Taktila etiketter ger kännbar varningsmärkning

Taktila etiketter är ganska omöjliga att finna när man behöver dom – här finns dom i lager för fraktfri leverans.

Kemiska produkter såsom säljs till allmänheten skall inom vissa fall ha en kännbar varningsmärkning. Den kännbara varningsmärkningen utgör oftast utav en upphöjd triangel. Märkningen är avsedd såsom information för synskadade.

Fram till den 1 juni 2015 sker en successiv övergång från nationella bestämmelser mot regler i EU:s nya klassificeringsförordning CLP. Därför finns bestämmelser för kännbar varningsmärkning inom både nationella bestämmelser samt inom CLP-förordningen under den tiden.

Produkter som skall ha kännbar varningsmärkning om produkten är märkt i enlighet med KIFS 2005:7 är dom som är märkta tillsammans minst någon av följande farobeteckning:

Extremt brandfarligt (Gäller icke aerosoler som har klassificerats samt märkts enbart tillsammans denna farobeteckning.)
Mycket brandfarligt (Gäller inte aerosoler som har klassificerats och märkts bara med denna farobeteckning.)
Mycket giftig
Giftig
Hälsoskadlig
Frätande.

Produkter som skall ha kännbar varningsmärkning om produkten är märkt enligt CLP-förordningen är de som befinner sig märkta med minst någon utav följande faroangovelser:

Skadligt vid inandning
Skadligt vid hudkontakt
Skadligt vid förtäring
Giftigt vid inandning
Giftigt vid hudkontakt
Giftigt vid förtäring
Dödligt vid inandning
Dödligt vid hudkontakt
Dödligt vid förtäring
Orsakar organskador
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
Misstänks kunna orsaka genetiska defekter
Misstänks kunna orsaka cancer
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
Extremt brandfarlig gas
Extremt brandfarlig vätska och ånga
Brandfarlig gas
Mycket brandfarlig vätska och ånga
Brandfarligt fast ämne.

Reglerna gäller oavsett förpackningens storlek. I reglerna finns hänvisningar till standarder såsom den kännbara varningsmärkningen ska uppfylla.

Vanliga konsekvenser av en ID-kapning

Motiven och resultaten hör ofta ihop när man talar om ID-kapning. Dessvärre kan ett så “enkelt” brott (enkelt att fullborda alltså) leda till fruktansvärda konsekvenser för offret av en ID-kapning. I vissa fall är resultaten milda – man antagligen blir bestulen på någon mindre summa eller får ett konto upprättat i sitt namn, som man kan avsluta fort samt slutligen inte tarva betala särskilt mycket för, men följderna kan också vara livsavgörande. I detta avsnitt behandlar vi några av de vanligaste följderna av att få sin identitet snodd. Mer info: idpansar.se

Mindrepost eller ingen post I brevlådan

Det vanligaste sättet att få tag på din post är att vittja din brevlåda. Brevlådevittjare går omkring i bostadsområden och tömmer brevlådorna på innehåll för att komma åt privat information om dej och dina grannar. Det är ofta svårt att få tag på brevlådevittjare alldenstund de i regel bara behöver fullborda några få vittjningar innan de får det den information som är ute efter.

Genom att boka adressändring i ditt namn så kan en ID-kapare ta emot din post i flera dagar/veckor utan att du märker något. Det tar ofta ett tag innan man undersöker saken på allvar, främst tror man att något är fel på posten, sedan kanske tankarna går till postlådevittjning. För att få reda på att din post går till en ny adress krävs en djuplodande undersökning samt innan informationen når dej har ID-kaparen allaredan haft stor möjlighet att få tag på försändelser med känsliga personuppgifter som denne sedan kan använda för egen förtjänst.

Utebliven post kan skapa en mängd knepiga situationer i ditt liv. Fakta tillägnad dig går förlorad och ofta vet du inte ens om det. Därjämte stjäl brevlådevittjaren din post med ett färdigt syfte i åtanke och detta syfte är aldrig gynnsamt för dej.

