ID-kapning genom historien

Med ID-kapning följde mord

Förr i tiden räknades faktiskt ID-kapning som ett ännu tyngre brott än idag. Den som kapade någons identitet för 50-100 år sedan gjorde det för att denne behövde en egen, fullkomligt ny, identitet – och för att knycka någon annans tvingades man först avrätta offret vars identitet man ville åt. Kroppen var man tvungen att dölja väl för att avstyra att bli påkommen, men när det väl var gjort så kunde man anta den dödes namn, födelsedatum, personnummer samt annan privat information. Självklart fanns det annorlunda bakomliggande anledningar för denna variant av ID-kapning, men i regel låg drivkraften i att undkomma sitt eget öde; mer sällan handlade det om en strävan efter att bli välställd.

ID-kapning genom telefonen

När hemtelefonen hade blivit vanlig så började ID-kapningar att ske över telefonlinjen. Detta var det första teknologiska forumet för metodisk kapning av identiteter. Vanligast var att ID-kaparen ringde upp en utvald människa med löften om arv, vinst eller andra mångsiffriga belopp, och för att “vinnaren” skulle kunna motta dessa pengar behövde man privat information för att verifiera denne. Gemene man insåg inte att upplysning såsom personnummer, adress samt bankkontonummer var känslig – speciellt inte bredvid löften om omedelbar rikedom. Den bedragna förlorade i regel alla sina tillgångar, och fick i utbyte vanligtvis sitt liv slaget i spillror – medan de allra flesta ID-kapare kom undan. Idag sker så få som 7 % av alla ID-kapningsförsök genom telefon, i jämförelse med omkring 100 % för 40-50 år sedan.

ID-kapning via soporna ledde till rekordförsäljning av pappersstrimlare

När personer hade fått nog med information och varningar rörande ID-kapning genom telefon så minskade de drastiskt i antal, men under 1980-talet blev soporna istället ett av de huvudsakliga målen för brottet. Efter att mängder av fall uppdagades där ID-kapare helt sonika hade grävt upp känslig information om intressanta människor ur deras sopor, blev pappersstrimlaren plötsligt omåttligt omtyckt på kontor runt om i världen.

I boken förekommer en lång och bra checklista. Boken finns tillgänglig för lån som e-bok på biblioteken samt kan anskaffas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bilden av boken för mer info.
Klicka här nu för mer info

Nätet har gjort ID-kapning enklare än någonsin

Med hjälp av internets storartade entré i våra liv är vår personliga upplysning mer lättillgänglig än någonsin och oupphörligen kapas identiteter, både i Sverige och i resten av världen. Idag är hotet om ID-kapning hela tiden pågående, det kan hända vem som helst, var som helst samt när som helst, och det har hittills inte funnits några enkla, effektiva samt billiga sätt att skydda sig. Man har fått lita på den inte så tillförlitliga klassikern “Det händer inte mig”.

Ligorna som ägnar sig åt ID-kapning

Organiserad brottslighet

I boken finns en mer komplett och bra checklista. Kapningsboken finns som e-bok i biblioteken samt kan införskaffas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bilden för mer detaljer.
Vill ni veta detaljer Klicka Här

ID-kapning drabbar offer i flera skilda led. Med tanke på at den mesta ID-kapningen idag sker via internet så behövs så klart datorkunniga personer i ligan, som kan genomdriva blåsningarna, i synnerhet när det handlar om framtagning av Spyware eller att sätta upp falska e-shopar. Men ID-kapning kan ha enormt många, och annorlunda, ansikten – det finns flera steg i ledet för att denna organiserade brottslighet ska fungera så effektivt som den gör.

Stöld

Att ta något som inte är ens eget klassas som stöld. Vanligtvis tänker man att stöld är ett brott som begås när man tar materiella ting utan lov, men en identitet – som ju ingalunda är ett konkret ting – kan i allra högsta grad även stjälas och få saker är så obehagliga att få stulna som ens identitet.

Häleri

Häleri är att handla man med stöldgods, vilket kan beskrivas som själva essensen inom ID-kapning eftersom man dels stjäl folks identitet och därefter även handlar med den. Häleri förekommer också i samtliga de fall där saker säljs och köps i stulna identiteter.

Förfalskning

Identiteter stjäls av flera skilda anledningar, stundtals kan det vara så lätt att någon förfalskar ett pass alternativt ett körkort och baserar det på en stulen identitet. För att det ska vara möjligt måste en person med förmåga att framställa förfalskningar delta i brottet.

Företagsplundrare

Stundtals läser vi om dem i tidningarna, människorna som missbrukat sitt ansvar i det företag de är medarbetare i. De har vanligtvis smusslat ut pengar i mindre summor under en längre tid, men det finns även de som stjäl en stor summa som de sedan flyr med. Vanligtvis behöver dessa en alternativt många falska/kapade identiteter med personnummer, bankkonto etc. att flytta de undanfifflade pengarna till.

