Plastflaskor finns överallt

 

Plastflaskor är idag helt klart i majoritet bland flaskorna i vårt samhälle, men så har det inte alltid sett ut. Definitionen av en butelj är en stabil behållare vars hals är smalare än dess kropp, längst upp finns ett hål som alltemellanåt kan förslutas. I jämförelse kan man ställa en ask vars gap kommer direkt från kroppen. De första flaskorna har daterats till urgammal tid, man har hittat keramikflaskor i Kina samt glasflaskor på Rhodos och på Cypern. Dessa var mestadels av liten dimension samt rymde med största sannolikhet saker som parfym alternativt finare oljor.

Glasflaskor har funnits som en axiom i våra samhällen sedan många hundra år tillbaka. Vinproduktionen fick sig ett rejält uppsving när man började förvara vinet i glasbuteljer eftersom den då abrupt kunde lagras under längre tid. Än idag använder man glasflaskor för vin samt sprit, men också för många andra produkter som anses vara av lite finare art. Säljer man sin dryck eller annan vara i glasflaska så kan man i bestämmelse per automatik placera högre belöning på grund av lyxfaktorn. Exempel på vätskor som ofta säljs i glasflaskor: lemonad, rödtjut, öl, parfym.

På centrum av 1900-talet slog plastflaskan igenom, man hade då tagit fram en effektiv plastsort som lämpade sig som förvaringskärl för vätskor, innan dess användes i stort sett blott glasflaskor samt metallcontainers. Plastflaskor stå sig idag allt från giftiga substanser samt alkoholer, till läsk, saft samt kosmetik. Andra plastcontainers är också vanliga – dunkar, hinkar och burkar av annorlunda slag.

Det finns en större efterfrågan på plastflaskor än man kan filosofera sig, men om man kikar runt lite inne i ett varuhus så tittar på man snart hurdan mycket plastflaskor som minsann finns ute i handeln. Det mesta som säljs samt som behöver hållas i täppt ett klimat hålls i plastflaskor.

 

Plastflaskornas fördelar emot glasflaskornas är ganska bevisande – särskilt inom massproduktion. Blott det att de väger en bråkdel och därjämte är mycket mer hållbara än glasflaskor gör att de vinner. Dessvärre är de inte på långa vägar lika attraktiva att titta på. Utseendet är plastflaskornas största nackdel.

Idag är många av de plastflaskor som tillverkas så kallade PET-flaskor. PET står för polyetylentereftalat vilket är de kemiska ingredienserna i plastsammansättningen. PET flaskor är bland annat ett mer miljövänligt alternativ mot fordom flaskor samt återvinns till stor del här i Sverige, på många ställen utomlands är det emellertid dessvärre en aning mindre bra med den saken. Pantsystemet som finns i Sverige, där man får tillbaka pengar genom att avgå in sina plastflaskor till återvinning, är ett mycket effektivt sätt att se till att plasten kommer till rätt ställe.

Ett övrigt fason att återvinna plastflaskor är att själv återanvända dem i hemmet, särskilt om ens förbrukning inte är så stor. Dricker man mycket dricka, t ex, så kan det vara värt att begrunda över att satsa i en egen läskmaskin, partiell för att slippa så hög plastflaskkonsumtion. Med en egen läskmaskin återanvänder man sina plastflaskor hundratals gånger.

Plastflaskor brukar formas genom formblåsning vilket gör att man till sin alster kan ta fram en unik flaskform som sedan identifieras med flaskan, ett föredöme här är ja Coca-Cola-flaskan som känns åter på sin form över hela världen.

 

Fair Gaming eller spelbolagens ansvar

Det kan vara skönt att kunna att det spelbolag man vill satsa dina surt förvärvade slantar i följer regelverket Fair Gaming. Spelar man på www.oceanialotteries.com kan man vara lugn.

Spelansvar

Spelansvar är något som spel samt spel operatörer, leverantörer mjukvara och tillhörande tjänsteleverantörer behöver bevara för att befästa sina erbjudanden upprätthålla högsta standarder för att säkerställa en rättvis och säker spelupplevelse som skyddar spelande kunder från de negativa konsekvenserna utav spel samt spelande.

Flertalet av spel och spelkoder kräver nu operatörerna att se till att landbaserade samt på nätet speltjänster erbjuds på ett ansvarsfullt fason.

Ansvarsfullt spelande omfattar områdena skydda utsatta kunder, förebyggande av minderåriga lirare, beskydd mot bedrägligt och kriminellt beteende, info om sekretess, som garanterar snabba samt korrekta kundbetalningar, vilket ger en just spelupplevelse, upprätthålla etiskt samt ansvarsfull marketing, engagemang för nöjda kunder och befästa en förvissad, säker och genuin driftmiljö.

Operatörer menar både landbaserade (t. ex. kasinon, spelbutiker) och online eller avlägsna operatörer.

Utsatta spelande besökare
Upprätthållande av ansvarsfullt spelande praxis är en ansenlig förutsättning för att avta risken utav spelproblem bland utsatta besökare.

Ett antal åtgärder innehar införts för att avstyra uppkomsten utav spelproblem, inberäknad eget utslagning agenda samt processer, erbjuder råd och stöd till spelberoende samt bevilja spelarna att sätta gränser för hur mycket de spenderar både i online och landbaserade spel kanaler.

Mer avancerade åtgärder, som spårning av spelares beteenden för att upptäcka tidiga tecken på spelmissbruk, sysslar med att utvecklas och genomförs inom online-industrin, särskilt bland vissa europeiska lotterier.

Minderåriga spelande kunder

Operatörerna är skyldiga att göra allt som står i deras sätt att säkerställa att minderåriga kunder ej får spela.
De åldersgränser är avhängig lagarna i den jurisdiktion där speltjänster erbjuds.
Avstyra minderåriga besökare kräver operatörerna att se till att registreringen bearbetar klart beskriva politik gentemot minderåriga spelare samt se till att kontroller på plats för att kontrollera åldern på spelande besökare.

