Skillnader samt likheter mellan mossor och lavar

 

Mossor och lavar är ett par ibland till synes lika växter, men de skiljer sig åt på flera olika sätt. Bägge kan växa över sten och saknar rotsystem samt tar upp vatten från sina bladliknande utskott. Där tar även likheterna slut.

Mossa trivs på ställen med mycket fukt och gärna skugga, så att fukten stannar kvar. Mossor är vanligtvis gröna i färgen och suger upp vatten samt näringsämnen med hjälp av porer i sina bladliknande utskott eftersom de inte har adekvat rotsystem för denna uppgift. Istället kan vissa mossor använda rotliknande utskott som förbinder växten med underlaget.

Mossa växer i marker som är fattiga på näring, sura och blöta, t.e.x. illa skötta trädgårdar. Mossa är under normala förhållanden – med bra dränering, önskvärt pH-värde och redigt gödslat – inte lika motståndskraftigt som vanligt gräs, men då förhållandena ändras tar mossan över och brer ut sig.

Mossa kan i regel klara att bli uttorkade under längre perioder, och då det återigen blir vått och fuktigt så kommer mossan att föröka samt sprida sig. Mossa trivs även att växa på material så som asfalt, betong, eternit, tegel och skiffer, vilket medför att de kan börja växa på taket.

Det är betydelsefullt att man håller efter sitt hustak så att mossa inte ska kom igång och växa på det eftersom det leder till att fukt hålls kvar på taket och i små materialsprickor. När vintern och kylan sedan kommer, kan det leda till att takpannorna går sönder och man får fuktskador och mögel på vinden och resten av huset. De vanligaste mossarterna är husmossa samt väggmossa.

 

Lavar däremot, växer helst på torra och soliga ställen. De är en blandning av en svamp och en alg. Svampen har till uppgift att uppgå till stomme och beskydd åt algen samt att ta upp näring samt vatten. Algen bildar i gengäld energi via fotosyntes från den upptagna näringen. Vanligtvis är lavar grå till färgen, men många andra färger finns.

Lavar saknar stam, rotsystem och blad och tar upp vatten och näring ovanifrån och de är oerhört känsliga för luftföroreningar. Lavar har inga bekymmer att klara sig helt utan vatten utan sjunker ned i så kallad torrdvala där ingen tillväxt sker. De vanligaste arterna av lavar är islandslav och renlav. Islandslav har en lång tradition i olika maträtter, bland annat sallader.

Lavar föredrar att växa på kala ytor, så som sten, trä, bark och jord, men de kan också florera ihop med örter samt mossor. En del lavar växer på trädstammar och erhåller då sin näring genom vatten som sipprar över växten. Det innebär en långsam tillväxt för laven. Klicka här för ytterligare information

Andra lavar växer på stenar och utsöndrar då diverse syror som långsamt löser upp stenen samt utsöndrar diverse mineralämnen som laven kan ta upp. Artindelning när det gäller lavar är emellanåt invecklad, med tanke på att det egentligen rör sig om två arter – en svamp och en alg, men växtsättet samt utseendet ger laven sitt namn och det är framförallt svampen som avgör på vilket vis laven växer samt hur den ser ut.

Mossor och lavar är alltså ganska vitt skiljda, när man ser lite närmre på det! Vill man få bort mossor och lavar är det enklats med Fulstopp – spruta på och regna av.

 

Mossor och lavar – två väldigt lika växter

Det finns mängder av underarter till mossor och lavar som är oerhört lika varandra både till färg samt form. Men skenet bedrar, det rör sig om två vitt olika växter, som kan klara av olika förhållande och som är känsliga för olika saker.

Lavar är sannerligen inte en växt per se utan en korsning mellan en svamp samt en alg eller cyanobakterie. Svampen innebär stomme samt skydd åt laven, genom sina hyfer. Den tar upp vatten och näring som är löst i regn och övrig nederbörd. Vid långvarig torka skyddar den dessutom algen från att torka ut. Algen i sin tur bidrar med att alstra energi med hjälp av fotosyntes.

Det finns runt tvåtusen skilda sorters lavar i Sverige och den vanligaste färgen är grå, trots att det finns en uppsjö varianter med alla möjliga färgspektra, till exempel klargul eller brinnande orange. De flesta lavar vill växa i miljöer som är torra och ljusa. Det finns dock undantag även för det – det finns en art som växer på klippor under vattenytan! Klicka Här för mer tips

Lavar växer helst på stenar samt träd. De arter som trivs på sten utsöndrar ämnen som sakta bryter ner underlaget och frigör mineraler som laven kan tillgodogöra sig. Lavar saknar stjälk, rotsystem samt blad. De byggs upp av svampen som skapar ett yttre skikt. Strax under det finns algen. Stundtals är svamp och alg blandat genom hela den inre delen av laven, det som kallas märgen.