Nytt telefonabonnemang

Plötsligt kan det visa sig att du har ett nytt telefonabonnemang, du får hem räkningar i ditt namn med all din personliga information noterad. Du har givetvis inte själv beställt detta abonnemang, utan någon annan har gjort det till dej. Inte sällan har ID-kaparen spenderat ganska mycket pengar på detta abonnemang – som du nu är bunden att betala även om du spärrar abonnemanget för vidare brukande.

Bankändringar

För en som lyckas med konsten att skapa en falsk legitimation i ditt namn, eller helt lätt stjäler din identifikationshandling, är det enkelt att göra saker som att utjämna ut en ny bankdosa alternativt anskaffa nya kreditkort i ditt namn som i sin tur givetvis får koder som du inte känner till. De kan oxå anskaffa en e-legitimation i ditt namn och genomföra förvärv online. Det räcker med en endaste dag så är ditt bankkonto länsat på vartenda öre och det är sedan enormt svårt att få tag på den kapare som genomfört operationen. Oavsett hurdan mycket pengar som finns på ditt konto – om det är 500 kronor eller 800 000, så är risken hotande att brottslingarna tar allt.

Kontokort

Om någon stjäl ditt kontokort kan de hur enkel som helst tömma det i såväl fysiska butiker som i onlinebutiker. All nödvändig information för att köpet skall lyckas finns på själva kortet och långt ifrån alla butiker kräver PIN alternativt verifieringskoder.

Banklån/SMS-lån

Det allra vanligaste resultatet av att få din identitet kapad, efter tömning av ditt bankkonto, är att bedragaren tar ut SMS-lån i ditt namn. Bedragaren börjar med att inregistrera ett anonymt kontantkort på ditt namn och sedan är det rena barnleken därifrån alldenstund dessa krediter är barnsligt enkla att få. Några “säkerhetsfrågor” av typen “Vilket är ditt stjärntecken?” ställs – info som är busenkel att ta reda på online.

Därefter genomförs en kreditupplysning på dej och är du fläckfri i registret så får bedragaren “sitt” lån. Dessa krediter kan vara upp emot flera hundra tusen kronor samt räntorna är alltid fasansfullt höga. Inte sällan betalas lånet ut till en av bedragaren anställd “målvakt”. Så det finns flera offer i ledet.

Företagsskulder – målvakt

Om du skulle erbjudas en befattning i ett “företag” som känns för bra för att vara korrekt – det kan handla om en styrelsepost, en VD-titel alternativt en annan hög befattning – utan att du i själva verket har gjort något för att förtjäna den, så handlar det ofta om att “företaget” du erbjuds anställning i har oärligt uppsåt.

Igenom den höga posten får du juridiskt ansvar för företaget samt när bedragarna stuckit med alla medel och försatt företaget i konkurs så står du kvar med det juridiska ansvaret för alla skulder. Detta är ett beprövat sätt att komma undan med stora summor stulna pengar, men givetvis förödande för offret – “målvakten” som totalt okunnig kan hava dragit på sig skulder som denne omöjligt kan betala av ens på en hel livstid.

Kapning av webbplånbok

Din e-mailadress samt personliga kod är allt som behövs för att någon ska lyckas komma över din webbplånbok, som t ex Paypal, Klarna eller Payson. Din e-mailadress är i regel enkel att få tag på , genom sociala medier som Facebook om inte annat. Din personliga kod kan kaparna erhålla genom phishing eller igenom att chansa på något troligt. Det är på grund av detta alltid oerhört angeläget att du har olika koder för alla inloggningar, därtill att dina koder är oförutsägbara.