Bedräglig och kriminellt beteende

Operatörerna är skyldiga att genomföra anti-penningtvätt policy och förfaranden.
Detta innebär att genomföra en verkningsfull kundkännedom processer när man gör nya kunder samt spårning och rapportering misstänkta transaktioner.

Info okränkbarhet

Info privatliv avser beskydd av kunddata samt register mot obehörig eller onödiga avslöjanden.
Operatörerna är skyldiga att genomföra en politik som säkerställer kontroller och åtgärder har vidtagits för att förhindra obehörigt röjande samt utnyttjande utav kundinformation.
Kundinformation menar vanligtvis till data såsom namn, adress, ålder, telefonnummer samt e-postadress.

Snabba samt korrekta kundbetalningar

Skall se till att betalningar till och från kundkonton skall utföras i enlighet med formella samt dokumenterade processer på ett adekvat och snabbt sätt.
Operatörerna ser vanligt att kundens medel förvaltas enskild från sina egna konton samt att de innehar tillräckliga avräknade medel för att betala samtliga spelare vinster samt utestående balanser spelare.

Fair Gaming

Samtliga spelprodukter bör testas för att säkerställa att de är rättvisa och slumpmässiga och att de följer de regler som spelet.
Prover för att befästa rättvist spel alltmer utförs utav oberoende organisationer.

Etisk och ansvarsfull marketing
Operatörerna bör komma de tillämpliga reklam uppförandekoder som normalt se till att annonsering är faktamässigt adekvat och inte rikta minderåriga alternativt utsatta besökare som spelande besökare som innehar egna uteslutna sej från spel.

Det förväntas också att operatörer ska söka tillstånd från kunden före de deltar i direktmarknadsföring genom användning utav kundens personuppgifter.

Kundnöjdhet

Kunderna skall fritt kunna lämna synpunkter eller klagan till operatörerna och förväntar operatörerna att äga adekvata processer och rutiner för att hantera klagan, antingen internt eller via en oberoende tredje andel.
Exempelvis skänker ecogra. org en medling anställning för tvister emellan spelare samt operatörer.

Säker och tillförlitlig driftmiljö

Operatörerna är skyldiga att exponera interna kontroller samt processer som följer utav licensvillkoren som stipuleras av lagstiftningen jurisdiktion som utfärdar spel och spel licenser.
Interna kontroller bör också genomföras för att befästa att samtliga operativa, betalning och tekniska system samt processer fungerar absolut och på bästa sätt.
Därjämte måste operatörerna exponera tillräckliga affärsprocesser Continuity Management för att säkerställa att verksamheten kan fortgå i händelse av oförutsedda omständigheter eller katastrofer.

Ansvarsfullt spelande uppförandekoder

För att säkerställa operatörer, leverantörer mjukvara och tillhörande tjänsteleverantörer upprätthålla principerna om ansvarsfullt spelande, har etiska regler utvecklats av flera tillsynsmyndigheter, branschorganisationer och ideella organisationer.

Dessa konkurrerande och överlappande koder coduct eller standarder innehar utvecklats över tiden därför utvecklingen av flera rättsliga och handelsmässiga ramar.
Det innehar bekräftats inom branschen som avsikt på det stora antalet ansvarsfullt spelande uppförandekoder är det ett behov av att ta ett kliv tillbaka och ompröva vad som behövs inom industrin.

Europeiska organisationen för normering är att utveckla Ansvarig Remote Gambling Åtgärder som kan skydda kunderna samt se till att de Remote Gambling operatörer, leverantörer programvara samt tillhörande tjänsteleverantörer agera ansvarsfullt, vilket skulle antas på volontär basis.

Ansvarsfullt spelande Arrangemang
Ett antal industrin händelser har organiserats för att assistera industrin att framhäva ansvarsfullt spelande praxis.

Europeiska Gaming samt Betting Tankebana organiserade EGBA Ansvarig konferensen Gaming Day i Europaparlamentet i oktober 2010.
World Lotterie Association innehar aktivt organiserade arrangemang för sina medlemmar för att diskutera och främja bästa praxis när det gäller spelansvar.

Den europeiska organisationen för studier utav Gambling 8: e årliga möte i september 2010 deltog forskare, beslutsfattare samt branschföreträdare och mycket utav dess teman samt diskussioner centrerades på spelansvar.

Känns tryggt att stoppa in insatser på www.oceanialotteries.com efter har läst detta väl?

BitStopp är en ofärgad luktfri lösning med bitter smak som förhindrar bitning på väggar, golv, möbler, dörrar, bilinredning m.m.

BitStopp är mycket effektivt, hunden går inte på BitStopp för det smakar mycket bittert.

Har Du en “tugg-glad” jycke är BitStopp medlet som Du ska skaffa!

Bitstopp

Världens bittraste smakämne. Ger en bitter smak i hästens gap så den spottar ut direkt.
Stoppar sönderbitning inne och utomhus

Mer info: www.bitstopp.se
Köpes på: allt-fraktfritt.se

Häst

Bruksanvisning: spraya på, låt torka. Färdigt.

Skyddar Din häst mot att bita där Du icke önskar. Skydda krubban, täcken, benlindor, behållare för utfodring, senskydd, svanskydd samt läderdamasker. Beskydda all stallutrustning i alla stoff. Spraya på svans och man om andra hästar biter där. Respektera hästens ögon!
Spray andra hästars täcken så Du slipper betala skadestånd. Går Din ensam bland andra hästar? Spraya Ditt hästtäcke innan det blir sönderbitet.

Spraya på hagen utomhus om hästen biter sönder den. Skalar hästen barken av träd – spraya på träden.

Produktbeskrivning
Färglös luktfri vätska med besk smak.