De vanligaste lavarna är renlav och islandslav. Lavar kan nyttjas inom åtskilliga områden. Det finns traditioner kring att ha islandslav i sallader, och man har under historien använt lav i brödbak. En del lavar kan man med största fördel använda för att växtfärga garn och då erhålla mustiga, vackra naturfärger. Det finns alltså mycket man kan åstadkomma med lavar, om man endast vet vilken sort det är man har, och vad man ska göra.

Mossor är växter som oftast är gröna till färgen och som trivs på ställen med skugga och fukt. De växer i huvudsak på marken, men även på sten, betong, tegel, skiffer, asfalt samt eternit. Det medför att mossa emellanåt tycker om att växa på hustak.

Mossa har inget rotsystem med har istället korta rottrådar som förbinder växten tillsammans med underlaget. Dessa mosstrådar har ingen möjlighet att ta upp vatten och näring. Istället sker upptag genom de bladliknande utskotten, genom porer som jämt står öppna.

När mossa växer på takpannor växer de inte allt för sällan in mellan takpannorna och då vintern och kylan kommer leder det till att vattnet i mossan fryser och expanderar vilket medför att takpannorna spricker. Det är därför angeläget att man inte låter mossa vara kvar om det har börjat expandera på taket, utan man måste ta bort det för hand, inte använda bekämpningsmedel då dessa kan missfärga takpannorna.

Mossa är ibland också ett problem i gräsmattan. Vanligtvis beror mossans övertag på att det är bristfällig dränering, dåligt gödslat och/eller alldeles för surt i gräsmattan för att gräset ska trivas. Det bästa är då att fixa de nämnda tre sakerna innan man vräker över en massa bekämpningsmedel, så som mossa gti och järnsulfat. På en del platser kan mossa vara mycket bedårande eftersom det vanligen bidrar till en lummig grönska.

Det är således inte enbart dåligt med mossor och lavar, tvärtom, de är både vackra och kan vara väldigt användbara! Vill man få bort dom är det lättast med Fulstopp – även i gräsmattan.

Är det dags att tvätta bort alger samt mögel?

Förmodligen kommer de flesta ägarna till hus någon gång vara i behov av att genomföra en tvätt av både alger och mögel på huset. Det finns en massa olika metoder och flera hävdar att det finns lika många metoder som det finns problem med alger och mögel.

Först och främst måste man dock känna igen ett eventuellt alg- eller mögelangrepp. Det gör man lättast med hjälp av att börja söka på de punkter där dessa angrepp mestadels, eller lättast, uppstår. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med illa dränering, där det finns betong som har drabbats av påväxt eller finns täckt eller bakom en installation av kakel. Vill Du veta mer Klicka Här.

Man kan som amatör känna igen ett alg- eller mögelangrepp på grund av dess rätt så unkna och dåliga lukt. Man ska så fort man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som problem med bilen, ju längre tid det går till man åtgärdar problemet, ju mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden ökar exponentiellt med tiden.

Man kan, därför att försäkra sig att man verkligen har ett problem, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset samt indikerar exakt var man har problem med mögel. När man väl planlagt alla angrepp i sitt hus ska man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur utbrett angreppet är kan man antingen utföra det själv (vid mindre och ytligare angrepp), eller välja att hyra in en yrkesmässig saneringsfirma som exempelvis Anticimex eller dylikt. Kostnaden att hyra in en professionell firma är rätt så hög, men ifall angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör igen referens till kostnaden vid problem med bilen.

Det finns en rad med annorlunda rengöringsmedel som man kan bruka för att utföra sin alg samt mögeltvätt och det är stor skillnad på kostnaden för att köpa dessa rengöringsmedel. Det kan börja på bara några kronor per liter och ända upp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte jämt vara det dyraste som är det främsta.

I en granskning som Folksam nyligen med många av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen faktiskt lämnade den tvättade ytan helt mögelfri efter ett år. Och det mest uppseendeväckande var nog att det som slog de flesta av de övriga rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lindrigare påväxt av mögel efter något år, men i jämförelse med flera andra rengöringsmedel så var det ett utmärkt resultat. Mycket få övriga rengöringsmedel lyckades faktiskt uppnå ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara bättre lyckades fullständigt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går alltså att utföra en alg och mögeltvätt till en relativt låg kostnad, enbart ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel.

Malinois: En liten guide för hundägare

Det är vanligt att personer upptäcker hur givande det är att ha en eller fler Malinois, och det har även blivit otroligt populärt med Malinois för flera hundägare. För den skull är det även naturligt att intresset för att lära sig mer om Malinois ökar, och att ägare av Malinois oupphörligen vill hitta mer kunskap om rasen, dela med sig av sina egna erfarenheter av att vara ägare av Malinois samt ta del av andra ägares värdefulla kunskaper.

