Fördelar med stor tratt

Det finns många situtioner som kan uppkomma då en tratt kan underlätta. Den är till för att hälla över vätska från en behållare av något slag till en annan. Uppgiften kan kräva att tratten ibland är liten men vanligtvis så brukar en stor tratt förenkla.

Tratten är konformad och den har en öppning på ovansidan där man häller vätskan. Undertill smalnar tratten av och formar sig som ett rör. På så vis blir det enkelt att kunna rikta dit man vill att vätskan ska transporteras vidare, exempelvis om man ska fylla på en flaska.

Det är angeläget att de är robusta samt hållbara. Vanliga material på trattar är rostfritt stål eller plast. Ifall man exempelvis hanterar vätskor som är frätande är tratt i stål att föredra.

En stor tratt medför fördelen att det blir mindre risk för spill. Är mynningen stor från den behållare man häller ifrån och det handlar om en stor mängd vätska så kan flödet bli kraftigt. Då är det så klart lättare att rikta in flödet i en stor tratt snarare än i en liten. Till exempel kan det handla om att man ska hälla i bensin i en tank, alternativt fylla på olja eller liknande.

I en sådan situation vill man helst kringgå spill. Dels för att man för egen del inte vill riskera att få vätska på sig, men också spillda droppar kan bli kostsamma. Ännu ett exempel på när man helst vill ha en stor tratt är när man brygger eget vin hemma. Då måste omtappningar ske smidigt då det hälls fram och tillbaka många gånger, men därtill kan spill bli tämligen kostsamt i längden.

fattratt

Eftersom det primära syftet med en tratt är att vätska ska överföras till en behållare med liten mynning där trattens avsmalnade rör ska få plats så bör man tänka på att hälla långsamt. Man bör ge vätska tid att strömma ned för att kringgå att trattens öppning ska bli överfull och rinna över.

En tratt är ett utmärkt redskap i köket. När man exempelvis ska hälla upp saft som man kokat eller några ingredienser av skilda slag så är en rejäl tratt att föredra. Det kan emellanåt vara besvärligt att komma åt med tratten och då kan man använda sig av en extradel i form av ett förlängningsrör som går att böja. rostfri tratt.

När man köper en ny tratt så brukar det ingå ett förlängningsrör. Annars kan man med en aning kreativitet konstruera ett eget. Ett förlängningsrör passar förträffligt att använda I synnerhet när man använder en stor tratt eftersom otympliga situationer ibland kan uppstå.

En tratt är alltid bra att ha

När man minst anar kan man behöva en tratt. Den används till att transportera över vätska till en behållare (av något slag) till en annan. I köksmiljö används tratten mycket. Den kan vara praktisk när man ska koka saft eller kanske hälla upp ingredienser. Det blir med tratten både lättare att hälla och man minimerar risken för spill.

Faktum är att en del vätskor är kostsamma då man till varje pris vill undvika spill. Till exempel när man ska tappa över bensin till en bensintank som hör till båten. Den som brygger egna drycker hemma vill helst inte heller spilla. Att brygga till exempel vin alternativt öl hemma är inte enbart ekonomiskt kostsamt utan det tar mycket tid i anspråk, och då vill man helst ta vara på var droppe.

För den som aldrig sett en tratt, hur ser den ut? Det är en konformad konstruktion med en större mynning i ena änden och ett avsmalnande rör i den andra. Det är tänkt att vätskan ska hällas ner i den större öppningen. Typiska material på trattar är rostfritt stål alternativt plast. stora tratten.

stor

Eftersom tratten smalnar av och blir till ett rör medför det att det blir lättare att rikta dit man önskar att vätskan ska hamna. Ofta använder man tratt i samband när vätska ska överföras till en behållare som har en liten mynning. Man bör tänka på att hälla långsamt så att tratten inte blir överfull. Man ska låta vätskan få tid att rinna ner. Av och till kan det vara svårt att komma åt med tratten. Då kan man köpa till ett böjbart förlängningsrör, men som i många fall redan ingår när man köper en ny tratt.

Använd en stor tratt

Det är då och då bra att använda tratt. Den är menad för att tappa över vätska från en behållare till en annan. För somliga överföringar duger det med en liten tratt men generellt sett så brukar en stor tratt vara att föredra.