Pengatvättare

I många så att säga lyckade phishingfall behövs ett bankkonto i det land som bedrägeriet genomförts, och ett lätt sätt att få tillgång till sådana är genom att värva så kallade “Shipping Managers” alternativt “Private Financial Reveiwers”. Man lockar rekryterna med lättjänade pengar som på flera sätt ser legitima ut, men erbjuder i realiteten arbete som pengatvättare, vilket kan medföra allvarliga rättsliga följder för den godtrogne “försäljningsrepresentanten”. En tumregel för att undgå denna variant av “jobb” är att tänka att ifall något verkar för bra för att vara sant, så är det ofta även det.

En annan typ av företagsplundring är att i Ditt namn handla ett igångvarande bolag, helst med bra omsättning. Med Dig som ansvarig vd beställer man sedan varor av befintliga och nya leverantörer. Man kanske även betalar sina leverantörer i början. Man säljer för miljoner och betalar inte in momsen. Mot slutet – eller redan från början – betalar man inte sina leverantörer heller. I stället beställer man allt möjligt överalltifrån, som går att kränga vidare. Därpå plundrar man bolaget på alla pengar, inventarier och varor och försvinner. Kvar med alla skulder står kapningsoffret.

Brevlådevittjare

En brevlådevittjare är en människa som stjäl en annans post, vanligtvis via dennes brevlåda.
Det finns fall där detta pågår i månader, posten läses och läggs tillbaka så offret märker ingenting alls. När det gått en månad eller mer vet ID-kaparen alla bankkonton, avbetalningsköp, kreditkort, lån osv – i en del fall har ID-kaparen också tagit ett fönyat äkta kreditkort samt koden till detta. Sedan slår man till – vanligtvis på offrets semester som man vet allt om – medan man fortsätter vittja brevlådan på samtliga krav och brev från inkassobolag, Kronofogden, företag och banker.

Av uppenbara skäl sker detta främst i mer exklusiva villaområden där ID-tjuven på förhand kollat upp de boendes årsinkomster på sajter som t ex ratsit.se alternativt upplysning.se. De hem vars ägare har mest förmånlig ekonomi (höga inkomster/stora monetära tillgångar och få lån) är de som drabbas hårdast. Brevlådevittjning är ett enkelt sätt att få tillgång till en utvalt offers personliga uppgifter – och stjäla dem.

Kriminella nätverk – leverantörer och underleverantörer

I större bedrägerihärvor finns ofta flera led inblandade, vissa ibland utan medvetenhet om läget. Det grövsta brottet inom ID-kapning är organiserat bedrägeri, medan temporärt häleri ses på med lite blidare ögon. Det finns även en enorm köp-och-sälj-marknad med stulna identiteter, det är inte alltid den som på förbjudet sätt har tillskansat sig identiteterna som använder dem för egna syften, utan ofta säljs de vidare till andra led i brottshärvan. Det finns mängder av kriminella kontaktnät av denna typ, där ett långt led av annorlunda personer agerar inom annorlunda fält av ID-kapningen. En fixar loss identiteter, en annan säljer dem och köparen utnyttjar därefter den nyvunna identiteten till sitt ändamål vilket kan vara allt från bankkontotömning till förfalskning av pass, låntagande alternativt försäljning av icke existerande varor eller tjänster i den stulna identitetens namn m.m.

Håll ID-kaparna borta från ditt företag

Abbonera på Dog Security bevakningstjänst

Ett känt bolag som tillverkar hundträningsutrustning till sveriges tävlingselit inom skyddshund, polisen, G4S, tullen och övrig bevakningsbranch, heter Dog Security Sweden AB.

Nu håller man på att arbeta fram en oerhört verkningsfull bevakningstjänst som kommer att kunna användas av såväl privatpersoner som av företag.

I boken förekommer en mer komplett och bra checklista. finns helt gratis som e-bok i biblioteken samt kan anskaffas på allt-fraktfritt.se. Klicka på boken för mer data.

När man driver ett företag är säkerhetsfrågor av högsta prioritet, man kan leva med en evig bävan om man inte känner att man har kontroll över företagets säkerhet. Det finns många saker att utföra för att öka säkerheten kring sitt företag och ju fler av dessa preventiva metoder man checkar av, desto större skydd har man mot att företaget ID-kapas.

Dog Security Sweden AB är en registrerad rörelse men fortfarande ett tämligen hemligt projekt, som går ut på att man som privatperson alternativt företag får tillgång till många olika skydd mot ID-kapning, mot en struntsumma per år. Man kan se det som en billig, men trygg samt effektiv försäkring mot bedrägeri och ju mer man har att förlora, desto mer utsatt är man för ID-kaparnas intresse, och desto hårdare blir slaget om man verkligen utsätts.

När projektet kring Dog Security är klart kommer det att skickas till personer som finns registrerade på nyhetslistan (xxx). Varför detaljerna är hemliga än så länge är för att ID-kaparna inte ska få tillgång till upplysning som i detta skede är känslig. För ID-kaparna kommer Dog Security Bevakningstjänst att bli ett rejält dråpslag.

Postbox istället för brevlåda

Som företag skickas ofta en hel del känslig information via posten och enkla sätt att undfly vittjning av denna post är att byta ut vanliga brevlådor samt postleverans mot en postbox på postkontoret som enbart utvalda personer i företaget kommer åt. En så enkel sak ger oerhört bra skydd.