Alltsammans för att samtliga ägare av Malinois ska få ut det mesta från sin relation med rasen som många anser vara brukshundarnas Rolls Royce.

Denna sajt handlar om just sådan upplysning – smått och gott som är värt att veta om Malinois (praktiska detaljer, övergripande upplysning med mera) – och målet med denna sajt är just att såväl ägare som hundar ska kunna funka på bästa vis i vardagen tack vare den upplysning som återfinns på platsen.

Registrering i kennelklubben är en god början

En bra idé som nybliven ägare av Malinois är att registrera hunden hos Svenska Kennelklubben, som företräder såväl alla hundägare såsom hundar i Sverige och har många tusentals medlemmar. Då blir det lättare att hitta allmänna råd som är betydelsefulla för hundägare i allmänhet och ägare av Malinois särskilt, och att ta kontakt med andra ägare av Malinois därför att kunna mötas samt byta erfarenheter och/eller låta hundarna leka alternativt utföra eventuell avel på ett bra vis.

Hundmat och näring åt Malinois

Hundmaten är en nyckelfråga för Malinois utveckling. Genom att försäkra sig om att din hund ges en riktigt bra samt balanserad föda ger du hunden möjligheter till ett långt samt trevligt liv tillsammans med dig. Bortsett från att hunden mår bättre – vilket naturligtvis har ett egenvärde i sig – och därmed dessutom blir ett mer trivsamt sällskap kan även korrekt hundmat rent av vara en väldigt bra ekonomisk investering över tid.

Korrekt kosttillskott kan till exempel vara en angelägen del. Genom att spendera lite mer eller vara mer grundlig i urvalet kan man spara mycket pengar (och bättra på vardagen för alla parter) genom att tillsammans med en bra kost hålla hunden frisk och därmed förhoppningsvis avstyra återkommande och kostsamma besök hos veterinären med din Malinois. Därför är det viktigt att ta till sig av expertinformation och hålla sig uppdaterad om nya vetenskapliga råd och rön om hundmat för Malinois.

Dressyrträning av Malinois

Så som många andra raser kan dressyrträning av Malinois vara ett alldeles enastående sätt att forma en god relation med hunden, genom att umgås under långa stunder i form av en aktivitet som både ägare samt hund vill ha, samtidigt som hundens motoriska färdigheter utvecklas och både hund samt ägare ges välbehövlig motion.

Bra hundartiklar – stor hjälp för ägare av Malinois

En annan betydelsefull aspekt för att ge Malinois en bra omgivning att utvecklas i är att investera i hundartiklar av god kvalitet på varje relevant område: allt ifrån koppel till munkorgar, liggunderlag, Brodyrmärke Malinois och så vidare. Det bidrar till möjlighet för hunden och dig som ägare att få det lättare i vardagen tack vare att skonsamma material används och hög funktion upprätthålls, samt hunden får rätt redskap för att kunna utnyttja sin potential till max.

Bra hundartiklar och stort urval inom många områden finns till exempel på sajter som prisad.se, en sajt som medför att du enkelt kan finna det mesta du letar efter till din Malinois utan större ansträngning.

Mossor

Mossor är det vanliga namnet för vad som nuförtiden anses utgöra en kategori växter vilken innefattar bladmossor, nålfruktsmossor och levermossor. Mossor har existerat på jorden i 450 miljoner år och de tre skilda divisionerna är till utseendet lika varandra, men är i själva verket inte så väldigt nära besläktade med varandra som man tidigare har antagit.

Mossor är till utseendet vanligen gröna och har inget rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att gro på t.e.x. stenar i skogen, och man kan märka avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. En del mossor är förankrade med underlaget genom rotliknande utskott, men de är i regel inte alls lika stabila som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stjälk och erhåller sin näring från bland annat regn och fukt i luften. Det är således genom bladen, vilka har konstant vidgade porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa gillar att gro på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är för sur för att gräs inte ska vilja växa. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset mycket mer resistent än mossa. Det är när någon eller en del parametrar inte håller måttet – t.e.x. vid näringsfattig jord eller fukt och övervattning som mossan klarar sig på ett bra sätt än gräset.

Stundtals är det lätt att blanda ihop mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en symbios mellan en svamp samt en alg. Deras växtsätt skiljer sig markant från det hos mossor – de uppskattar att gro på torra samt soliga platser. Lavar är vanligtvis grå alternativt grönaktiga till färgen och inte allt för sällan plattare än mossa.

Ett problem med mossa är när det börjar gro på taket. Mossa trivs bäst på tak bestående av tegel, eternit och skiffer, men växer även gärna över underlag av betong och asfalt. Mossa håller fukt och växer in under takpannorna vilket kan resultera i att de spricker när det blir vinter och kallt. Om man har mossa på taket så får man nästan förvänta att man måste avverka den manuellt en regnfattig dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan medföra att pannorna missfärgas.