Användningsområde
Förhindrar bitning på väggar, krubbor, dörrar, gärdsgårdar samt övrigt trämaterial.

Giftfritt. Lämnar inga fläckar.

Spraya inte på öppna sår, på mat och fodringsutrustning alternativt liknande.
Varning! Undvik kontakt med öppna sår samt känsliga hudpartier. Om kontakt sker, tvätta med hett vatten. Får ej anlända i kontakt med ögonen.

Hundar
Bitstopp är världens bittraste smakämne.

BitStopp är en färglös luktfri vattenbaserad lösning med besk smak som förhindrar bitning på väggar, golv, möbler, dörrar, bilinredning m.m.
BitStopp är mycket effektivt, hunden går inte på BitStopp för det smakar mycket illa.
Har Du en “tugglad” hund är BitStopp medlet som Du skall använda!

Bruksanvisning: spraya på, låt torka. Klart.

Skyddar Din hund mot att bita där Du icke önskar.

Beskydda elsladdar, stolsben, bordsben, fällar i hagar o burar, koppel, mattor, skor, kläder, telefon, fjärrkontroller samt kuddar.

Drar hunden i ägarens kläder? Spraya kläderna.
Biter hunden i kopplet eller biter av koppel om den kopplas upp på hundklubben? Spraya kopplet.

Bitstopp färgar icke samt skänker inga fläckar. Behandla möblemang samt bilinredning före det händer en skada.

Ingredienser: destillerat vatten, propylenglykol av livsmedelskvalitet, bitterämne.

Stor flaska – varar jättelänge.

Ofärgad, missfärgar inte träinredningen.
• Luktfri, vilket gör att hästen aldrig vet var på
träet den törs bita.
• Vattenavstötande, sitter kvar länge även utomhus.
• Giftfri.
• Enkel att spraya på.
• Mycket effektiv.

Bruksanvisning:
Sprutas på stallinredning och trästaket som är utsatta för gnagning.
Kan tvättas bort med varm tvållösning.

OBS!
Undvik kontakt med öppna sår samt känsliga områden på huden. Om kontakt uppstår, tvätta med varmt vatten. Får ej komma i kontakt med ögonen. Om så skulle ske, tvätta med varmt vatten och sök medicinsk assistans.

Användningsområde Bitstopp
Förhindrar bitning på filt, förband, man, svans etc.
Information
• Enkel att gnida på, enkel att tvätta dän,
lämnar inga fläckar.
• Luktfri, vilket gör att hästen erövra känner till var den
vågar bita.
• Klinbbar inta samman man alternativt svans.
• Giftfri.
• Verkningsfull
.
Bitstopp Bruksanvisning:
Spraya på man, svans, filt, bandage etc. Tvättas av från tyg med ett milt tvättmedel, samt från man och svans med ett shampo.

Kolhydratdieter som LCHF och banti

Low Carb High Fat – LCHF

”LCHF är ingen bantningsmetod, utan en livsstil”, det är ofta kommentaren man får från denna diets anhängare när man pratar om LCHF som ett sätt att gå ned i kroppsmassa. Förkortningen LCHF står för Low Carb High Fat vilket på svenska blir En aning kolhydrater samt mycket fett. Igenom att drastiskt avvika ned på intaget av kolhydrater så måste kroppen att skapa ketoner för att framförallt förse hjärna med näring, dessa skapas av fettceller. Efter ett litet antal dagar på LCHF hamnar man i ett fettförbränningsläge som heter ketos, vilket innebära att ketoner är det huvudsakliga bränslet i kroppen, i antonym till innan då det var glukos (druvsocker).

När man äter i enlighet med LCHF äter man lite kolhydrater samt mycket fett och gör dieten till en livsstil som man är tänkt att annamma för resten av livet, även efter att man nått sin målvikt.

LCHP

LCHP liknar LCHF i det att man utesluter alternativt markant drar ner på kolhydraterna, men istället för att fylla på med fett så fyller man på med äggviteämne. Denna diet används mycket av folk som tränar och vill bygga muskler, eller de som vill bliva av med underhudsfettet. LCHP går bra att utöva under en viss tid, men kroppen behöver fett för att använda som bränsle samt en massa andra saker, så man skall inte gå på LCHP-diet allt för länge.

Dukan

Dukandieten är framtagen av fransmannen Pierre Dukan och innehåller fyra stadier. Dess grundidé baseras mycket på LCHP, man skall alltså äta mycket protein, men måttligt med fettvävnad och kolhydrater. I första stadiet, som kallas attack, ska man endast äta fettfritt äggviteämne. mat som fisk, nötkött, hönsbarn samt ägg går bra (dock bara en äggula per dag!), medan det mesta övrigt går bort. Strikt är det, men fasen varar blott i 3-10 dagar.

Atkins

Atkins är en annan doktor som blivit burgen på att dela med sig av sina tankar angående viktnedgång. Även här är det exakt kolhydraterna som synes som den största boven samt precis som Dukandieten utgör Atkinsdieten av fyra faser. Atkinsdieten har haft jätte genomslag världen över sedan den introducerades på 1960-talet. Det intressanta med Atkins är att det är en läkare som utformat metoden vetenskapligt med blodprover och annat på sina patienter under behandlingen.

Paleo/Stenålderskost

Paleodieten är ännu en variant av alla kolhydratreducerade dieter som är i ropet för tillfället. Här ligger skärpan på att man äter ca så som våra förfäder under stenåldern till, dvs mycket kött samt grönsaker, en aning frukt, nötter samt bär men inget av fralla, potatis, makaroner osv, och inga mjölkprodukter. Man äter så ”ren” mat som genomförbart, utan tillsatser. Många anser att detta är den mest hälsosamma dieten man kan använda sig av, medans andra menar att den inte är lika verkningsfull för viktminskning som mer kolhydratsstrikta dieter som LCHF eller Dukan. Läs mer här

Piffa till lågkolhydratsmaten samt -drycken med smaker!