Lämna post på postkontor

I likhet med att få sin företagspost levererad på ett tryggt sätt i en trygg postbox ska man ständigt lämna post i ett postkontor istället för att lämna den i vanliga postlådor. Postlådor har de senaste åren utsatts för åtskilliga vittjningsangrepp och sällan har man någon koll på när och hur det händer.

Lagra post under semestern

När ens företag går på semester ska man, ifall man inte har en postbox, se till att få all inkommande post lagrad under tiden som ingen finns närvarande att hålla koll på posten. På detta vis har ID-kaparna ingen möjlighet att stjäla den.

Använd pappersstrimlare

Strimla allt pappersavfall som innehåller kontonummer, saldobesked och liknande. Hellre för mycket än för lite. Det ska vara en “cross cut” strimlare som hackar papperet i mindre bitar.

Strimlare som endast skär papperna på längden duger inte – det är lätt att tejpa ihop dessa papper igen.

Sätt lås på sopcontainers

Har företaget sopcontainers för brännbart samt för pappersåtervinning där kontorsavfall hamnar?
Sätt på hänglås och håll dom låsta – utom just när man kasta något. Bra mot pyromaner på samma gång.

Undvik trådlöst nätverk inom företaget

Nätverket kan hackas från en bil på gatan och samtliga datorer kan kommas åt. Installera ett trådburet nätverk (som även är supersnabbt), ta bort antennen från routern och stäng av det trådlösa nätverket. Fulstopp

Plan B är ett nätverk där allt går via fastighetens strömkablar. Dustin, Komplett och Kjell & Co har bra sådana lösningar.

Konsekvenser av ID-kapning

Ett lätt brott

Tyvärr är ID-kapning ett brott som allt fler kommer undan med. När brottsbenägna människor med hjälp av viss teknisk kunnighet inser detta så testar de sin lycka på andra människors bekostnad och går det fint, vilket det i regel gör, så fortsätter de i ett rasande tempo.

I boken förekommer en mer komplett och bra checklista. ID-kapningsboken finns som e-bok i biblioteken samt kan anskaffas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bilden av boken för mer info.
Klicka Här för mer detaljer

Livet slås i spillror

Offret för ID-kapningen kan lida i varierad omfattning. Stundvis är ID-kapningen mild, eventuellt något litet köps i ditt namn för dina pengar, eller så registreras du på en hemsida eller ett forum utan din egen intention. Man har tur ifall det stannar vid det, vilket det gör emellanåt. Ofta går det dock mycket längre och hela livet kan slås i spillror genom att man döms för brott man inte begått, alternativt fullkomligt ruinerats genom tömning av ens sparkonton. I värsta fall har även lån upprättats i offrets namn, lån som offret sedan sitter fast med.

En ökning väntas

Man väntar en explosionsartad ökning av ID-kapning, allt fler blir allt skickligare på att navigera online och i takt med att hela världen så småningom sköter allt mer on-line.

Kvinna fick fängelsestraff för sin godtrogenhet

År 2008 föll en lättlurad kvinna för en variant av ett så kallat Nigeriabrev. Efter att hon hade lovats miljoner av sin ID-kapare lämnade hon ut känslig upplysning. Han skickade en oäkta check till henne på det belopp hon hade lovats och hon fick av banken den summa som checken visade utan bekymmer. I utbyte mot pengarna skulle kvinnan skicka tillbaka en rätt så stor andel av den summa hon fått ut, vilket hon även gjorde. Ett tag senare insåg banken att checken var oäkta och kvinnan åtalades. Två års fängelse blev hennes påföljd.

Där det känns tryggt slås man hårdast

På stora, välkända försäljningssajter som Tradera, Blocket samt eBay sker en hel del ID-kapning. Konton som varit inaktiva under en längre tid kapas och säljer varor under kontoinnehavarens namn. Eller nya konton öppnas genom anonyma IP-adresser i kapade personers namn.

Det handlar vanligtvis om dyra varor såsom telefoner, datorer och designerkläder och när varorna uteblir så kontaktar sura kunder en inget ont anande ID-kapad människa. Offren här är både köparen och “säljaren”. Under de dagar som det tar från insättning av pengar för produkten tills kunden anar oråd och tar kontakt med den person som står som försäljare hinner ID-kaparna undanröja de spår som möjligen skulle ha lett till dem.

Den vanligaste formen av ID-kapning

En av de allra vanligaste – samt enklaste – formerna av ID-kapning är det där ett vanligt kreditkort används av en ickebehörig individ. Idag medges köp med kreditkort ofta utan vare sig PIN-kod eller legitimation, speciellt på nätet. Får man bara tag på ett kreditkortsnummer så kan man handla loss tills kontosumman tar slut. Under 2012 kapades 65 000 svenskars kontokort varpå en sammanlagt summa på 2,7 miljarder stals.

Företag samt ID-kapning

Riktigt stora skurkar inom ID-kapning bryr sig inte så mycket om några få privatpersoner – de går på hela företag och använder sina väl beprövade metoder för att ödelägga verksamheter. Genom att attackera ett företag kan man komma över gigantiska stora summor pengar på oerhört kort tid, bland annat genom att handla varor i företagets namn som man därefter kan sälja för låga priser och tjäna storkovan. För företag är detta självklart vanligtvis en dödsstöt och något man i regel har svårt att repa sig efter.