Många människor tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett återkommande bekymmer. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt bra växtplats för gräs. Ofta behövs en bättre dränering, men dessutom gödsel och stundtals också kalk för att neutralisera en sur jord. Länk till ytterligare info

Om man vill ta bort mossan är det betydelsefullt att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att växa där. Man kan dessutom ta assistans av mossa gti alternativt järnsulfat, som det egentligen är, i anknytning med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och måste hanteras väldigt varsamt. Det är viktigt att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan då det kommer att skänka gräset en skjuts i sin expansion, vilket i sin tur kommer att avvärja att mossan inom kort kommer tillbaka.

Man kan dessutom använda mycket svag lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter blir 550 liter. Samtidigt försvinner alla virus, svampar som antraknos med mera. Äger Du egen golfbana så är det här tricket, i det närmaste obekant i sverige, man lägger ner jobb för hundratusentals kronor när man kan koppla sprutvagnen och fixa det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som gör jobbet, gräsmattan blir desinficerad och samtliga virus dör på fläcken.

Man bör dock inte frukta att mossa växer i gräsmattan, på vissa ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att växa än gräs och det kan då bli mycket vackra inslag i ens trädgård.

Bli av med mossa med effektiva metoder

Det finns hur mycket medel mot mossa som helst, men det är oklart för många vilka som funkar på bästa sätt. Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är stundtals dyra pengar konsumenten får spendera för en produkt som inte helt håller vad den lovar.

Mossa trivs där det finns skugga samt fukt, och har en högre tålighet än exempelvis vanligt gräs när det handlar om näringsfattig och sur jord och alldeles för stora mängder vatten. Mossa kan också börja gro på diverse andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt.

Mossor som växer på takpannor kan bli ett problem med tanke på att mossa behåller vatten och när temperaturen går ner till frysgrader kan det medföra att pannorna spricker. Således är det viktigt för takets bästa att man inte tillåter mossa att växa där. Det finns dock i aktuell stund inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller – att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge bege sig upp via en stege samt skrapa undan mossan.

Det är inte tillrådligt att spruta på bekämpningsmedel som är anpassade för gräsmattor på taket eftersom de kan missfärga pannorna. Om man trots det anser att det verkar vara en god idé så bör man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och därefter låta den ligga ute i väder och vind i åtminstone ett år, helst längre, därför att uppmärksamma hur pannan hanterar giftet.

Mossa har dessutom en fenomenal talang att kom igång och växa i trädgårdar, särskilt där de inte är önskade. Det är emellertid kanske inte så underligt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll och god dränering så är vanligt gräs mer resistent än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker är bristfälliga så kommer mossan att kunna erövra gräsmattan.

Om man vill ha en mossfri gräsmatta måste man först och främst se till så att det finns bra dränering, inte är för surt och välgödslat. När man klipper gräset, något som man ska göra ofta, helst ett par gånger i veckan under växtsäsong, är det önskvärt att ha en gräsuppsamlare eftersom det avslagna gräset annars ligger kvar och därmed också binder kvar fukt. Det gör så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare. Fulstopp

I samband med att man gödslar, vilket man med fördel kan göra på höstkanten, kan det också vara en idé att använda sig av någon form av mossbekämpningsmedel, om man vill ha ett snabbare resultat. Många medel mot mossa, så som mossa gti, består av järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott till grisar.

Rent järnsulfat är ofantligt mycket mindre kostsamt än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat till 10l vatten räcker till omkring 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den snart att vara åter. Den ultimata lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.

ID-kapning och dess förödande konsekvenser

Både en bedragares resultat och bevekelsegrund hör ihop vad gäller ID-kapning. Dessvärre kan ett så “lätt” brott (enkelt att utföra alltså) medföra fruktansvärda konsekvenser för offret av en ID-kapning. I somliga fall är resultaten milda – man kanske blir bestulen på någon mindre summa alternativt får ett konto upprättat i sitt namn, som man kan avsluta hastigt och till slut inte behöva betala speciellt mycket för, men följderna kan också vara livsavgörande. I detta kapitel behandlar vi några av de vanligaste följderna av att få sin identitet stulen.

Försvunnen post

Det vanligaste sättet att få tag på din post är att vittja din brevlåda. Brevlådevittjare går runt i bostadsområden och tömmer brevlådorna på innehåll därför att komma åt känslig information om dig samt dina grannar. Det är ofta svårt att få tag på brevlådevittjare eftersom de i regel enbart behöver genomföra några få besök innan de får det den upplysning som är ute efter.

I boken finns en större och bra checklista. Boken finns som e-bok på biblioteken samt kan införskaffas på allt-fraktfritt. Klicka på boken för mer tips.
Vill Du veta detaljer Klicka Här

Genom att beställa adressändring i ditt namn så kan en ID-kapare ta emot din post i många dagar/veckor utan att du märker något.