Varubeställning

Genom ditt kontokort, eller till och med blott dina kontokortsuppgifter, kan bedragaren handla ohämmat på alla möjliga ställen, tills du uppdagar brottet och spärrar kortet i fråga – vilket mestadels är för sent. Ett förlorat kort skall alltid spärras bums och det är angeläget att du aldrig låter någon ta ditt kort ifrån dig/studera ditt kontokort om du känner minsta osäkerhet med personens intentioner.

Med ett stulet kontokort kan man handla i både butiker och online, medan man med bara kortets uppgifter kan handla på internet. Det är beklagligtvis också så att en ID-kapare väljer att handla saker på amortering – för då räcker dina pengar längre och till mer, medans du får ett berg av krediter och skulder i ditt namn.

Spelsajter

En spelsajt kan hackas och då ligger alla sajtens spelare risigt till eftersom användarnamn, lösenord samt tillgång till personernas spelkonton därtill bankkonton blir lätt för bedragarna att ta del av.

Det finns också ID-kapare som öppnar spelkonton med stulna identiteter med hjälp av stulna kontokortsuppgifter. När de loggar in på spelsajten kan de satsa loss tills tillgångarna tagit slut och sedan “samla upp dem” på andra sidan. Konceptet går ut på att man då spelar mot en “motståndare” samt förlorar avsiktligt – men “Motståndaren” är givetvis delaktig i bedrägeriet. Denna typ av falskspel heta “Chip Dumping”, dvs att man gör av med sina “chips” (pengar) avsiktligt. Ett annat sätt är back-lay (man spelar på båda sidorna av ett vad) på en spelbörs, sök på “förlora utan att förlora hos bookmakers” så hittar Du Gert Gambells information. Det finns fler sätt att spela över vinsterna till önskad mottagare på en spelbörs som Betfair.

Pass/Körkort/ID-handling

Ett vanligt samt relativt enkelt sätt att anlända över någons identitet är igenom att stjäla personens ID-handling till vilka ID-kort, Körkort och Pass räknas. Även andra kort kan avslöja en hel del om ens identitet, t ex medlemskort i olika organisationer. Det är med assistans av den information som finns på dessa handlingar som falska identifikationshandlingar kan upprättas – som i sin tur sedan kan användas för grova bedrägeribrott nämnda ovan.

Gå i borgen och skriva under juridiska dokument

När kriminella skall hjälpa varandra med saker som att gå i säkerhet eller skriva under viktiga, juridiska dokument så saknar de ofta förtroendet att göra detta under sin egen identitet. Många gånger vill de därjämte inte lämna ut sin egen identitet alldenstund det skulle medföra att de själva dras in i rättsliga processer. Att gå i borgen för någon med en stulen identitet minimerar dessa risker, det kan emellertid vara förödande för den person vars identitet används – samt i värsta fall leda till rättslig påföljd.

Svarta marknaden

Kriminella personer rör sig, alternativt drar sig, ofta i/till kriminella kretsar. När det krisar för brottslingar är det av annorlunda anledningar ofta svårt, för att inte säga omöjligt, att vända sig till polis eller andra statliga instanser.. Istället väljer man att söka sig till den svarta marknaden och maffialiknande grupper för hjälp. Den som är så desperat gör allt för att slippa problem samt kan mycket väl ange en stulen/falsk identitet istället för sin egen.

När lånet sedan ska betalas tillbaka samt bedragaren inte finns att finna så söker maffiamedlemmarna upp den person vars identitet bedragaren använt som sin egen. Man kan drabbas av allvarliga problem under många år om man en gång förknippas med kretsar på den svarta marknaden – både igenom attacker från de kriminella kretsarna samt från lagen.

Träna valpar att bli rumsrena Del 4 Olycka

När olyckan är framme

Vad gör vi om det sker olyckor med valpen utanför valphagen och lådan därinnanför huset alternativt lägenheten?

De mesta coacher är nu överens om att det är fel att bestraffa hunden i efterhand och att det har tvärtom effekt.

I allmänhet är detta en bäst riktlinje att följa.