Vad gör ID-kaparen när den går på företag?

När en ID-kapare väljer att rikta in sig på att kapa ett företags identitet finns det många olika förfaringssätt, men det vanligaste är att skurken beställer kreditkort i företagets namn. Om ID-kaparen är organiserad och effektiv beställer denne flera olika kort samtidigt, vanliga exempel är IKEA-företagskort, Jula, Kjell & Co, Biltema, samt självklart vanliga bankkort. Är det ett stort företag som attackeras så kan flera annorlunda kort utfärdas i företagets anställdas namn – omfattningen vet egentligen inga gränser.

I boken finns en och bra checklista. Boken finns tillgänglig för lån som e-bok på biblioteken samt kan införskaffas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bilden för mer data.
Mer info: På den här sajten

ID-kapare beställer ofta en ny omgång avancerade datorer, mobiltelefoner, skrivare, lasertoner och annan teknologisk apparatur för skyhöga kostnader. Dessa säljer kaparna därpå vidare och lägger pengarna i egen ficka.

ID-kapare som går ännu längre anmäler öppning av filialer på skilda orter i ditt företagsnamn. Man utrustar filialerna till max med möbler, datorer, telefoner samt andra varor. Varorna säljer kaparna vidare sedan – för det fanns ju aldrig en riktig filial. Man kan också öppna en affär eller lager och beställa varulager.

Summorna når enkelt många miljoner kronor inom loppet av några dagar och situationen blir en verklig mardröm för företagsägarna.

Semestertider är extra känsliga

Företag som står tomma är särskilt utsatta och under semestertider, vid jul och högsommar, sker flest försök till ID-kapning av företag. Man ska se till att ha koll på sin post och sina lokaler, framför allt eftersom postvittjning är en ordinär metod för att komma över känslig information om företag.

Märker man att post saknas ska man genast skärpa sina sinnen med tanke på att det kan innebära att ID-kapare håller på att kartlägga ens rörelse.

Viktiga länkar

Du som känner dig orolig och vill veta mer om ID-kapning av företag kan dra nytta av följande länkar:

– Polisen (http://polisen.se/)
– Stöldskyddsföreningen (http://www.stoldskyddsforeningen.se/)
– Polisen Bedrägeri på Facebook (https://www.facebook.com/pages/Polisen-Bedr%C3%A4geri/546406245370971)
– Information om brottsbenämningen av ID-kapning (http://www.bolagonline.se/lagar/brb9.html)

Så skyddar du dig mot ID-kapning

Man märker inte att man blivit ID-kapad förrän det är för sent

Oftast märker man tyvärr inte ifall en ID-kapare har lyckats stjäla din identitet förrän det är för sent. Pengarna är borta från kontot, eller så inser man plötsligt att man är skyldig att betala åter lån som man personligen aldrig beställt alternativt mottagit några pengar från.

I boken finns en lång och bra checklista. ID-kapningsboken finns tillgänglig att låna som e-bok på biblioteken samt kan köpas på allt-fraktfritt. Klicka på bilden för mer information.
Klicka här nu för mer tips

Förargelse och uppgivenhet är milda ord för att beskriva känslan, för flera är upplevelsen livsomvälvande – på ett högst negativt vis. När man inser att man har utsatts för ID-kapning så vänder man sig naturligtvis till polisen , men trots starka insatser är det sällan som ett välgjort ID-bedrägeri går att spåra och reda ut.

Förebyggande åtgärder

Vad man bör göra istället för att ignorera varningarna och hoppas att man slipper bli offer för en ID-kapare är att utföra samtliga de förebyggande åtgärder man kan – det finns faktiskt mycket man kan göra för att skydda sig från ID-kapare utöver att endast vara aktsam med var och hur man sprider privat upplysning. Det finns säkerhetstjänster att prenumerera på, man kan gå samman med grannar för att motverka brevlådevittjning i bostadsområden, och man kan se till att sprida ut sina pengar på flera olika konton så att man har back-up ifall det värsta skulle äga rum.

Dog Security bevakningstjänst

Genom att betala en struntsumma per år får du tillgång till en mycket effektiv bevakningstjänst kallad Dog Security.

Ifall någon skulle begära adressändring åt dig, med syfte att få din post levererad till sig för att på så sätt enkelt kapa din identitet, så varnas du av Dog Security när adressändringen sker. Är det du personligen som ändrar adress p.g.a. en reell flytt så kan du bara ignorera varningen som kommer. Det ger dig full koll på ifall eller när någon som är ute efter att bedra dig håller på att skrida till verket, och du har möjlighet att stoppa denne genom att anmäla situationen till polisen innan ID-kapningen genomförs. Det skyddar inte bara dina egna intressen utan ger polisen ytterligare möjligheter att gripa ID-tjuvar innan de ställer till med trubbel.

Det finns också ett flertal andra indikationer som bevakas med Dog Security bevakningstjänst. (Läs mer här.)