Hur ser en tratt ut? Den är formad som en strut och på ovansidan där man häller vätskan är öppningen stor. Öppningen smalnar dock av och formar sig nertill av tratten som ett rör. Tack vare avsmalningen blir det enklare att placera och rikta vätskan dit man vill att den ska transporteras vidare. Exempelvis passar trattens avsmalnade del i mynningen på en flaska.

tratt

En tratt bör vara slittålig samt hållbar. De typiska materialen som trattar brukar vara utformade i är rostfritt stål samt plast. Man bör välja material på tratten efter den typ av vätska som ska transorteras. Om man till exempel ska transportera vätskor som är frätande är tratt i stål att föredra.

Med en stor tratt blir det mindre risk att man spiller. I de fall då mynningen är omfattande på den behållare man häller ifrån och det handlar om mycket vätska så kan flödet bli kraftigt. I ett sådant läge kan det såklart bli lättare att styra in flödet i en stor tratt snarare än i en liten. Det kan till exempel röra sig om att man ska hälla i bensin i en bensindunk, eller fylla på olja till bilen.

Men många vill såklart kringgå spill när det handlar om relativt kostsamma vätskor som till exempel olja och bensin. Därtill kan dessa typer av vätskor leda till åkommor om man spiller på sig själv och huden. plasttrattar. Ett annat exempel när en stor tratt kan komma till användning är när man brygger eget vin hemma. Omtappningar av vinet måste då ske smidigt eftersom det ska hällas fram och tillbaka flertal gånger. Även vin vill man ej gärna spilla då dropparna är kostsamma.

Man måste tänka på att hälla sakta när man hantera en tratt. Vätskan bör ges tid att strila ner för att undfly att trattens öppning ska bli överfull och rinna över.

I köket är trattar frekvent förekommande. Det är sannerligen ett bra redskap som underlättar uppgifterna i köket.

Det kan handla om när man till exempel ska hälla upp saft som man kokat eller dosera ingredienser av olika slag. För alla syften är en stor tratt att föredra. Men det kan minsann vara krångligt att komma åt med tratten då och då och då kan man använda sig av ett böjbart förlängningsrör som är ett vanligt tillbehör till tratten.

Eget vin på bär och frukter

Vinframställning hemma har hastigt blivit allt mer populärt. Mycket tack vare att produkterna har utvecklats och utrustningen blivit bättre.

Processen som genomgås påminner i det stora hela om den traditionella vinframställningen. Dock så tillåts vin i den traditionella bemärkelsen uteslutande kallas vin om det framställs med hjälp av vindruvor, enligt EUs definitioner. När det gäller vinframställning hemma så experimenteras det enormt ofta med varierande slags bär och frukter.

Likt den traditionella vinframställningen så är det viktigt att hålla en hög hygienisk klass. Minsta förorening kan få stora konsekvenser för smaken på vinet. Det är inte endast utrustning som bör vara rent – därutöver är det viktigt att vattnet som används till bryggningen är ordentligt rent. Gert Strand AB säljer allt från färdiga vinsatser till diverse komplement som kan underlätta och förfina hemmaframställnigen. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som är fullständigt fantastiskt till att förädla vattnet före bryggning.

Fördelen med att handla färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns. Och det är inte överdrivet komplicerat att lyckas med vinsatsen ifall instruktionerna följs utförligt.

Men att göra en helt egen vinsats öppnar upp för att testa med varierande bär eller frukter och experimentera med olika jäst. Därutöver kan varierande jäsningstider leda till markanta smakskillnader.

En bra utgångspunkt är att använda sig av en brygghink som rymmer ca 30 liter. Det är viktigt att den är utrustad med ett vattenlås som är placerat vid gummit på hinklocket. Skummet som bildas under jäsningen de första dagarna kan pysa via vattenlåset ifall hinken är för liten.

I första skedet förjäser man vinet och därefter ska det tappas om, och då behövs en större jäshink. Därutöver behövs en sughävert för att tappa vinet från en hink till en annan. jäsrör.

En bestämt nödvändig attiralj är oechslemätaren som är till åt att dosera sockerhalten i vinmusten som bildas under förjäsningen. Ett mätglas är även nödvändigt och ska vara nog stort att oechslemätaren ryms. En tillräcklig storlek på mätglas brukar vara 100 ml. Tänk på att det inte alltid är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Olika bär och frukter innehåller annorlunda mängder extraktämnen som i sin tur kan variera utslaget.