Det tar vanligtvis ett tag innan man undersöker saken på allvar, först tror man att något är fel på posten, därefter måhända tankarna går till postlådevittjning. För att få reda på att din post går till en ny adress krävs en djupgående undersökning och innan informationen når dig har ID-kaparen redan haft enorm chans att få tag på brev med känsliga personuppgifter som denne därnäst kan bruka för egen vinning.

Utebliven post kan frambringa en mängd knepiga situationer i ditt liv. Information tillägnad dig går förlorad och ofta vet du inte ens om det. Därtill stjäl brevlådevittjaren din post med ett tydligt syfte i åtanke och detta syfte är aldrig gynnsamt för dig.
Det finns brevlådevittjare som läser posten och sedan låtsas vara reklamutdelare alternativt brevbärare och lägger tillbaka en del post så att Du inte ens märker att post försvinner.

Nytt telefonabonnemang

Plötsligt kan det visa sig att du har ett nytt telefonabonnemang, du får hem räkningar i ditt namn med all din personliga information noterad. Du har givetvis inte själv beställt detta abonnemang, utan någon annan har gjort det åt dig. Inte sällan har ID-kaparen spenderat ganska mycket pengar på detta abonnemang – som du nu är bunden att betala trots att du spärrar abonnemanget för vidare bruk.

Bankändringar

För en som lyckas med konsten att skapa en falsk legitimation i ditt namn, eller helt enkelt beställer en riktig identifikationshandling i Ditt namn, är det lätt att åstadkomma saker som att kvittera ut en ny bankdosa alternativt införskaffa nya kreditkort i ditt namn som i sin tur naturligtvis får koder som du inte känner till. De kan även skaffa en e-legitimation i ditt namn och utföra köp online.

Det räcker med en enda dag så är ditt bankkonto länsat på vartenda öre och det är sedan enormt svårt att få tag på den kapare som genomfört operationen. Oavsett hur mycket pengar som finns på ditt konto – om det är 500 kronor eller 800 000, så är risken överhängande att brottslingarna tar allt.

Kontokort

Om någon stjäl ditt kontokort kan de hur enkelt som helst tömma det i såväl fysiska butiker som i onlinebutiker. All väsentlig upplysning för att köpet ska gå igenom finns på själva kortet och långt ifrån alla butiker kräver PIN alternativt verifieringskoder.

Banklån/SMS-lån

Det allra vanligaste resultatet av att få din identitet kapad, efter tömning av ditt bankkonto, är att bedragaren tar ut SMS-lån i ditt namn. Bedragaren börjar med att registrera ett anonymt kontantkort på ditt namn och sedan är det rena barnleken därifrån eftersom dessa lån är barnsligt enkla att erhålla. Några “säkerhetsfrågor” av typen “Vilket är ditt stjärntecken?” ställs – info som är busenkel att ta reda på online. Därnäst genomförs en kreditupplysning på dig och är du ren i registret så får bedragaren “sitt” lån. Dessa lån kan vara upp emot åtskilliga hundra tusen kronor och räntorna är jämt fasansfullt höga. Inte sällan betalas lånet ut till en av bedragaren anställd “målvakt”. Så det finns flera offer i ledet.

Företagsskulder – målvakt

Ifall du skulle erbjudas en post i ett “företag” som känns för bra för att vara riktig – det kan handla om en styrelsepost, en VD-titel alternativt en annan god position – utan att du egentligen har gjort något för att förtjäna den, så handlar det ofta om att “företaget” du erbjuds anställning i har oärligt syfte. Genom den höga posten får du juridiskt ansvar för företaget och när bedragarna stuckit med alla tillgångar och försatt företaget i konkurs så står du kvar med det juridiska ansvaret för alla skulder. Detta är ett beprövat sätt att komma undan med stora summor stulna pengar, men givetvis förödande för offret – “målvakten” som helt ovetande kan ha dragit på sig skulder som denne omöjligt kan betala av ens på en fullkomlig livstid.

Kapning av webbplånbok

Din e-mailadress samt personliga kod är allt som behövs för att någon ska lyckas kapa din webbplånbok, som t ex Paypal, Klarna alternativt Payson. Din e-mailadress är i regel lätt att få tag på , via sociala medier såsom Facebook om inte annat. Din personliga kod kan kaparna få via phishing alternativt genom att chansa på något troligt. Det är därför alltid oerhört betydelsefullt att du har olika koder för annorlunda inloggningar, och att dina koder är oförutsägbara.

Varubeställning

Genom ditt kontokort, eller till och med bara dina kontokortsuppgifter, kan bedragaren handla ohämmat på alla möjliga ställen, tills du uppdagar brottet samt spärrar kortet i fråga – vilket vanligtvis är för sent. Ett förlorat kort ska jämt spärras direkt och det är viktigt att du aldrig låter någon ta ditt kort ifrån dig/studera ditt kontokort ifall du känner minsta osäkerhet med personens intentioner.