Grannsamverkan

Bor du i ett villaområde där flera av dina grannar passar in på profilen för inom ID-kapning särskilt utsatta personer, dvs stabila medelinkomsttagare i åldern 25-40 år utan betalningsanmärkningar, så kan det vara en god idé att samarbeta för att förebygga vittjning av brevlådor. De tryggaste bostadsområdena är de mest utsatta och en gärningsman går ofta omkring i samma område många gånger för att få tag på så många högprofilerade offers privata upplysning som möjligt.

I grannskapet kan man komma överens om annorlunda spaningsrutiner och gärna också bestämma sig för att fotografera misstänkta gärningsmän så att OM en ID-kapare rentav dyker upp så har man större chans att få fast denne. En annan effektiv metod är att skriva ned (alternativt fotografera med hjälp av mobiltelefonen) okända bilars registreringsplåtar. Det blir betydligt lättare att fälla en ID-kapare för brott om det finns fysiska bevis samt kopplingar.

Hemförsäkring

Flera försäkringsbolag inkluderar idag försäkring mot ID-stöld, bland annat finns detta tillägg hos Folksam, Länsförsäkringar samt Lärarförsäkringar. Helt klart en sak man bör kolla upp!

Flera konton samt kreditkort

Det är ett stort misstag att ha alla sina pengar på ett och samma kort. Man kan ha sitt kreditkort laddat med de pengar man behöver var vecka eller månad och hellre genomföra täta överföringar mellan olika konton. Sparkontot, som inte är kopplat till ett kreditkort över huvud taget, är det tryggaste stället att samla större summor på, men det ultimata är att ha flera annorlunda konton samt kreditkort som back-up.

Ett ICA-kort har två konton och det ena går inte att nå med kreditkortet så lägger man in pengar på sitt ICA-konto varje månad kan man se till att göra regelbundna överföringar istället för att ha en stor summa på det konto som ICA-kortet leder till.

Sprid ingen upplysning om när du är bortrest

När man planerar att lämna ditt hem, för att bege sig på semester alternativt resa bort i jobbet eller dylikt, så är det idag vanligt att man annonserar ut detta i sociala forum som på Facebook eller Twitter. Detta handling är som att ropa efter ID-kapare och något alla ska vara oerhört försiktiga med. Ens födelsedag, adress, telefonnummer samt andra personliga uppgifter ska inte heller finnas på forum samt i social media.

Kopiera alla dina känsliga handlingar

Att fotografera alternativt kopieraeller lista alla känsliga dokument och handlingar såsom kreditkort, pass, ID-kort, körkort m.m. är en väldigt bra back-up om något skulle hända. Sällan memorerar man de uppgifter som finns på ens handlingar, men har man dem tryckta i papperskopior placerade i bankfack alternativt på annat oåtkomligt ställe, och/eller sparade som krypterade dokument på dator (och back-up!), så är man relativt säker ifall man skulle bli av med någon av handlingarna.
En sådan fil kan finnas på ett USB-minne alternativt i datorn. Filen kan krypteras så ingen annan kan öppna den. Annorlunda Zip-program kan göra detta och det finns en mängd program på internet som är gratis.

Olika lösenord

Majoriteten av oss använder samma lösenord till allting, möjligtvis växlar vi mellan två skilda. Dessutom är det vanligt att lösenorden vi väljer är enkla, därför att vi ska minnas dem lättare. Detta system är som bäddat för kapning. Varje inloggning bör ha sitt eget exklusiva lösenord och gärna något av kombinerat slag – som en blandning av stora samt små bokstäver plus siffror. För att minnas lösenorden kan man skapa en okomplicerad Excelfil som man krypterar och har på sin dator, plötsligt har man ett mycket tryggare nätliv, och enbart ett lösenord som man tvingas memorera – det som öppnar ens krypterade Excelfil.

Det finns krypterade säkra lösenordsskyddade system som håller reda på samtliga lösenord på internet. Det som troligen är bäst är Rorm
som även kan generera säkra lösenord.

Låsbara brevlådor hjälper inte

Låsbara brevlådor som påstås vara “säkra” mot brevfiske fungerar inte. Det går att fiska upp posten i alla fall, ofta genom att endast stoppa ner handen. Annars med “plocka upp” verktyg.
Har man en villa med en stor hög brevlåda och gör sig besväret att låta posten ramla ända mer i botten – i marknivå – så försvårar man brevfisket. Då ökar risken för upptäckt och ID-kaparen väljer eventuellt nästa hus i stället.

Att falla offer för ID-kapning

Spyware

Idag är nätet det allra vanligaste forumet för ID-kapning, det är här som du löper i särklass högst risk att få din identitet stulen, bland annat genom vad som kallas Spyware. Spyware smyger in i ditt datorsystem på ett mycket finurligt vis, fullständigt i tystnad, utan att du märker när det sker. När du surfar omkring och anger saker som inloggningsuppgifter, lösenord samt bankkontonummer med mera så registrerar Spyware dessa. Du märker kapningen först när ditt bakkonto tömts eller dina uppgifter har använts i forum som du inte ens visste fanns. Det är vanligt att brott begås i den stulna identitetens namn, som ogiltiga försäljningar på ställen såsom Blocket, Tradera eller eBay. ID-kapning är ett mycket allvarligt brott som vanligtvis innebär svåra följder för offret.