Gemensamt allmän dessa dieter är ett lägre intag av kolhydrater än vad vi vanligt sett är bruk vid. I början kan man ha ont av omställningsbesvär som matthet huvudvärk och muskelsvaghet, men kroppen vänjer sig inom kort vid det nya bränslet (fett från maten och från kroppens överflödsfett) samt blir inom kort piggare samt starkare än innan. Man sliper jobbiga blodsockersvängningar samt lider man av diabetes kan man behöva minimera sitt insulin, somliga slutar t o m helt att använda insulin.

Den som anser det är tråkigt att bara inmundiga vatten kan smaksätta sitt kolsyrade vatten med Aromhusets bordsvattenaromer, helt fria från kolhydrater och kalorier. Man kan oxå testa kaffearomerna och gräddaromerna – som är supergoda i yoghurt! Aromhusets produkter beställer man enklast från www.allt-fraktfritt.com – kommer direkt i brevlådan.

Den som inte vill skippa sprit kan blanda Pernod och Ouzo (som innehåller en massa socker) med Prestige essenser samt Sucralose. Likörer går oxå att göra på essenser – även gräddlikör. Även. en aptitlig grogg går att mixa med aromhusets sockerfria Läskkoncentrat + kolsyrat vatten. Mycket godare än dom äckliga Zero läsken man handlar på burk. Det finns diabetiker som inte druckit en grogg på decenier för att den sockerfria köpeläsken är så avskyvärd – spriten förstärker dessutom den metalliknande smaken från sötningsmededlen. Aromhuset å andra sidan sötar sina läskkoncentrat med Sukralose – tillverkas av socker samt smakar som socker – men är 600 ggr sötare.

Sprit är ett fröjd och en njutning så inte alla kan eller vill låta bli det för att gå ner i kroppsmassa. Man ska då kunna följande: kroppen har 3 kostförbränningslägen: kolhydratförbränning (när det dagliga intaget av kolhydrater är över ett visst antal gram är viktminskning omöjlig), fettförbränning och spritförbränning. Man kan vara i perfekt ketos (fettförbränningsläge) men så fort man dricker alkohol går kroppen över i spritförbränningsläge (för alkohol är ett gift för kroppen och det skall förbrännas bort totalt).

Viktminskningen avstannar till spriten förbrukats (ett par cl per timme). Alla kolhydrater man intar accumuleras för att efteråt förbrännas – man kan hamna i kolhydratläge när kroppen gjort sig av med spriten. Har man druckit bira så innehåller denna 12% kolhydrater (stamvörtstyrka).

Torrt vin: (tillsätt ett litet antal droppar Sucralose om det är för torrt, smaka av tills det passar) samt starksprit, ev grogg på Aromhuset sockerfria läskkoncentrat, är vad som gäller om man ska njuta av alkohol utan att inta för mycket kolhydrater.

Rödviner är nära nog alltid torra. Vitt vin från Alsace är genomgående alltid torrt. Chardonnay är fylligt även när det är snustorrt. Brygger man eget vin kan man svälla det total-torrt. Bra att kunna om man är sugen på rödtjut.

Student arbeten gör att kassan räcker till mer

Ett elev jobb innehar man om man i främst studerar, men även jobbar lite vid sidan utav studierna.
Detta gäller allt från gymnasieelevers feriejobb som universitetsstuderandes extraknäck.

När man studerar lever man i de flesta fall på studiemedel, detta kan vara antingen studielån från CSN alternativt studiebidrag.

Dessa slantar räcker inte alltid till allt man ska eller önskar äga och därjämte upphör studiemedlet under loven.
Om man önskar ha någon lön att angå sig med under studieuppehållen samt ens föräldrar inte har chans att försörja en totalt så är ett student jobb erforderligt.

Ett elev jobb är inte alltid det lättaste att hitta.

I vissa yrkesgrupper är det lättare och vanligare att man hittar ett jobb, men de mest populära platserna går alltid till de med flest och bäst kontakter.
Om man studerar något med särskild specialitet så brukar man alltid först försöka hitta sitt elev arbete inom den sektorn, på så vis får man jobb samt tillämpning på samma gång.

I somliga fall får man hjälp genom skolan att administrera arbetsplats och ofta kan man få extrajobba där man innehar haft praktik genom skolan tidigare.

Om man inte hittar något jobb som innehar anknytning till ens studier så gäller det att söka överallt tills man hittar ett elev jobb.

Många jobb behöver assistans under just jul samt sommarlov alldenstund ordinarie personal då beredvilligt tar ut sin ferier.

I butiker, affärer samt varuhus är mestadels behovet utav timanställd anställd mycket stort, men platserna är också efterstraktade samt tar slut fort.

Inom vården kan man ofta hitta arbete som lämpar sej för studenter, det är mestadels obekväm arbetstid som kväller, nätter och helger, men dels ger dessa timmar mer i arvode och dels så krockar de utan ens lektioner.

Det endaste man skall erinra är att avsätta tid för plugg, påpekar man www.studentjobbnu.se.

I somliga arbeten kan man förena plugg med att jobba, som till exempel om man arbetar som vaktmästare samt sitter av mycket tid, då kan man givetvis få med sej sina litteratur och läsa under tiden man arbetar.

Två flugor i en smäll!

Man kan finna elev jobb på traditionellt vis igenom arbetsförmedlingen, men de platser som annonseras ut genom AF har ofta flera hundra sökande så det enklaste brukar vara att försöka finna ett student jobb igenom egna kontakter eller att avsända sitt CV plus ett jobbansökningsbrev till de jobb man kan fundera sig att arbeta på.

Att inträda samt framföra sej på olika jobben är oxå effektivast för då får arbetsgivaren en uppfattning om vem man är direkt.

Önskar man ha ett elev arbete så brukar det gälla att man är effektiv och anpasslig som man brukar vara som student.