Glöm inte att ta fortsatta prover av vinet med hjälp av oechslemätaren under bryggningens gång. Ett förslag är att mäta upp ca tre deciliter vin i ett litermått och fylla upp 100 ml med hjälp av mätglaset och sänka ner oechslemätaren – läs av värdet. Anteckna alla uppgifter och för in dem noggrant i en bryggjournal. Att inte ha koll på processen riskerar oväntade överraskningar i slutändan. Smaka således av vinet ofta och länge i munnen.

Innan vinet är färdigt bör det stå i jäskärlet drygt 2-4 veckor. Tiden kan variera beroende på sockerhalt, vilken jäst som används m.m. När jäsningen är klar så kan vinet med fördel tappas om och filtreras ännu en gång.

En stor tratt när man häller över vätska

När man ska hälla vätska från en behållare av något slag till en annan så kan det vara bra att ha en stor tratt. Ju större tratten är desto smidigare blir det att hälla därför att vätskeflödet hinner strömma ned i en bättre takt än ifall en liten tratt använts. Man bör ge vätskan tid att strila ner för att undvika att trattens mynning ska bli överfull och rinna över.

För vissa överföringar fungerar det riktigt bra med en liten tratt som exempelvis när man behöver komma åt att hälla där det är smått samt otympligt.

En tratt har formen som en strut och där mynningen är som störst häller man vätskan. Förankrat till konens avsmalnande del så finns ett rör som kan placeras i mynningen på en behållare av något slag dit vätska ska överföras. Till exempel passar trattens avsmalnade del i mynningen på en flaska.

De mest typiska materialen för en tratt är plast samt rostfritt stål. Det man kan tänka på är att välja tratt utifrån den vätska som ska transporteras. I somliga fall kanske man hanterar rentav farliga samt frätande vätskor och då är en stor tratt i stål att föredra.

När flödet av vätskan man häller blir kraftigt kan det såklart bli lättare att styra in vätskan i en stor tratt snarare än i en liten. Det kan exempelvis röra sig om att man ska hälla över bensin i en bensindunk eller fylla på olja eller spolarvätska till bilen.

sylttratt

Det finns framförallt två anledningar till varför man ej vill spilla när man häller över vätska. Dels kan vätskan vara kostsam, och dels kan vätskan vara skadlig för huden eller bägge.

När man exempelvis måste tappa om vinet man brygger hemma så måste då ske smidigt eftersom det ska hällas fram och tillbaka flera gånger. Det kan bli en kostsam affär om man spiller allt för mycket samt ofta. Vägledning om plasttratt. En annan vätska som är kostsam är ju exempelvis bensin och det vill man samtidigt inte spilla på huden.

Egen vinbryggning

Vinframställning hemma har snabbt blivit allt mer populärt. Mycket tack vare att produkterna har utvecklats och utrustningen blivit bättre.

Processen som genomgås påminner i det stora hela om den traditionella vinframställningen. Dock så får vin i den traditionella bemärkelsen bara kallas vin om det framställs på vindruvor, i enlighet med EUs definitioner. När det gäller vinframställning hemma så experimenteras det otroligt ofta med olika slags bär och frukter.

Likt den traditionella vinframställningen så är det angeläget att hålla en god hygienisk klass. Minsta förorening kan få stora konsekvenser för smaken på vinet. Det är inte endast utrustning som bör vara rent – därtill är det viktigt att vattnet som används till bryggningen är ordentligt fräscht. Gert Strand AB säljer allting från färdiga vinsatser till allehanda tillbehör som kan förenkla och förädla hemmaframställnigen. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som är fullständigt ypperligt till att förädla vattnet före bryggning.

Fördelen med att inhandla färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns. Och det är inte överdrivet besvärligt att lyckas med vinsatsen om instruktionerna följs utförligt.

Men att göra en helt egen vinsats öppnar upp åt att prova med varierande bär eller frukter och experimentera med varierande jäst. Därtill kan skiftande jäsningstider resultera i markanta smakskillnader.

En bra utgångspunkt är att använda sig av en brygghink som rymmer ca 30 liter. Det är viktigt att den är utrustad med ett vattenlås som är placerat vid gummit på hinklocket. Klicka här för Fruktlikörer
Skummet som bildas under jäsningen de första dagarna kan pysa via vattenlåset om hinken är för liten.