I boken förekommer en mer komplett och bra checklista. Boken finns som e-bok i biblioteken samt kan inhandlas på allt-fraktfritt. Klicka på boken för mer Inuti.
Klicka här för mer tips

För att skydda sig mot Spyware finns en uppsjö skilda antivirusskydd samt antispywareprogram att installera – med väldigt olika kvalitet, pris samt effektivitet självklart.

E-mail/Phishing

Flera fall av ID-kapning online sker genom att personer “frivilligt” lämnar ut sin personliga upplysning till tveksamma källor – i likhet med vad som skedde via telefon under 60- och 70-talen, det görs med full tillit och god tro. De mest uppenbara försöken skrattar man mest åt nu för tiden – t ex “Nigeriabreven” där du meddelas att en avlägsen släkting i Nigeria har dött och testamenterat hela sin förmögenhet till just DIG och att du blott är ett kliv från att motta alla dessa miljoner dollar. Nigeriabreven kallas så för att denna typ av bedrägeri startade där, men numera så kan denna typ av förslag komma varifrån som helst.

Allt eftersom medvetenheten har ökat och människor har blivit mer försiktiga med att lämna ut känsliga uppgifter så har metoderna finslipats – otroligt få skulle idag skicka sina bankuppgifter till en “Nigeriansk släktings ombud” eller dylikt.

Idag sker de flesta “frivilliga” ID-kapningarna genom så kallad “phishing” där kaparna skapar headers som ser identiska ut som kända företags, t ex Paypal, Swedbank alternativt Skatteverket, och e-mailar krav/önskemål på snabbt svar, inloggning eller annan aktivitet genom en länk i det aktuella e-mailet. Vanligtvis hotas man med konsekvenser såsom nedstängning av kontot om e-mailet ignoreras. När man följer länken i e-mailet så ombeds man att uppge sina personliga uppgifter, som därefter används av ID-kaparna för annorlunda ändamål.

Chattrumsbedrägeri

I öppna chattkanaler kontaktas man emellanåt av bedragare som vanligtvis föreslår gynnsamma investeringar. Ibland kan det handla om romantik, andra gånger rena pengar – ofta baseras detta på ens chattprofil. Genom djupgående samtal i chatten får bedragaren offrets tillit varpå personlig upplysning delas ut.

Dejtingsajter

Få är så sårbara som människor i jakt på kärlek. Människor som ansluter sig till dejtingforum med en längtan om att finna en partner är vanligtvis lätta offer för bedragare. Man får sakta men säkert olika, allt mer avancerade förfrågningar om saker som t ex pengar till en flygbiljett, alternativt så får man höra man snyfthistorier om hur bedragaren blivit bestulen eller felaktigt anhållen för något brott. I alla fall är målet att offret ger ut sitt bankkontonummer eller kreditkortsinformation. En person som målat upp en bild av den perfekta partnern är ofta, tyvärr, ett enkelt offer.

Falsk e-handel

Organiserade ID-kapare skapar vanligtvis falska e-shoppar där varor samt tjänster säljs för ytterst låga priser. För att handla ska man ange sin personliga information samt kreditkortsuppgifter eller Paypalsuppgifter,som i sin tur därnäst stjäls av bedragarna bakom sajten. Någon vara eller tjänst finns så klart inte, men det kan ta veckor innan man inser sitt misstag.

Så enkelt får man tag på dina uppgifter

En del uppgifter om dig lämnar du själv ut, genom diverse sajter samt forum som finns öppna för samtliga och envar att ta del av. Ofta finns det säkerhetsåtgärder där dina personliga uppgifter bara finns tillgängliga för dem som du ger tillåtelse. Det finns dock även ett flertal upplysningssajter där långt fler uppgifter om dig finns listade än du möjligen själv är medveten om, ta t ex en titt på ratsit.se, upplysning.se, allabolag.se (för företag) samt eniro.se, m.fl. Man ska, av uppenbara skäl, försöka hålla utlämning av privata uppgifter om en själv till ett absolut minimum.

ID-kapning och dess förödande konsekvenser

Både en bedragares resultat och bevekelsegrund hör ihop vad gäller ID-kapning. Dessvärre kan ett så “lätt” brott (enkelt att utföra alltså) medföra fruktansvärda konsekvenser för offret av en ID-kapning. I somliga fall är resultaten milda – man kanske blir bestulen på någon mindre summa alternativt får ett konto upprättat i sitt namn, som man kan avsluta hastigt och till slut inte behöva betala speciellt mycket för, men följderna kan också vara livsavgörande. I detta kapitel behandlar vi några av de vanligaste följderna av att få sin identitet stulen.

Försvunnen post

Det vanligaste sättet att få tag på din post är att vittja din brevlåda. Brevlådevittjare går runt i bostadsområden och tömmer brevlådorna på innehåll därför att komma åt känslig information om dig samt dina grannar. Det är ofta svårt att få tag på brevlådevittjare eftersom de i regel enbart behöver genomföra några få besök innan de får det den upplysning som är ute efter.