Med ett stulet kontokort kan man handla i både butiker samt online, medan man med bara kortets uppgifter kan handla på nätet. Det är beklagligtvis också så att en ID-kapare väljer att handla saker på avbetalning – för då räcker dina pengar längre och till mer, medan du får ett berg av lån samt skulder i ditt namn.

Spelsajter

En spelsajt kan hackas och då ligger samtliga sajtens spelare risigt till med tanke på at användarnamn, lösenord samt tillgång till personernas spelkonton och bankkonton blir enkelt för bedragarna att ta del av.

Det finns dessutom ID-kapare som öppnar spelkonton med hjälp av stulna identiteter med hjälp av stulna kontokortsuppgifter. När de loggar in på spelsajten kan de spela loss tills tillgångarna tagit slut och därefter “samla upp dem” på andra sidan. Konceptet går ut på att man då spelar mot en “motståndare” och förlorar medvetet – men “Motståndaren” är självfallet delaktig i bedrägeriet. Denna variant av falskspel kallas “Chip Dumping”, dvs att man gör av med sina “chips” (pengar) avsiktligt.

Pass/Körkort/ID-handling

Ett vanligt och förhållandevis lätt sätt att komma över någons identitet är genom att stjäla personens ID-handling till vilka ID-kort, Körkort samt Pass räknas. Också andra kort kan blotta en hel del om ens identitet, t ex medlemskort i olika organisationer. Det är med hjälp av den upplysning som finns på dessa handlingar som falska identifikationshandlingar kan upprättas – som i sin tur sedan kan användas för grova bedrägeribrott nämnda ovanför.

Gå i borgen och signera juridiska dokument

När kriminella ska hjälpa varandra med saker som att gå i borgen alternativt signera viktiga, juridiska dokument så saknar de ofta förtroendet att göra detta under sin egen identitet. Många gånger vill de även inte lämna ut sin egen identitet med tanke på at det skulle leda till att de själva dras in i rättsliga processer. Att gå i borgen för någon med hjälp av en stulen identitet minimerar dessa risker, det kan dock vara förödande för den individ vars identitet används – och i värsta fall medföra fängelse.

Svarta marknaden

Kriminella personer rör sig, eller drar sig, vanligtvis i/till kriminella kretsar. När det krisar för brottslingar är det av olika anledningar vanligtvis svårt, för att inte säga omöjligt, att vända sig till polis alternativt andra statliga instanser.. Istället väljer man att leta sig till den svarta marknaden och maffialiknande grupper för hjälp. Den som är så pass desperat gör allt för att slippa bekymmer och kan mycket väl ange en stulen/falsk identitet istället för sin egen. När lånet därefter ska betalas åter och bedragaren inte finns att finna så söker maffiamedlemmarna upp den person vars identitet bedragaren använt som sin egen. Man kan drabbas av allvarliga bekymmer under många år ifall man en gång förknippas med kretsar på den svarta marknaden – både genom attacker från de kriminella kretsarna och från lagen.

Att tänka på när det är dags att måla huset

Det är inte alltid helt lätt att måla hus även om det kan verka så. Det är några saker man bör fundera på när man inser att det är läge att måla om huset, igen. Valet av inte bara färg utan framför allt färgkvalitet är självklart det viktigaste. Lägg därtill hur man målar och förarbete, så blir husmålningen inte något man gör i en handvändning. Men ifall man till det lägger till hur utomordentligt vackert ett nymålat hus blir, så är det närapå jämt värt mödan.

Färg till fasadmålning innefattar två saker, pigment samt bindemedel. Bindemedlet kan antingen vara linolja, alkydolja eller vatten. Pigmentet å sin sida är antingen naturligt eller syntetiskt framställda.

Färgburkarna innehåller också tillsatser, så som gift mot mögel, dels för att undvika mögel i färgburken, dels därför att undvika det på den målade fasaden. Förr var det mycket vanligt med giftmängder i färgen, men efter strängare bestämmelser har det lett till att färgen har blivit relativt fri från gifter.

Giftfri färg är oerhört lovvärt, men dessvärre leder det vanligtvis till att svartmögel och alger så småningom får fäste i fasaden som får de karakteristiska svarta små prickarna. Detta kan framträda efter enbart ett par månader efter att man har målat huset. För att bli fri från algerna och möglet får man då lov att rengöra med algtvättmedel, vilket i sin tur eventuellt inte alla gånger är bra för miljön det heller. I skrivande stund finns inget bättre alternativ och väntan på en giftfri, mögelavstötande färg är stor.

Idag har man endast 2 möjligheter, spruta på Tvärstopp
utanpå färgen för ett skydd upp till 10 år alternativt Fulstopp
för ett skydd upp till 4-5 år.