Hittar man inget jobb så innefattar det att skruva opp kreativiteten samt sänka kraven, avhängig på hur desperat man är efter ett arbete vid sidan utav studierna.

När man väl landar ett student jobb så gäller det att hålla hårt i det.

Sommar på matbordet med Aromhusets smultronarom

Sommar på bordet med Aromhusets smultronarom för kolsyrat vatten

Aromhusets bordsvattenarom smultron är ett av tre nytillägg i utbudet av bordsvattenaromer från Aromhuset. Smultron – barndomens kanske mysigaste smakminne. Man satt där på huk vid vägkanten alternativt i skogsbrynet samt trädde små, söta smultron på strå – dvs de få som faktiskt lyckades undkomma ens giriga glugg. Smultron – naturens eget smågodis, sötast av alla bär och barnens absoluta favoritsmak! Bordsvatteninfo.

Att välja smultron som en av de nya smakerna för bordsvatten var egentligen en nödvändighate, smaken borde ha introducerats bland de allra första! I nysläppet kommer oxå smakerna lingon samt pepparmint. Lingonvatten blir en säker framgång, absolut som smultron samt pepparmint kommer att förvåna alla som törs försöka med hur fantastiskt aptitlig smaken är i kolsyrat vatten.

Pepparmint är en vuxensmak och förutom sin friska polkagrisliknande smak ger den en frisk andedräkt. Men till mat passar den definitivt inte.

Aromhusets bordsvattenaromer kommer i samma, små, gulliga flaskor som innan. DDe rymmer 32 ml arom som räcker till ca 16 liter vatten. Doseringsrekommendationen som råder är ännu 2 ml arom per liter vatten, vilket de facto innebär 2/3 av den lilla flaskans kork. En mer doseringspipett som skänker mer precisa doseringsmöjligheter medföljer vid var förvärv av Aromhusets smaker om man köper på allt-fraktfritt.com.

Gert Strand AB heter företaget bakom succén Aromhuset. Företaget har arbetat med att leverera världen med smaker sedan 1974 samt saluför allt från fruktoljor till aromer och jäst för bryggindustrin. Under varumärket Aromhuset säljer Gert Strand bordsvattenaromer, kaffearomer, vispgräddearomer (jättegott) och läskkoncentrat. Ett litet antal läskkoncentrat innehåller en aning socker, ungefär 1/5 mot vad vanlig läsk gör, men det finns också totalt sockerfria läskkoncentrat i utbudet.

Bortsett från ett litet antal läskkoncentrat så är alla produkter under varumärket Aromhuset helt fria från såväl kolhydrater som kalorier. Går man på en LCHF-diet, eller räknar kalorier, lider av diabetes eller vill ge barnen mumsiga smaker utan tillsatt socker så är Aromhusets smaker en briljant tillgång. Kaffearomerna, bordsvattenaromerna samt vispgräddearomerna har inte något sötningsmedel i sig, så möjlig sötma få man tillsätta själv. Det går bra med socker, honung alternativt sötningsmedel som t ex Sucralose (smakar som socker)eller Stevia (besk lakritsbismak). Aromhuset säljer sin egen Sucralose där en enda droppe motsvarar en halv sockerbit i sötma! Den går bra att använda när man gör sockerfria marmelader, i yoghurt, sockerfri isglass m.m. – och givetvis i kaffe och te. Sucralose är gjort av socker men 600 gånger sötare. Dessutom smakar det sött längre så man kan ta mycket mindre än föreslagen dosering, det smakar som socker ändå. Till skillnad från de metallsmakakande sötningsmedel som många tycker är vidriga.

Aromhusets bordsvattenarom smultron är totalt ofärgad, {precis|exakt de flesta av bordsvattenaromerna i sortimentet. Vattnet ser klart ut samt smaken blir inte allt för dominant om man doserar rätt, utan kan jämföras med de färdigsmaksatta kolsyrade dryckerna man hittar i butik, som LOKA och Ramlösa. Vill man lägga ihop lite sötma så är det ganska gott att droppa i en eller två droppar Sucralose i det smaksatta bubbelvattnet.

Det går bra att blanda Aromhusets bordsvattenaromer i kranvatten som man kolsyrar med egen kolsyremaskin, på sikt är detta det billigaste sättet att få bra kolsyrat mineralvatten. Har man ingen kolsyremaskin så kan man anskaffa klart bordsvatten med bubblor och tillsätta aromen vid restaurang. Ett bra trick för att få behålla bubblorna länge i vattnet är att hålla det kyligt, kolsyra trivs i kyla.

Mer om Aromhuset och alla smaker, essenser, aromer samt koncentrat kan man studera på www.aromhuset.com. Vill man anskaffa Aromhusets bordsvattenarom smultron så gör man det enklast på allt-fraktfritt.com.

Taktila etiketter ger kännbar varningsmärkning

Taktila etiketter är ganska omöjliga att finna när man behöver dom – här finns dom i lager för fraktfri leverans.

Kemiska produkter såsom säljs till allmänheten skall inom vissa fall ha en kännbar varningsmärkning. Den kännbara varningsmärkningen utgör oftast utav en upphöjd triangel. Märkningen är avsedd såsom information för synskadade.

Fram till den 1 juni 2015 sker en successiv övergång från nationella bestämmelser mot regler i EU:s nya klassificeringsförordning CLP. Därför finns bestämmelser för kännbar varningsmärkning inom både nationella bestämmelser samt inom CLP-förordningen under den tiden.

Produkter som skall ha kännbar varningsmärkning om produkten är märkt i enlighet med KIFS 2005:7 är dom som är märkta tillsammans minst någon av följande farobeteckning:

Extremt brandfarligt (Gäller icke aerosoler som har klassificerats samt märkts enbart tillsammans denna farobeteckning.)
Mycket brandfarligt (Gäller inte aerosoler som har klassificerats och märkts bara med denna farobeteckning.)
Mycket giftig
Giftig
Hälsoskadlig
Frätande.