I första skedet förjäser man vinet och därpå ska det tappas om, och då behövs en större jäshink. Dessutom behövs en sughävert för att tappa vinet från en hink till en annan.

En absolut nödvändig attiralj är oechslemätaren som är till för att mäta upp sockerhalten i vinmusten som bildas under förjäsningen. Ett mätglas är även nödvändigt och bör vara tillräckligt stort att oechslemätaren ryms. En tillräcklig storlek på mätglas brukar vara 100 ml. Tänk på att det inte alltid är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Olika bär och frukter består av olika mängder extraktämnen som i sin tur kan variera utslaget.

Glöm inte att ta fortsatta prover av vinet med oechslemätaren under bryggningens gång. Ett tips är att mäta upp ca tre deciliter vin i ett litermått och fylla upp 100 ml med hjälp av mätglaset och sänka ner oechslemätaren – läs av värdet. Registrera alla uppgifter och för in dem utförligt i en bryggjournal. Att inte ha koll på processen riskerar oväntade överraskningar i slutändan. Smaka för den skull av vinet ofta och länge i munnen.

Innan vinet är färdigt ska det stå i jäskärlet drygt 2-4 veckor. Tiden kan variera beroende på sockerhalt, vilken jäst som används m.m. När jäsningen är färdig så kan vinet med fördel tappas om och filtreras ytterligare en gång.

Har du koll på frukterna och bären som kan användas till vinet?

För bästa möjliga resultat vid framställning av vin är det angeläget att frukterna som används behandlas på rätt sätt. Hemmaframställning av Vin skriven av Kjeld Erlandsen är en bok som absolut rekommenderas för att erhålla bättre koll. Den är fullproppad med goda råd och tips. Författaren har flera års erfarenhet av vinframställning och redogör fullständigt och detaljerat hur man bör gå till väga.

I vinframställningen ska man göra skillnad på skilda sorters bär, och olika sorters frukter. Varje specifikt bär eller frukt kräver nämligen sin unika bearbetning.

Hårda och saftiga frukter som päron, pumpa och äpple ska sköljas i varmt vatten och rengöras ordentligt. Man får inte glömma att även stjälken och flugan ska rensas. Kärnorna i äpplen kan med fördel vara kvar och de behöver inte vara skalade. I järnhandeln och liknande kan man inhandla en äppeldelare som fungerar perfekt för att dela äpplena. Dessa hårda och saftiga frukter brukar sällan lämna rikligt med fruktrester och jäsningen som krävs är ungefär 3-4 dygn.

Erlandsen tar självfallet också upp mjuka saftiga bär och nämner bland annat körsbär och vinbär som exempel. Det är betydelsefullt att sortera undan blad och också dåliga stjälkar från bären. Därpå ska de mosas i ett kärl med hjälp av händerna eller en potatispress. Man får se till att inte krossa kärnorna.

Kärnor från till exempel körsbär och plommon kan man när man silat hopa in för att framställa Cherry brandy. Mjuka saftiga bär jäser på drygt 2-4 dygn. I regel något snabbare än hårda saftiga frukter.

Fastän rabarber räknas som en grönsak används den mest som frukt. Det går därför givetvis att göra smakligt vin på rabarber. Men man bör tänka på att rabarber bara ska användas för vinframställning i maj samt juni. Ifall rabarberna är för gamla eller träiga kan vinet få en besk smak som inte är önskvärd. För att undvika att vinet ska bli ljusrött bör stjälkar skollas med kokande vatten samt skalas. Läs mera här.

Det rekommenderas att rabarberstjälkarna delas i ca 3-4 långa bitar som får koka i ¼ liter vatten per kg. De ska kokas så länge att de blir möra. Pressa därefter ur saften i ett spann och tillsätt 2 gram vinkrita per kg rabarber. Oxalsyran i rabarberna neutraliseras av kritan. Låt rabarberna få stå till kommande dag. Häll varsamt och utförligt över saften i ett jäskärl. Vid vårdslöshet kan vit bottensats som bildats komma med. Därefter tillsätter man socker och vatten i enlighet med recept.