Men jycke samt valputbildare har annorlunda betraktelsesätt på vilet som är det rätta sättet när det händer olyckor samt det kan vara förvirrande för hundägaren.

Det finns verkligen inget svartvit svar på detta.

Man måste begagna vad som fungerar för din jycke.

Om man tar en vovve till sitt dynga alternativt kiss och gnuggar näsan i det är det ej en mänsklig eller effektiv metod.

Det är bättre att fånga hunden på bar gärning för då kan hunden omedelbart associerar det till sin illdåd.

Om valpen börjar att kissa alternativt bajsa framför dig skräm honom med ett ljud som att klappa högt samt plocka opp honom och omedelbart och ta honom till hans pottområde.

Vid denna punkt skall du vara neutral samt behärskad och ej banna alternativt exponera någon ilska mot valpen. Se ven: Den Här Sajten.

Om han avslutar sitt ”toabesök” med resultat ge den mycket med beröm igenom att anföra, “bra hund! Ambitiöst hund!

Alternativt vilka ord du nu nyttjar.

Vad händer om man bor i en lägenhet samt din vovve ej har access till en egen port alternativt en gård?

I dessa fall kan man tarva använda strö i en låda alternativt tidningar.

Var och en utav dessa alternativ har sina bekymmer alldenstund en jycke som använder dessa som potta aldrig kan vara totalt rumsren.

Hundar som har utbildats på att använda tidningen verkar aldrig att begripa tanken att det inte är acceptera att angå i huset eller nyttjar fel ark som en potta.

Tidningen som ligger kvar på soffan, stolen alternativt mattan fungerar lika bäst

En del info hur man excercerar sin hund att avstå kattlådan.

Har hunden varit i kattlådan och uträttat några behov, se till att städa direkt efter detta.

Det är angeläget att rensa opp direkt när valpen har varit vari.
Valpen kommer eljest att lockas till lukten och kan fortgå att gå till samma plats om lukten kvarstår.

Använd ett enzym rengöringsmedel att gallra opp efter att eventuella ”olyckor”.

De tre största misstagen innehavare gör när de tränar sina valpar.

1. Att inte använda en valphage

2. Tillåter att de springer omkring ledigt

3. Oberäknelig potträning och utfodringsschema

Den vägledande principen för blomstrande valpträning

Den första regeln att komma ihåg för skolning utav valpen är “låt inte din valp gå runt i huset! ”

Det är det enda i ett nötskal.

Om du förebygger dessa olyckor är du 90% på vägen till framgångsrik potträning.

När kommer min hundvalp alternativt vovve vara rumsrena?

Som en för alla regel när valpen är åtminstone 6 månaders ålder samt innehar man ej haft ett litet antal olyckor i huset i åtminstone en månad alternativt två så kan du sedan ge din hundvalp mer oberoende i huset.

Dags att starta med LCHF för viktkontroll och hälsan?

LCHF förklarat

LCHF är en förkortning för Low Carb High Fat vilket på svenska betyder ungefär En aning kolhydrater och mycket fettrik kost. Detta är en ganska ny beteckning på en kostplan som använts i mer hundra år – uppfanns av Banting varefter livsmedelsindustrin lurat på oss kalorimetoden som är svält och dömd att misslyckas – som ett sätt att gå ner i kroppsmassa. Det var dr. William Banting som främst dokumenterade dieten samt gav ut den i folderform – S letter Of Corpulence – till överviktiga patienter. Han såg att när människor minskade ned på socker, bira, bakverk samt potatis så tappade de i vikt ganska snabbt. Mer Info HÄRLCHF-dieten enligt Bantings modell glömdes bort under centrum av 1900-talet samt man började koncentrera på att istället avlägsna allt fett ur kosten, vilket också funkar i teorin, men människor gick hungriga och föll lättare för frestelser. Kalorimetoden, dömd att misslyckas för det är ett annat namn för svält.