Produkter som skall ha kännbar varningsmärkning om produkten är märkt enligt CLP-förordningen är de som befinner sig märkta med minst någon utav följande faroangovelser:

Skadligt vid inandning
Skadligt vid hudkontakt
Skadligt vid förtäring
Giftigt vid inandning
Giftigt vid hudkontakt
Giftigt vid förtäring
Dödligt vid inandning
Dödligt vid hudkontakt
Dödligt vid förtäring
Orsakar organskador
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
Misstänks kunna orsaka genetiska defekter
Misstänks kunna orsaka cancer
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
Extremt brandfarlig gas
Extremt brandfarlig vätska och ånga
Brandfarlig gas
Mycket brandfarlig vätska och ånga
Brandfarligt fast ämne.

Reglerna gäller oavsett förpackningens storlek. I reglerna finns hänvisningar till standarder såsom den kännbara varningsmärkningen ska uppfylla.

Vanliga konsekvenser av en ID-kapning

Motiven och resultaten hör ofta ihop när man talar om ID-kapning. Dessvärre kan ett så “enkelt” brott (enkelt att fullborda alltså) leda till fruktansvärda konsekvenser för offret av en ID-kapning. I vissa fall är resultaten milda – man antagligen blir bestulen på någon mindre summa eller får ett konto upprättat i sitt namn, som man kan avsluta fort samt slutligen inte tarva betala särskilt mycket för, men följderna kan också vara livsavgörande. I detta avsnitt behandlar vi några av de vanligaste följderna av att få sin identitet snodd. Mer info: idpansar.se

Mindrepost eller ingen post I brevlådan

Det vanligaste sättet att få tag på din post är att vittja din brevlåda. Brevlådevittjare går omkring i bostadsområden och tömmer brevlådorna på innehåll för att komma åt privat information om dej och dina grannar. Det är ofta svårt att få tag på brevlådevittjare alldenstund de i regel bara behöver fullborda några få vittjningar innan de får det den information som är ute efter.

Genom att boka adressändring i ditt namn så kan en ID-kapare ta emot din post i flera dagar/veckor utan att du märker något. Det tar ofta ett tag innan man undersöker saken på allvar, främst tror man att något är fel på posten, sedan kanske tankarna går till postlådevittjning. För att få reda på att din post går till en ny adress krävs en djuplodande undersökning samt innan informationen når dej har ID-kaparen allaredan haft stor möjlighet att få tag på försändelser med känsliga personuppgifter som denne sedan kan använda för egen förtjänst.

Utebliven post kan skapa en mängd knepiga situationer i ditt liv. Fakta tillägnad dig går förlorad och ofta vet du inte ens om det. Därjämte stjäl brevlådevittjaren din post med ett färdigt syfte i åtanke och detta syfte är aldrig gynnsamt för dej.

Nytt telefonabonnemang

Plötsligt kan det visa sig att du har ett nytt telefonabonnemang, du får hem räkningar i ditt namn med all din personliga information noterad. Du har givetvis inte själv beställt detta abonnemang, utan någon annan har gjort det till dej. Inte sällan har ID-kaparen spenderat ganska mycket pengar på detta abonnemang – som du nu är bunden att betala även om du spärrar abonnemanget för vidare brukande.

Bankändringar

För en som lyckas med konsten att skapa en falsk legitimation i ditt namn, eller helt lätt stjäler din identifikationshandling, är det enkelt att göra saker som att utjämna ut en ny bankdosa alternativt anskaffa nya kreditkort i ditt namn som i sin tur givetvis får koder som du inte känner till. De kan oxå anskaffa en e-legitimation i ditt namn och genomföra förvärv online. Det räcker med en endaste dag så är ditt bankkonto länsat på vartenda öre och det är sedan enormt svårt att få tag på den kapare som genomfört operationen. Oavsett hurdan mycket pengar som finns på ditt konto – om det är 500 kronor eller 800 000, så är risken hotande att brottslingarna tar allt.

Kontokort

Om någon stjäl ditt kontokort kan de hur enkel som helst tömma det i såväl fysiska butiker som i onlinebutiker. All nödvändig information för att köpet skall lyckas finns på själva kortet och långt ifrån alla butiker kräver PIN alternativt verifieringskoder.

Banklån/SMS-lån

Det allra vanligaste resultatet av att få din identitet kapad, efter tömning av ditt bankkonto, är att bedragaren tar ut SMS-lån i ditt namn. Bedragaren börjar med att inregistrera ett anonymt kontantkort på ditt namn och sedan är det rena barnleken därifrån alldenstund dessa krediter är barnsligt enkla att få. Några “säkerhetsfrågor” av typen “Vilket är ditt stjärntecken?” ställs – info som är busenkel att ta reda på online.

Därefter genomförs en kreditupplysning på dej och är du fläckfri i registret så får bedragaren “sitt” lån. Dessa krediter kan vara upp emot flera hundra tusen kronor samt räntorna är alltid fasansfullt höga. Inte sällan betalas lånet ut till en av bedragaren anställd “målvakt”. Så det finns flera offer i ledet.

Företagsskulder – målvakt

Om du skulle erbjudas en befattning i ett “företag” som känns för bra för att vara korrekt – det kan handla om en styrelsepost, en VD-titel alternativt en annan hög befattning – utan att du i själva verket har gjort något för att förtjäna den, så handlar det ofta om att “företaget” du erbjuds anställning i har oärligt uppsåt.

Igenom den höga posten får du juridiskt ansvar för företaget samt när bedragarna stuckit med alla medel och försatt företaget i konkurs så står du kvar med det juridiska ansvaret för alla skulder. Detta är ett beprövat sätt att komma undan med stora summor stulna pengar, men givetvis förödande för offret – “målvakten” som totalt okunnig kan hava dragit på sig skulder som denne omöjligt kan betala av ens på en hel livstid.