Rönnbär, nypon och slånbär räknas som torra friska bär. Med tanke på att de har en mäktig aromrikedom och innehåller mindre saft är de extra lämpade för starkviner. Här gäller det också att ta bort stjälk och fluga. För att exempelvis få bort alla kärnor i ett nypon ska man dela det itu och spola med varmt vatten. För många kärnor kvar i nyponet genererar bittert vin. Mindre nypon bör helst vara frusna och behandlas hela. Havtorn och slånbär är också typiska bär som måste behandlas hela och frusna.

En annan kategori är torkade bär. När man behandlas dessa ska man hälla kokande vatten över dem och sedan låta dem vara till kommande dag. Det medför att bären sväller uppemot 4 gånger sin torkade storlek. Behandla dem således inte i ett för smått kärl så de får plats i vidgad storlek. Tänk också på att det kokande vattnet som ska hällas över bären bör vara dubbelt så mycket. Det brukar vanligen bli runt 2-5 liter vatten.

Det går att köpa till exempel torkade nypon, rönnbär och torkat fläder i hembryggningsbutiker och i hälsokostbutiker. Det går också att finna i butiker på webben.

Det går också helt utmärkt att brygga vin på äppelmust. Men man bör beakta att viktiga ämnen går förlorade vid filtrering och ska således undvikas. Vad gäller must så bör det jäsa ungefär 2-3 dagar före socker tillsätts.

Koncentrerad äppelsaft på konserv brukar vanligen rymma 1 kg vilket genererar ca 10-12 liter äppelmust. 2 burkar koncentrat krävs således för ungefär 25 liter vin. Späd ut koncentratet till 15 liter och sedan ska förkultur tillsättas. Satsen bör jäsa i 2-3 dagar innan man tillsätter den första tredjedelen med vatten samt socker.

Ett ytterligare exempel som Erlandsen nämner är att vanlig fruktsaft kan användas till vinframställning. Man ska dock vara aktsam med att inte använda allt för söt saft. Ha för den skull koll på sockerinnehållet per liter med hjälp av en oechslemätare. Koncentrerad saft kan bara användas utspädd. . All saft som är pastöriserad tar längre tid på sig att jäsa än vad färska frukter gör. För 10 liter jäsande vin krävs 1 liter saft

För den djärve och uppfinningsrike rekommenderas att prova att framställa vin på maskrosor eller fläderblommor. Avlägsna de gröna bladen från maskrosorna och låt de gula kronbladen få vara kvar. Fläderblomman ska behandlas hela inberäknat stjälken. Dock avlägsnas stjälken och behandlas separat.

Maskrosor alternativt fläderblommor placeras i en gryta eller liknande tillsammans med 1 ½ liter kokande vatten. Se till att pressa ner blommorna. Låt dem koka sakta under lock till dess de faller ihop, vilket oftast tar omkring 3-5 minuter.

Sedan ska blommorna pressas ordentligt och hällas med vätskan i jäskärlet. Exempelvis kan man blanda med ½ burk koncentrerad äppelsaft per 10 liter vin eller 5 liter äppelmust. Därefter tillsätter man socker och vatten i enlighet med recept.

Med järnsulfat mossa mår illa av så får du en finare gräsmatta

Det är så vanligt att klaga på mossa i trädgården och man kan ju fråga om samtliga de där tipsen som man får om mossbekämpning i trädgårdstidningar faktiskt funkar. Har man testat med mossriven alternativt med järnsulfat mossa mår dåligt av och inte sett någon skillnad så kan det bero på att man egentligen inte har så bra kontroll på hur mossan lever och fungerar.

Till skillnad från gräset så har mossan inte ett djupt rotsystem. Den ligger på ytan och är rätt lätt att få bort exempelvis med rivmaskin. Men ifall man bara river så kan man förvänta att mossan strax kommer igen för den är enveten och börjar växa redan vid 4 grader.

Ett välmående gräs med hjälp av järnsulfat mot mossan

När man väljer att processa med järnsulfat mossa inte klarar av så får man en ganska kvick effekt. Det är självklart angeläget att ha koll på järnsulfat mossa dosering så att man inte överdriver eller ger mattan för lite.

Man börjar på våren med att processa gräsmattan med flytande järnsulfat som man sprider med vanlig vattenkanna med spridarramp alternativt med en dunk som har en spraydel (ejektordunk) samt kopplas på vattenslangen.