Vad ska man använda för bindemedel då? Olje- eller vattenbaserat? Oljefärger, som består av exempelvis alkyd- eller linolja anses äga väldigt bra förmåga att tränga in i träet och bildar då ett gott skydd mot vatten och fukt. De ger även fasaden en glänsande yta. Vattenbaserade färger kallas för slamfärger och i den gruppen ingår exempelvis Falu rödfärg. De är inte vattenprotektiva överhuvudtaget, men däremot är de fullkomligt öppna för eftertork. En fasad målad med slamfärg erhåller en glanslös yta.

Även förarbetet varierar mellan diverse typer av färgval, dock inte i så enorm utsträckning. I stort sett eftersöker man att få undan all överflödig färg som annars kan flagna när man har målat. När det handlar om att måla hus med både olje färger innebär förarbetet att man skrapar bort färgflagorna med hjälp av valfri typ av skrapa – det finns en uppsjö annorlunda på marknaden, allt från billiga enkla trekantsskrapor till avancerade bestående av hårdeggsblad som man kan byta ut. Har man slamfärg så räcker det med att borsta fasaden med hjälp av en robust stålborste för att få bort onödig färg.

Vart femtionde år behöver man dessutom åstadkomma en mer heltäckande fasadrengöring, nästan som en renovering av husets kulör. Då tar man bort all färg ner till träet med hjälp av värmepistol och skrapa.

När man har lyckats utse färg samt skrapat rent huset så är det endast att sätta igång med det roliga – att måla. Det är bra att tänka på att ha dugliga penslar när man ska måla stora ytor, den pensel som är dyrast i butiken kan mycket väl vara billigast i längden! En av de viktigaste sakerna att tänka på innan man ställer sig och börjar måla hej vilt är att känna till i vilken ordning man bör måla allting, eftersträva en bra arbetsorganisering helt enkelt. Vart ska man börja? Ska hela huset målas om i år, eller kanske halva nästa år? Vilka fasader bör i så fall målas i år?

Ska man penselmåla alternativt sprutmåla huset? Sprutmålning med hjälp av de nya Wagnersprutorna är mycket snabbare, man kommer åt överallt. Främst är det mycket roligare.

Har man genomfört samtliga förberedelserna ordentligt så är det, trots lite slit, inte så avancerat att måla hus, men resultatet blir fantastiskt!

Brygga vin med boken Hemmaframställning av Vin

I ungefär 30 år har boken Hemmaframställning av Vin författad av Kjeld Erlandsen funnits på marknaden som har hjälpt både nybörjare och lite mer rutinerade vinbryggare. Det är en av de främsta böckerna inom ämnet och har utkommit i många olika reviderade upplagor. Boken innehåller mängder användbar upplysning om hur man på bästa sätt brygger sitt vin och om vinbryggning jäsrör.

Vad gäller just vin så är det inte ett onaturligt kliv att från att endast tycka om att dricka vin dessutom börja intressera sig för bryggning. Den som dricker massor vin och provar olika sorter kommer oundvikligen lära sig mer och mer om smaker, druvsorter o.s.v. Hos somliga uppstår någonstans på vägen idén om att börja brygga eget vin. Dels tycks det kunna bli en givande och roande hobby och dels finns det möjlighet att tjäna en hel del pengar.

En del folk avstår dock från att börja framställa eget vin p.g.a. osäkerhet och okunskap. Det är synd med tanke på att processen vanligtvis är enklare än vad man tror. Världens främsta vinexperter förfinar oupphörligt metoder för vinframställning överlag. Det dyker oavbrutet upp nya ingredienser samt nya vinjäster som håller en väldigt bra kvalité.

Utvecklingen är viktig på så sätt att allt mindre inom all typ av vinframställning lämnas åt slumpen. Massor av framgångarna överlag påverkar i sin tur dessutom processerna för hemmabruk. Alla dessa framgångar tenderar att påtagligt påverka slutresultatet. Man ska vara noggrann med att även hemma inte lämna vinbryggningen åt slumpen. Med bättre kontroll över processen desto mer enastående resultat. I boken Hemmaframställning av Vin så betonas just det.

Det krävs en del väsentlig utrustning för att komma igång att brygga vin. Först och främst behövs en hävert som ska användas till upptappning och även till omtappning. Därtill behövs ett jäskärl och en gummihätta med jäsrör.

Ett tips är att inför bryggningen skriva ned precis allting som behövs, och dessutom göra upp en lista på de arbetsmoment som ska följas. Allting i anteckningarna ska följas till punkt och pricka. Det medför att du slipper eventuella överraskningar på vägen och ökar dina chanser att lyckas. Med tanke på att det tar tämligen lång tid att brygga en sats så vill man inte gärna börja om från början. Det är därutöver angeläget att utrustningen är ren. Om inte så är det stor risk att det påverkar smaken. Kolla självfallet så att utrustningen också är hel. Som sagt, det är relevant att inte lämna någonting åt slumpen.