Kapning av webbplånbok

Din e-mailadress samt personliga kod är allt som behövs för att någon ska lyckas komma över din webbplånbok, som t ex Paypal, Klarna eller Payson. Din e-mailadress är i regel enkel att få tag på , genom sociala medier som Facebook om inte annat. Din personliga kod kan kaparna erhålla genom phishing eller igenom att chansa på något troligt. Det är på grund av detta alltid oerhört angeläget att du har olika koder för alla inloggningar, därtill att dina koder är oförutsägbara.

Varubeställning

Genom ditt kontokort, eller till och med blott dina kontokortsuppgifter, kan bedragaren handla ohämmat på alla möjliga ställen, tills du uppdagar brottet och spärrar kortet i fråga – vilket mestadels är för sent. Ett förlorat kort skall alltid spärras bums och det är angeläget att du aldrig låter någon ta ditt kort ifrån dig/studera ditt kontokort om du känner minsta osäkerhet med personens intentioner.

Med ett stulet kontokort kan man handla i både butiker och online, medan man med bara kortets uppgifter kan handla på internet. Det är beklagligtvis också så att en ID-kapare väljer att handla saker på amortering – för då räcker dina pengar längre och till mer, medans du får ett berg av krediter och skulder i ditt namn.

Spelsajter

En spelsajt kan hackas och då ligger alla sajtens spelare risigt till eftersom användarnamn, lösenord samt tillgång till personernas spelkonton därtill bankkonton blir lätt för bedragarna att ta del av.

Det finns också ID-kapare som öppnar spelkonton med stulna identiteter med hjälp av stulna kontokortsuppgifter. När de loggar in på spelsajten kan de satsa loss tills tillgångarna tagit slut och sedan “samla upp dem” på andra sidan. Konceptet går ut på att man då spelar mot en “motståndare” samt förlorar avsiktligt – men “Motståndaren” är givetvis delaktig i bedrägeriet. Denna typ av falskspel heta “Chip Dumping”, dvs att man gör av med sina “chips” (pengar) avsiktligt. Ett annat sätt är back-lay (man spelar på båda sidorna av ett vad) på en spelbörs, sök på “förlora utan att förlora hos bookmakers” så hittar Du Gert Gambells information. Det finns fler sätt att spela över vinsterna till önskad mottagare på en spelbörs som Betfair.

Pass/Körkort/ID-handling

Ett vanligt samt relativt enkelt sätt att anlända över någons identitet är igenom att stjäla personens ID-handling till vilka ID-kort, Körkort och Pass räknas. Även andra kort kan avslöja en hel del om ens identitet, t ex medlemskort i olika organisationer. Det är med assistans av den information som finns på dessa handlingar som falska identifikationshandlingar kan upprättas – som i sin tur sedan kan användas för grova bedrägeribrott nämnda ovan.

Gå i borgen och skriva under juridiska dokument

När kriminella skall hjälpa varandra med saker som att gå i säkerhet eller skriva under viktiga, juridiska dokument så saknar de ofta förtroendet att göra detta under sin egen identitet. Många gånger vill de därjämte inte lämna ut sin egen identitet alldenstund det skulle medföra att de själva dras in i rättsliga processer. Att gå i borgen för någon med en stulen identitet minimerar dessa risker, det kan emellertid vara förödande för den person vars identitet används – samt i värsta fall leda till rättslig påföljd.

Svarta marknaden

Kriminella personer rör sig, alternativt drar sig, ofta i/till kriminella kretsar. När det krisar för brottslingar är det av annorlunda anledningar ofta svårt, för att inte säga omöjligt, att vända sig till polis eller andra statliga instanser.. Istället väljer man att söka sig till den svarta marknaden och maffialiknande grupper för hjälp. Den som är så desperat gör allt för att slippa problem samt kan mycket väl ange en stulen/falsk identitet istället för sin egen.

När lånet sedan ska betalas tillbaka samt bedragaren inte finns att finna så söker maffiamedlemmarna upp den person vars identitet bedragaren använt som sin egen. Man kan drabbas av allvarliga problem under många år om man en gång förknippas med kretsar på den svarta marknaden – både igenom attacker från de kriminella kretsarna samt från lagen.

Träna valpar att bli rumsrena Del 4 Olycka

När olyckan är framme

Vad gör vi om det sker olyckor med valpen utanför valphagen och lådan därinnanför huset alternativt lägenheten?

De mesta coacher är nu överens om att det är fel att bestraffa hunden i efterhand och att det har tvärtom effekt.

I allmänhet är detta en bäst riktlinje att följa.

Men jycke samt valputbildare har annorlunda betraktelsesätt på vilet som är det rätta sättet när det händer olyckor samt det kan vara förvirrande för hundägaren.

Det finns verkligen inget svartvit svar på detta.

Man måste begagna vad som fungerar för din jycke.

Om man tar en vovve till sitt dynga alternativt kiss och gnuggar näsan i det är det ej en mänsklig eller effektiv metod.

Det är bättre att fånga hunden på bar gärning för då kan hunden omedelbart associerar det till sin illdåd.

Om valpen börjar att kissa alternativt bajsa framför dig skräm honom med ett ljud som att klappa högt samt plocka opp honom och omedelbart och ta honom till hans pottområde.

Vid denna punkt skall du vara neutral samt behärskad och ej banna alternativt exponera någon ilska mot valpen. Se ven: Den Här Sajten.

Om han avslutar sitt ”toabesök” med resultat ge den mycket med beröm igenom att anföra, “bra hund! Ambitiöst hund!

Alternativt vilka ord du nu nyttjar.

Vad händer om man bor i en lägenhet samt din vovve ej har access till en egen port alternativt en gård?

I dessa fall kan man tarva använda strö i en låda alternativt tidningar.

Var och en utav dessa alternativ har sina bekymmer alldenstund en jycke som använder dessa som potta aldrig kan vara totalt rumsren.