Har man en stor gräsmatta så kan det vara klokt att skaffa mossa gti – eller blanda själv 200-250 g järnsulfat och resten vatten upp till 1 liter samt införskaffa en ejektordunk – så att man lättare får tillgång till vatten och så att man får en automatisk blandningseffekt.

Det är smart att använda järnsulfat mot mossa av flertal anledningar. Gräset blir grönare av järnvitriol och dessutom så får man undan mördarsniglarna som ej gillar det här ämnet.

Bra teknik för applicering av järnsulfat på gräset

Med god teknik så blir det enklare att sköta gräset. Ifall du anser att det blir för invecklat att blanda järnsulfat med vatten och sedan gå omkring med en sedvanlig vattenkanna med spridarramp så kan du se på ejektordunkarna som gör jobbet enklare och som därtill minskar risken för pulver som flyger runt i luften och irriterar.

Järnsulfat, Spridarramp, ejektordunk samt andra tillbehör finns på allt-fraktfritt.se.

Hur lång tid tar det att få en riktigt förnäm gräsmatta?

Ifall du då våren kommer står och ser ut över en dyster gräsmatta så kanske du undrar hur lång tid det kommer att ta innan den blir fin igen. Ifall du använder dig av korrekt teknik och applicerar järnsulfat mossa inte tycker om och dessutom gödslar med naturligt gödsel så kan du allaredan till hösten se stor skillnad. Länk till mer detaljer

Tänk på att nyttja dig av bra teknik och eventuellt lägga ut ett tunt jordlager över gräset med fler frön för mer gräs. Detta är ett fint sätt att ge gräset en bättre chans mot mossan som har ett övertag då marken är utan näring.

Men lite tålamod får man ändå ha för det kan ta över två års tid att gå från en glädjelös gräsmatta till mattan som är riktigt grön samt bedårande. Fast det är bra att veta att man på en säsong kan se skillnad och det ger ju motivation till att fortgå med omvårdanden av gräsmattan.

Handla järnsullfat enkelt samt smidigt på internet

Många gånger så är det så att det blir billigare ju mer man köper av en vara och visst kan man se att det kan löna sig att shoppa järnsulfat i större förpackning. Om du ska järnsulfat köpa så ska du göra det online där du finner de bästa priserna (allt-fraktfritt.se sticker ut med både priser samt svårfunna tillbehör) och rätt mängd för ditt hemprojekt.

Järnvitriol pris kan skilja sig beroende på den produkt som man handlar och var. Men ifall man ser på själva järnsulfatpulvret så är det inte en dyr produkt. Betänk att du själv blandar järnsulfat och vatten för verkningsfull mossbekämpning och du inser att det inte blir en dyr affär.

Det är billigt att järnsulfat köpa på nätet

Anledningen till att man kan spara så pass mycket pengar på att införskaffa mossbekämpningsmedel som järnvitriol online beror på att man får en avsevärt större överblick över det som finns och man når produkter som möjligen inte finns hos den lokala bygghandlaren som exempelvis en användbar spridarramp alternativt ejektordunk.

Med större valfrihet så kan du välja det som passar dig bäst och det spar självklart även tid då man får allt hemskickat och slipper åka till en butik för att hämta. Ifall man ska ta bort mossa på en stor gräsmatta så kan det vara klokt att satsa på en produkt som möjligen kostar lite mer, men som gör det lättare att sprida medlet.

Järnsulfatpulver räcker länge så för flera räcker det med en någorlunda liten förpackning så man kan inte säga att det här rör sig om någon större utgift.

Mixa själv alternativt använd mossa gti dunk med slang

Det är inte besvärligt att ösa upp pulver samt blanda med vatten i en vattenkanna men betänk att du måste åstadkomma om det här flera gånger om det rör sig om en större gräsmatta.

Med en mossa gti dunk så behöver du bara koppla till en slang med vatten så sker blandningen automatiskt då du sprayar över gräset. Ejektordunken finns också att införskaffa innehållslös så man kan blanda sitt eget koncentrat, Mossa GTI innehåller 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till 1 liter.

Här är det igen så att tid blir en variabel att ha I åtanke. En säck eller burk med pulver kanske är billigare än dunken men tiden man spar med dunken har likaså ett värde.

Man behöver inte komplicerade produkter med en massa olika ingredienser då man är ute efter att få bukt med mossa i gräsmattan och det är en stor fördel.