Idag är LCHF-dieten tillbaka och här för att stanna kvar. Man får äta sig mätt av massor av goda livsmedel som är rika på protein samt – före allt – fetthaltig mat. Det är ovant för folk som försökt gå ned i kroppsmassa tidigare att plötsligt tvingas addera en mängd fett i sin mat, fettet som man tidigare trott var den fina figurens värsta fiende!

Anledningen ligger i att om kroppen känner sig trygg med vetskapen om att fettvävnad hela tiden delas ut i överflöd, så bränner den det lagrade fettet i kroppen nära nog ohämmat. Vid en viss mängd kolhydrater däremot så lagras extra energi som fett och kroppen bränner socker i stället – kolhydrater som inte redan är socker – bröd, pasta, påtatis, spagetti, ris m fl – omvandlas till socker omgående.

Proteinintaget skall vara på ca samma grad som man fordom oxå fått rekommenderat, möjligen något högre. En bra distribution ser ut ungefär såhär:

Fettprocent: 70
Proteinprocent: 20-25
Kolhydratsprocent: 5-10

Detta gäller nämligen för normal LCHF, varken superstrikt eller en aning mer frikostig. Vilken grad man själv mår bra av att ligga på får man prova fram, men för att snabbt gå ner i kroppsmassa är det bra att äta så en aning kolhydrater som är genomförbart, det finns de som inte äter en endaste kolhydrat under viss tid för att maximera viktnedgången och fettförbränningen.

Äta gott med LCHF

I begynnelsen kan det kännas tufft att avsäga sig livsmedel som fordom fyllt ens måltider, som pasta, spagetti, bröd, juice, rotfrukter – och sötsaker självklart. Vad lägger man nu vid sidan om köttet? Samt hur ordnar man nu fredagsmys? Och vad kan man inmundiga egentligen?

I takt med att allt fler blir LCHF:are utvecklas nya produkter och nya recept, allt för att göra dieten så alldaglig som möjligt att leva efter. Man kan baka fröbröd, kesopannkakor, äta LCHF-pasta samt sjögräsnudlar, och njuta av tiramisu, cheesecake samt ett litet antal rutor högkakao choklad alltemellanåt. Den som verkligen undersöker möjligheterna i LCHF behöver inte sakna någonting alls. Tvärtom i många fall, maten blir mest lyxmat.

När det gäller dryck så är bubbelvatten både bra och läskande, särskilt om man smaksätter det. Aromhuset Bordsvattenaromer är kolhydrats- samt kalorifria smakgivare till kolsyrat mineralvatten – oavsett man handlat det från affär alternativt kolsyrat själv. Vikingsoda har också goda essenser för kolsyyrat vatten. Det finns fler fabrikat men dessa är dom godaste – man blir snabbt kräsen med god LCHF kost.

I Aromhusets sortiment finns oxå kaffearomer, gräddaromer och et supergoda (för det är gjort av socker men 600 ggr sötare) sötningsmedlet Sucralose, där en enda droppe motsvarar en halv sockerbit! Gräddaromerna är underbara att smaksätta tjock yoghurt och vipsad grädde med och tillsammans med en alternativt ett par droppar Sucralose blir frukostyoghurten som värsta desserten, totalt utan onödiga kolhydrater! Alla aromer från Aromhuset går att anskaffa på www.allt-fraktfritt.com.

Ketos och LCHF dieten

Kom i form kvickt och lätt

LCHF är en engelsk förkortning som kan översättas till Lite kolhydrater och mycket fettvävnad. Det är en diet som har fått enormt mycket publicitet de senaste åren samt det finns enormt starka läger både för och gentemot denna diet. De som är för LCHF menar att man hittar formen snabbt, blir mer balanserad i humöret samt ork, därtill får goda värden på hälsokontroller.