Hundar som har utbildats på att använda tidningen verkar aldrig att begripa tanken att det inte är acceptera att angå i huset eller nyttjar fel ark som en potta.

Tidningen som ligger kvar på soffan, stolen alternativt mattan fungerar lika bäst

En del info hur man excercerar sin hund att avstå kattlådan.

Har hunden varit i kattlådan och uträttat några behov, se till att städa direkt efter detta.

Det är angeläget att rensa opp direkt när valpen har varit vari.
Valpen kommer eljest att lockas till lukten och kan fortgå att gå till samma plats om lukten kvarstår.

Använd ett enzym rengöringsmedel att gallra opp efter att eventuella ”olyckor”.

De tre största misstagen innehavare gör när de tränar sina valpar.

1. Att inte använda en valphage

2. Tillåter att de springer omkring ledigt

3. Oberäknelig potträning och utfodringsschema

Den vägledande principen för blomstrande valpträning

Den första regeln att komma ihåg för skolning utav valpen är “låt inte din valp gå runt i huset! ”

Det är det enda i ett nötskal.

Om du förebygger dessa olyckor är du 90% på vägen till framgångsrik potträning.

När kommer min hundvalp alternativt vovve vara rumsrena?

Som en för alla regel när valpen är åtminstone 6 månaders ålder samt innehar man ej haft ett litet antal olyckor i huset i åtminstone en månad alternativt två så kan du sedan ge din hundvalp mer oberoende i huset.

Dags att starta med LCHF för viktkontroll och hälsan?

LCHF förklarat

LCHF är en förkortning för Low Carb High Fat vilket på svenska betyder ungefär En aning kolhydrater och mycket fettrik kost. Detta är en ganska ny beteckning på en kostplan som använts i mer hundra år – uppfanns av Banting varefter livsmedelsindustrin lurat på oss kalorimetoden som är svält och dömd att misslyckas – som ett sätt att gå ner i kroppsmassa. Det var dr. William Banting som främst dokumenterade dieten samt gav ut den i folderform – S letter Of Corpulence – till överviktiga patienter. Han såg att när människor minskade ned på socker, bira, bakverk samt potatis så tappade de i vikt ganska snabbt. Mer Info HÄRLCHF-dieten enligt Bantings modell glömdes bort under centrum av 1900-talet samt man började koncentrera på att istället avlägsna allt fett ur kosten, vilket också funkar i teorin, men människor gick hungriga och föll lättare för frestelser. Kalorimetoden, dömd att misslyckas för det är ett annat namn för svält.

Idag är LCHF-dieten tillbaka och här för att stanna kvar. Man får äta sig mätt av massor av goda livsmedel som är rika på protein samt – före allt – fetthaltig mat. Det är ovant för folk som försökt gå ned i kroppsmassa tidigare att plötsligt tvingas addera en mängd fett i sin mat, fettet som man tidigare trott var den fina figurens värsta fiende!

Anledningen ligger i att om kroppen känner sig trygg med vetskapen om att fettvävnad hela tiden delas ut i överflöd, så bränner den det lagrade fettet i kroppen nära nog ohämmat. Vid en viss mängd kolhydrater däremot så lagras extra energi som fett och kroppen bränner socker i stället – kolhydrater som inte redan är socker – bröd, pasta, påtatis, spagetti, ris m fl – omvandlas till socker omgående.

Proteinintaget skall vara på ca samma grad som man fordom oxå fått rekommenderat, möjligen något högre. En bra distribution ser ut ungefär såhär:

Fettprocent: 70
Proteinprocent: 20-25
Kolhydratsprocent: 5-10

Detta gäller nämligen för normal LCHF, varken superstrikt eller en aning mer frikostig. Vilken grad man själv mår bra av att ligga på får man prova fram, men för att snabbt gå ner i kroppsmassa är det bra att äta så en aning kolhydrater som är genomförbart, det finns de som inte äter en endaste kolhydrat under viss tid för att maximera viktnedgången och fettförbränningen.

Äta gott med LCHF

I begynnelsen kan det kännas tufft att avsäga sig livsmedel som fordom fyllt ens måltider, som pasta, spagetti, bröd, juice, rotfrukter – och sötsaker självklart. Vad lägger man nu vid sidan om köttet? Samt hur ordnar man nu fredagsmys? Och vad kan man inmundiga egentligen?

I takt med att allt fler blir LCHF:are utvecklas nya produkter och nya recept, allt för att göra dieten så alldaglig som möjligt att leva efter. Man kan baka fröbröd, kesopannkakor, äta LCHF-pasta samt sjögräsnudlar, och njuta av tiramisu, cheesecake samt ett litet antal rutor högkakao choklad alltemellanåt. Den som verkligen undersöker möjligheterna i LCHF behöver inte sakna någonting alls. Tvärtom i många fall, maten blir mest lyxmat.

När det gäller dryck så är bubbelvatten både bra och läskande, särskilt om man smaksätter det. Aromhuset Bordsvattenaromer är kolhydrats- samt kalorifria smakgivare till kolsyrat mineralvatten – oavsett man handlat det från affär alternativt kolsyrat själv. Vikingsoda har också goda essenser för kolsyyrat vatten. Det finns fler fabrikat men dessa är dom godaste – man blir snabbt kräsen med god LCHF kost.

I Aromhusets sortiment finns oxå kaffearomer, gräddaromer och et supergoda (för det är gjort av socker men 600 ggr sötare) sötningsmedlet Sucralose, där en enda droppe motsvarar en halv sockerbit! Gräddaromerna är underbara att smaksätta tjock yoghurt och vipsad grädde med och tillsammans med en alternativt ett par droppar Sucralose blir frukostyoghurten som värsta desserten, totalt utan onödiga kolhydrater! Alla aromer från Aromhuset går att anskaffa på www.allt-fraktfritt.com.