Dra nytta av rabatter och kampanjer

På nätet så kan man också dra nytta av kampanjer. Det kan vara så att en viss typ av järnsulfatprodukt reas ut och då kan man passa på. Även om man vet att det inte blir dags att behandla förrän några månader senare så kan det vara klokt att slå till då man får ett bättre järnvitriol pris i nätbutiken.

För att inte förbise bra priser så att man kan järnsulfat köpa då priset är som bäst så ska man se till att få nyhetsbrev om detta. Läs mer här järnfosfat. Butiker som säljer den här typen av mossbekämpning produkter har ofta informationsbrev som man kan få till mejlen och det här kan vara bra då man planerar sin trädgårdsskötsel och tänker framåt.

Kom igång med bryggningen med hjälp av boken Hemmaframställning av Vin

I lite mer än 30 år har boken Hemmaframställning av Vin författad av Kjeld Erlandsen funnits på marknaden som har hjälpt både nybörjare och lite mer rutinerade vinbryggare. Det är en av de främsta böckerna inom ämnet och har utkommit i flera olika reviderade upplagor. Boken innehåller mängder praktisk information om hur man på bästa sätt brygger sitt vin.

Vad gäller just vin så är det inte ett onaturligt steg att från att enbart gilla att dricka vin också börja intressera sig för bryggning. Den som dricker massor vin och provar annorlunda sorter kommer oundvikligen lära sig mer och mer om smaker, druvsorter o.s.v. Hos vissa uppstår någonstans på vägen idén om att börja brygga eget vin. Dels tycks det kunna bli en givande och skojig hobby och dels finns det möjlighet att tjäna en hel del pengar.

En del folk avstår dock från att börja framställa eget vin p.g.a. tveksamhet samt okunskap. Det är synd med tanke på att processen oftast är enklare än vad man tror. Världens främsta vinexperter förfinar jämt metoder för vinframställning överlag. Det dyker oupphörligt upp nya ingredienser samt nya vinjäster som håller en väldigt bra kvalité.

Utvecklingen är betydande på så sätt att allt mindre inom all form av vinframställning lämnas åt slumpen. Mycket av framgångarna överlag påverkar i sin tur även processerna för hemmabruk. Alla dessa framgångar tenderar att påfallande influera slutresultatet. Man ska vara noga med att också hemma inte lämna vinbryggningen åt slumpen. Med bättre kontroll över processen desto mer enastående resultat. I boken Hemmaframställning av Vin så betonas just det.

Det krävs en del nödvändig utrustning för att börja att brygga vin. Först och främst krävs en hävert som ska användas till upptappning och även till omtappning. Därtill krävs ett jäskärl och en gummihätta med jäsrör.

Ett förslag är att inför bryggningen anteckna precis allt som behövs, och också göra upp en lista på de arbetsmoment som ska följas. Allt i anteckningarna ska följas till punkt och pricka. Det innebär att du slipper eventuella överraskningar på vägen och ökar dina chanser att nå målet. Med tanke på att det tar tämligen lång tid att brygga en sats så vill man inte gärna börja om från början. Det är dessutom angeläget att utrustningen är ren. Om inte så är det stor risk att det påverkar smaken. Inspektera självklart så att utrustningen även är hel. Som sagt, det är betydelsefullt att inte lämna någonting åt slumpen.

Den som vill få mer noggrann information om vinprocessen ska läsa Hemmaframställning av Vin. Är man intresserad av nya ingredienser kommer man inte bli besviken eftersom mycket i boken fokuserar på det. Du kommer få utförliga svar på varför dessa ingredienser används och vilken nytta de gör. Boken fokuserar också på smaksättning och vinprovning. Därtill står det att läsa om övriga nyheter om starkviner. Läs mer om Korkapparater för vinkork och ölkapsyler

Hur får man tag i boken? Det är faktiskt enklare än vad man tror och inom oerhört kort kan du sitta och läsa boken omedelbart på datorskärmen alternativt via din läsplatta. Boken är nämligen tillgänglig som e-bok genom landets bibliotek. Det bästa av allt är att den är fullständigt avgiftsfri att låna. Det enda som behövs är att registrera sig för ett e-konto.

Ingen tid att mista, låna Hemmaframställning av Vin, omedelbart