Nejsägarna anser att det är vansinne att äta så mycket fett som man förespråkar i LCHF – särskilt det mättade fettet, och att risken för hjärt- samt kärlsjukdomar ökar – något de ännu inte – trots 20 års försök – har lyckats visa. Tvärtom får många bättre data på kolesterolet. Om kolesterolet är högt så är det det goda kolesterolet som ökat. Läs mer här

När man utesluter eller drastiskt minskar sitt intag av kolhydrater måste kroppen finna ett alternativt bränsle till glukosen om ju uteblir. Av fettet bildar kroppen istället ketoner samt kroppen försätts i ett tillstånd som heter ketos. I ketos ökar fettförbränningen markant samt man kan förlora mer fettmassa än före, trots att man fortfarande äter vanligt med energi.

Man kan gå loss på saker som kött, ägg, fisk, feta såser samt ovanjordgrönsaker samt inte behöver räkna kalorier, men ändå gå ned till lagom kroppsmassa. Är man underviktig brukar man istället gå upp i kroppsmassa så dieten passar allmän och leder till att man hamnar på en hälsosam normalvikt. Viktminskningen består enbart av minskat fett.

Bli av med sockerbegäret

En annan positiv bieffekt av att exkludera kolhydrater är att ett eventuellt sockerbegär alternativt – beroende försvinner. Det kan ta ett tag, allt från en vecka upp till en månad, men väl i balanserad ketos slipper man dessa vidriga cravings som blir så fantastiskt starka när man följer en klassisk kalorireducerad diet (som egentligen är kontrollerad svält vilket kroppen omgående bekämpar).

Man slipper gå sylten på LCHF, man äter 2-3 mål mat per dag tills man är lagom mätt, inte sprängfylld men absolut inte heller omätt. För vissa kan detta vara svårt att jämföra, man kanske har haft ett vridet attityd till mat samt mättnad under många år, men bara man stå sig ut så hittar man inom kort balansen.

Slipp kalkylera kalorier – ät tills du blir mätt med LCHF

Man kan givetvis förena LCHF samt kaloriräkning, särskilt om man blott har några estetiska kilon att bli av med, men man får inte förgå 1200 kcal per dag och 70 % av energin man tillför kroppen skall vara fett, annars kan kroppen inträda i svältläge samt prova hålla kvar fettet istället för att med ro släppa det ifrån sig.

En typisk LCHF-frukost består av bacon samt ägg, eller en enorm laddning grekisk yoghurt med en aning nötter eller frön på. Vill man så kan man krydda sin yoghurt med någon av Aromhusets kalori- och kolhydratsfria gräddaromer, de finns i smakerna blåbär, jordgubbe, melon, choklad och banan och gör yoghurten mer lik en smarrig efterrätt än en frukost. För sötma kan man använda sig av Stevia (en aning besk lakritsbismak) alternativt Sucralose (klart bäst i smaken – smkar socker för det är gjort av socker men 600 ggr sötare, droppflaska), som inte heller tillför kosten vare sig kalorier eller kolhydrater. Nämnda produkter från Aromhuset går att köpa på www.allt-fraktfritt.com.

Cinnamomum loureiroi kanel I kaffet ger viktminskning under vissa omständigheter

Ketos sätter fart på fettförbränningen

Ketos är ett ord som för blott ett litet antal år sedan föga var känt i allmänna kretsar, men idag är det ett ord på allas läppar. Ketos är ett kroppsligt tillstånd som en enorm del av svenskarna idag strävar efter att hamna i igenom att ändra om sin mat till LCHF – Low Carb High Fat (lite kolhydrater mycket fett) . Andra dieter är Atkins och Skaldemans diet.

Vad är då ketos?

Ketos är när kroppen är i fettförbränningsläge i stället för kolhydratförbränningsläge.