Den som vill få mer ingående vägledning om vinprocessen ska läsa Hemmaframställning av Vin. Är man intresserad av nya ingredienser kommer man inte bli besviken då mycket i boken fokuserar på det. Du kommer erhålla utförliga svar på varför dessa ingredienser används och vilken nytta de gör. Boken fokuserar också på smaksättning samt vinprovning. Därtill står det att läsa om övriga nyheter om starkviner.

Hur får man tag i boken? Det är rentav enklare än vad man tror och inom oerhört kort kan du sitta och läsa boken direkt på datorskärmen eller via din läsplatta. Boken är nämligen åtkomlig som e-bok genom landets bibliotek. Det bästa av allt är att den är totalt avgiftsfri att låna. Det enda som krävs är att registrera sig för ett e-konto.

Ingen tid att mista, låna Hemmaframställning av Vin, nu

En guide för dig som är ägare av Grosser schweizer sennenhund

Det är vanligt att människor upptäcker hur givande det är att äga en eller fler Grosser schweizer sennenhund, och det har även blivit oerhört populärt med Grosser schweizer sennenhund för många hundägare. Således är det även naturligt att intresset för att lära sig mer om Grosser schweizer sennenhund ökar, och att ägare av Grosser schweizer sennenhund ideligen vill hitta mer kunskap om rasen, dela med sig av sina egna erfarenheter av att vara ägare av Grosser schweizer sennenhund samt ta del av andra ägares värdefulla kunskaper.
Alltsammans för att alla ägare av Grosser schweizer sennenhund ska få ut det mesta från sin relation.

Denna sajt handlar om just sådan upplysning – smått och gott som är värt att veta om Grosser schweizer sennenhund (praktiska detaljer, allmän upplysning med mera) – och målet med denna sajt är just att såväl ägare som hundar ska kunna fungera på ultimata sätt i vardagen tack vare den upplysning som återfinns på platsen.

Registrering i kennelklubben är en bra början

En bra idé som nybliven ägare av Grosser schweizer sennenhund är att registrera hunden hos Svenska Kennelklubben, som företräder såväl samtliga hundägare som hundar i Sverige och har många tusentals medlemmar. Då blir det lättare att finna allmänna råd som är betydelsefulla för hundägare i allmänhet samt ägare av Grosser schweizer sennenhund i synnerhet, och att ta kontakt med andra ägare av Grosser schweizer sennenhund för att kunna mötas och utbyta erfarenheter och/eller låta hundarna leka eller utföra eventuell avel på ett bra vis.

Hundmat för Grosser schweizer sennenhund

Hundmaten är en nyckelfråga åt Grosser schweizer sennenhund utveckling. Genom att säkerställa att din hund får en riktigt bra och balanserad kost ger du hunden möjligheter till ett långt samt trevligt liv ihop med dig. Utöver att hunden mår bättre – vilket så klart har ett egenvärde i sig – och därmed dessutom blir ett mer trivsamt sällskap kan också rätt hundmat rent av vara en riktigt bra ekonomisk investering över tid.

Rätt kosttillskott kan exempelvis vara en central del. Genom att spendera lite mer eller vara mer noggrann i urvalet kan man spara mycket pengar (samt bättra på vardagen för samtliga parter) genom att med hjälp av en god kost hålla hunden välmående och därmed förhoppningsvis avstyra återkommande och kostsamma besök hos veterinären med din Grosser schweizer sennenhund. För den skull är det viktigt att ta till sig av expertinformation och hålla sig uppdaterad om nya vetenskapliga råd och rön om hundmat för Grosser schweizer sennenhund.

Dressyrträning av Grosser schweizer sennenhund

Så som många andra raser kan dressyrträning av Grosser schweizer sennenhund vara ett fullständigt briljant sätt att skapa en god relation med hunden, genom att umgås under långa stunder i form av en aktivitet som både ägare och hund gillar, på samma gång som hundens motoriska färdigheter utvecklas och både hund och ägare får välbehövlig motion.

Bra hundartiklar – stor hjälp för ägare av Grosser schweizer sennenhund

En övrig betydande aspekt för att ge Grosser schweizer sennenhund en bra miljö att utvecklas i är att investera i hundartiklar av bra kvalitet på varje relevant område: allting ifrån Grosser schweizer sennenhund Brodyrmärke till munkorgar, liggunderlag och så vidare. Det bidrar till möjlighet för hunden och dig som ägare att få det lättare i vardagen tack vare att skonsamma material används och hög funktion upprätthålls, samt hunden får korrekt hjälpmedel för att kunna utnyttja sin potential till max.

Bra hundartiklar samt stort sortiment inom många områden finns till exempel på sajter som brahund.se, en sajt som åstadkommer att du enkelt kan hitta det mesta du behöver till din Grosser schweizer sennenhund utan större ansträngning.