I boken finns en större och bra checklista. Boken finns som e-bok på biblioteken samt kan införskaffas på allt-fraktfritt. Klicka på boken för mer tips.
Vill Du veta detaljer Klicka Här

Genom att beställa adressändring i ditt namn så kan en ID-kapare ta emot din post i många dagar/veckor utan att du märker något.

Det tar vanligtvis ett tag innan man undersöker saken på allvar, först tror man att något är fel på posten, därefter måhända tankarna går till postlådevittjning. För att få reda på att din post går till en ny adress krävs en djupgående undersökning och innan informationen når dig har ID-kaparen redan haft enorm chans att få tag på brev med känsliga personuppgifter som denne därnäst kan bruka för egen vinning.

Utebliven post kan frambringa en mängd knepiga situationer i ditt liv. Information tillägnad dig går förlorad och ofta vet du inte ens om det. Därtill stjäl brevlådevittjaren din post med ett tydligt syfte i åtanke och detta syfte är aldrig gynnsamt för dig.
Det finns brevlådevittjare som läser posten och sedan låtsas vara reklamutdelare alternativt brevbärare och lägger tillbaka en del post så att Du inte ens märker att post försvinner.

Nytt telefonabonnemang

Plötsligt kan det visa sig att du har ett nytt telefonabonnemang, du får hem räkningar i ditt namn med all din personliga information noterad. Du har givetvis inte själv beställt detta abonnemang, utan någon annan har gjort det åt dig. Inte sällan har ID-kaparen spenderat ganska mycket pengar på detta abonnemang – som du nu är bunden att betala trots att du spärrar abonnemanget för vidare bruk.

Bankändringar

För en som lyckas med konsten att skapa en falsk legitimation i ditt namn, eller helt enkelt beställer en riktig identifikationshandling i Ditt namn, är det lätt att åstadkomma saker som att kvittera ut en ny bankdosa alternativt införskaffa nya kreditkort i ditt namn som i sin tur naturligtvis får koder som du inte känner till. De kan även skaffa en e-legitimation i ditt namn och utföra köp online.

Det räcker med en enda dag så är ditt bankkonto länsat på vartenda öre och det är sedan enormt svårt att få tag på den kapare som genomfört operationen. Oavsett hur mycket pengar som finns på ditt konto – om det är 500 kronor eller 800 000, så är risken överhängande att brottslingarna tar allt.

Kontokort

Om någon stjäl ditt kontokort kan de hur enkelt som helst tömma det i såväl fysiska butiker som i onlinebutiker. All väsentlig upplysning för att köpet ska gå igenom finns på själva kortet och långt ifrån alla butiker kräver PIN alternativt verifieringskoder.

Banklån/SMS-lån

Det allra vanligaste resultatet av att få din identitet kapad, efter tömning av ditt bankkonto, är att bedragaren tar ut SMS-lån i ditt namn. Bedragaren börjar med att registrera ett anonymt kontantkort på ditt namn och sedan är det rena barnleken därifrån eftersom dessa lån är barnsligt enkla att erhålla. Några “säkerhetsfrågor” av typen “Vilket är ditt stjärntecken?” ställs – info som är busenkel att ta reda på online. Därnäst genomförs en kreditupplysning på dig och är du ren i registret så får bedragaren “sitt” lån. Dessa lån kan vara upp emot åtskilliga hundra tusen kronor och räntorna är jämt fasansfullt höga. Inte sällan betalas lånet ut till en av bedragaren anställd “målvakt”. Så det finns flera offer i ledet.

Företagsskulder – målvakt

Ifall du skulle erbjudas en post i ett “företag” som känns för bra för att vara riktig – det kan handla om en styrelsepost, en VD-titel alternativt en annan god position – utan att du egentligen har gjort något för att förtjäna den, så handlar det ofta om att “företaget” du erbjuds anställning i har oärligt syfte. Genom den höga posten får du juridiskt ansvar för företaget och när bedragarna stuckit med alla tillgångar och försatt företaget i konkurs så står du kvar med det juridiska ansvaret för alla skulder. Detta är ett beprövat sätt att komma undan med stora summor stulna pengar, men givetvis förödande för offret – “målvakten” som helt ovetande kan ha dragit på sig skulder som denne omöjligt kan betala av ens på en fullkomlig livstid.

Kapning av webbplånbok

Din e-mailadress samt personliga kod är allt som behövs för att någon ska lyckas kapa din webbplånbok, som t ex Paypal, Klarna alternativt Payson. Din e-mailadress är i regel lätt att få tag på , via sociala medier såsom Facebook om inte annat. Din personliga kod kan kaparna få via phishing alternativt genom att chansa på något troligt. Det är därför alltid oerhört betydelsefullt att du har olika koder för annorlunda inloggningar, och att dina koder är oförutsägbara.

Varubeställning

Genom ditt kontokort, eller till och med bara dina kontokortsuppgifter, kan bedragaren handla ohämmat på alla möjliga ställen, tills du uppdagar brottet samt spärrar kortet i fråga – vilket vanligtvis är för sent. Ett förlorat kort ska jämt spärras direkt och det är viktigt att du aldrig låter någon ta ditt kort ifrån dig/studera ditt kontokort ifall du känner minsta osäkerhet med personens intentioner.