Ketos uppstår i kroppen när ketoner blir den energigivande substansen istället för glukos, som är det vanliga. För att detta skall kunna förekomma måste i stort sett alla kolhydrater (mjöl, socker, bröd, gryn, pasta) uteslutas ur kosten och sedan måste glukoslagret i musklerna tömmas. När kroppen blir tom på glukos så går den över till att alstra ketoner, samt denna arbetsgång kräver mycket mer handlingskraft, dessutom är ketonerna mycket fördelaktiga för fettförbränningen. I ketos är fettförbränningen beständig förhöjd oavsett om man tränar alternativt sitter totalt stilla. Håller man på att banta så behöver man inte motionera för att gå ner i vikt och inte syssla med svält (kaloribantning) som även minskar muskelmassan.

Kanel är mer än «okej» vid en lågkolhydratsdiet

Länge har man rekommenderats att piffa upp maten med kanel om man vill undvika kolhydrater. Att kanel är «ok» under en lågkolhydratsdiet har nämligen varit känt sedan länge, men att kanelen i sig är direkt gynnsam för att hamna i ketos är inte lika känt.

Saigon Kanel ökar insulinkänsligheten 29% vilket innebär att kroppen producerar mindre insulin, samt ju mindre insulin – desto bättre!

Olika kanelsorter fungerar självklart annorlunda bra, men bara en kanelsort fungerar riktigt bra – Saigonkanel . Den bästa kanelen för ketos är Vietnamesisk kanel (Saigonkanel) Cinnamomum loureiroi.
Hurdan kan man använda kanelen?

Kanel har ganska säregen smak samt det är antagligen inte så roligt att förtära kanelsmakande mat dagarna i ända. Faktum är att det är ganska lite kanel som skall till för att ge proportionerligt enorm effekt på ketosen. I kaffet eller teet är det väldigt gott med lite kanel, mindre än ett halvt gram är ganska passande dosering. På detta vis får man en riktigt bra start på dagen samt fettförbränningsprocessen kickas igång redigt.

Kanel på grekisk yoghurt, på LCHF-gröt eller i LCHF-musli, i en mustig köttgryta och i diverse bakverk (på lågkolhydratsvis såklart!) är oxå fantastiskt mumsigt. Man kan göra egen kanelglass, det är mycket godare än man kan tro, samt vill man piffa till den lite tillägg så kan man ha i ingefära oxå, alternativt lite apelsinessens. Fantasin är som vanligt nyckeln till framgång.

Det enklaste är lite Saigonkanel i kaffet – det är gott.

Kanel hjälper även vid vanliga dieter

Det är inte bara strikta lågkolhydratare som kan avvika fördelar ur ett regelbundet intag av kanel, faktum är att den som äter kolhydrater får stabilare blodsocker om den jämsides intar kanel. Så, lågkolhydratare uppnår bättre ketos med assistans av kanel och kolhydratsätare blir inte riktigt lika våldsamt drabbade av kolhydraterna om de balanserar dem med kanel. En fantastisk smakgivare är vad den är – och underbart aptitlig!

Överdriven konsumtion av kanel kan vara farligt

Man skall förtära toppen fyra gram kanel per dag eftersom kanel innehåller ämnet kumarin som i stora doser samt efter långvarigt intag kan affektera levern negativt. Det skall dock ganska mycket till för att man skall förmå få i sig mer än fyra gram kanel per dag under en längre tid.

Nytt system gör att företag kan få upp till 2/3 billigare frakter på 2 minuter

Nästa gång Du ska forsla något, gärna långt samt till utlandet så prova:

Fraktauktioner.

Du lägger ut Din transport på 2 minuter och sedan slåss ett stort antal transportörer igenom att erbjuda så lågt pris och så bra villkor som möjligt. marknadsforing.com

Jag köper stora mängder frakt & denna sajten har fått ned mina fraktkostnader rejält.