Med ett stulet kontokort kan man handla i både butiker samt online, medan man med bara kortets uppgifter kan handla på nätet. Det är beklagligtvis också så att en ID-kapare väljer att handla saker på avbetalning – för då räcker dina pengar längre och till mer, medan du får ett berg av lån samt skulder i ditt namn.

Spelsajter

En spelsajt kan hackas och då ligger samtliga sajtens spelare risigt till med tanke på at användarnamn, lösenord samt tillgång till personernas spelkonton och bankkonton blir enkelt för bedragarna att ta del av.

Det finns dessutom ID-kapare som öppnar spelkonton med hjälp av stulna identiteter med hjälp av stulna kontokortsuppgifter. När de loggar in på spelsajten kan de spela loss tills tillgångarna tagit slut och därefter “samla upp dem” på andra sidan. Konceptet går ut på att man då spelar mot en “motståndare” och förlorar medvetet – men “Motståndaren” är självfallet delaktig i bedrägeriet. Denna variant av falskspel kallas “Chip Dumping”, dvs att man gör av med sina “chips” (pengar) avsiktligt.

Pass/Körkort/ID-handling

Ett vanligt och förhållandevis lätt sätt att komma över någons identitet är genom att stjäla personens ID-handling till vilka ID-kort, Körkort samt Pass räknas. Också andra kort kan blotta en hel del om ens identitet, t ex medlemskort i olika organisationer. Det är med hjälp av den upplysning som finns på dessa handlingar som falska identifikationshandlingar kan upprättas – som i sin tur sedan kan användas för grova bedrägeribrott nämnda ovanför.

Gå i borgen och signera juridiska dokument

När kriminella ska hjälpa varandra med saker som att gå i borgen alternativt signera viktiga, juridiska dokument så saknar de ofta förtroendet att göra detta under sin egen identitet. Många gånger vill de även inte lämna ut sin egen identitet med tanke på at det skulle leda till att de själva dras in i rättsliga processer. Att gå i borgen för någon med hjälp av en stulen identitet minimerar dessa risker, det kan dock vara förödande för den individ vars identitet används – och i värsta fall medföra fängelse.

Svarta marknaden

Kriminella personer rör sig, eller drar sig, vanligtvis i/till kriminella kretsar. När det krisar för brottslingar är det av olika anledningar vanligtvis svårt, för att inte säga omöjligt, att vända sig till polis alternativt andra statliga instanser.. Istället väljer man att leta sig till den svarta marknaden och maffialiknande grupper för hjälp. Den som är så pass desperat gör allt för att slippa bekymmer och kan mycket väl ange en stulen/falsk identitet istället för sin egen. När lånet därefter ska betalas åter och bedragaren inte finns att finna så söker maffiamedlemmarna upp den person vars identitet bedragaren använt som sin egen. Man kan drabbas av allvarliga bekymmer under många år ifall man en gång förknippas med kretsar på den svarta marknaden – både genom attacker från de kriminella kretsarna och från lagen.

Om du blir ID-kapad

ID-kapningsbrotten utvecklas samt förfinas i ett rasande tempo och följaktligen är det inte alltid givet vilka åtgärder som måste vidtas för de som drabbas. Checklistan ser likadan ut för såväl utsatta privatpersoner som företag, och en övrig gemensam sak är att man måste handla snabbt. Ju fortare man agerar när man har blivit utsatt, eller ens bara misstänker att man har blivit utsatt, för ID-kapning, desto mindre brukar konsekvenserna bli – även om de kan bli rätt så stora ändå ifall man har otur och inte har vidtagit några preventiva säkerhetsåtgärder.

I boken finns en lång och bra checklista. Boken finns gratis som e-bok på biblioteken samt kan köpas på allt-fraktfritt. Klicka på bokomslaget för mer info.

Checklista

1. Först av allting ska man spärra allihopa sina kreditkort, det är i regel just kreditkorten som är av största intresse för ID-kaparna, trots att del hellre satsar på att låna pengar i ens namn.

2. Kontakta banken! Ifall ID-kaparen försöker skaffa nya kreditkort, en ny bankdosa eller dylikt så är det banken som ska se till att dessa med det samma förlorar sina värden.

3. Spärra ditt personnummer hos alla kreditupplysningsföretag, den som vill ta lån i ditt namn kommer att nyttja sig av ditt personnummer och kommer inte få ta ett lån om din identitet är spärrad hos kreditupplysningen. Idag finns det fem skilda krditupplysningsföretag i Sverige:
-UC
-Soliditet
-Syna
-Creditsafe
-Business Check

IDpansar

4. En polisanmälan måste göras i ett så tidigt moment som genomförbart. Ju snabbare man får igång polisen med ens ärende, desto större möjlighet har man att reda ut det.

5. Ifall ens körkort blir stulet bör man meddela detta till Transportstyrelsen, och anmäla det till Polisen. Om det handlar om ett försvunnet ID-kort bör man anmäla händelsen till utfärdaren av kortet, samt Polisen.

5. Den som känner sig orolig efter ett ID-kapningsattentat kan kontakta Stöldskyddsföreningen för stöd samt vidare råd, denna tjänst är kostnadsfri.