Jag bjuder här på lite erfarenheter från 40 års inköp av frakter:

Det finns inga bra fraktare (förutom budfrakt hämta lämna typ, ibland har dessa dessutom slingor typ daglig busstur med billig frakt), det är på sin höjd mediokert.
Är Du inte medveten om att Internethandeln och utländska förare pressat ned frakterna betalar Du överpriser.
Är Du ny och blåögd och anlitar Posten till postorder – Du blir antagligen blåst. Antagligen får Du halva priset hos DHL, Privpack alternativt Bring.
Anlitar Du Posten samt de volymtaxerar Dina postorder paket kan dom öka priset 3 gånger.
Speditörer är ännu värre, har Du inte offert så kidnappar de Ditt importgods och skickar en fabricerad jätteräkning, betala eller så behåller de Ditt gods.
Speditörer tar betalat för påhittade kostnader, t.ex. momsutläggsersättning. Men Du får först betala in momsen i förskott…
Importerar Du från utanför EU så skaffa tullkredit, sparar tid och pengar.
Anlita aldrig DSV (bitter egen erfarenhet, hela kedjan från försäljare upp till toppen innan jag gav upp efter 30 år som lojal kund).
Importerar Du utanför EU så köp FOB (Fritt Ombord ungefär) samt få ett pris inklusive tulldeklaration/papperhantering – ta in 3-5 offerter samt välj den bästa.
Eljest hamnar Ditt gods i hamnen, säljs till högstbjudande speditör som skickar Dej en jätteräkning (speceriräkning) – betala alternativt vi behåller Dina varor…
Försäkra frakter – existerande ersättning ersätter en struntsumma per kilo.

Tjäna pengar på frakterna:

Pruta, pruta, pruta på frakter. Ta in offerter från 3-5 fraktare och använd Denna Sajten.
Ta betalt för frakter av Dina kunder – debitera ett lågt pris, pruta till ett billigt pris – behåll mellanskillnaden. Alla tjänar.
Få ned alla pappershanteringspriser och frakter genom att få offerter – behåll förtjänsten.
Har Du 5 importer per vecka – ta över hela pappershanteringen själv, gör elektronisk tulldeklaration.
Vid 5 importer per vecka kan en 1/2-tids anställd vara billigare än att anlita speditör!
Vid 1 import vecka och många utgående debiterade frakter till kunder kan en 1/2-tidsanställd tjäna in sin egen lön + lika mycket till + göra annat angeläget.

Bubbelvatten med pepparmintsmak ny vuxensmak – men inte aptitlig till mat

Aromhusets bordsvattenarom pepparmint är en av tre nya smaker i sortimentet av bordsvattenaromer. Sedan tidigare fanns det 20 ljuvliga smaker att droppa ned i sitt kolsyrade vatten, vilket kan förefalla mer än tillräckligt, men varje smak är så annorlunda den andra att de stora variationsmöjligheterna fyller sin funktion.

Alla som testar Aromhusets bordsvattenaromer hittar sina topp-5-favoriter ganska snabbt. Gillar man syrliga smaker så brukar citron, citron-lime, granatäpple, lingon samt svart vinbär hamna i toppen, medan cherimoya, banan, äpple, melon och smultron blir favoriter hos de som gillar mjukare samt sötare smaker.

Fläderblom, toffee kola samt nytillskottet pepparmint är smaker som sticker ut när man snackar om bordsvatten, dessa smaker går definitivt inte att finna i utbudet av färdigsmaksatta bubbelvatten som LOKA samt Ramlösa. Toffee kola är ljuvlig att mixa i yoghurten till morgonmål samt ett glas kallt pepparmintsvatten är minsanna mer uppfriskande än vilket tuggummi som helst och ger samma fina andedräkt.

Vill man få startat vattenproduktionen i munnen, svalka sig en het sommardag eller få fräsch känsla i munnen vid middagen så är Aromhusets bordsvattenarom pepparmint ett fantastiskt val. Att det är så bra med pepparmintssmak i vatten som det minsann visar sig vara är det få som kan filosofera sig i förväg. Vilken annorlunda smak på vatten, men så lyckat!

Att Gert Strand AB, som ligger bakom Aromhusets framgångssaga, ger sig på en så besynnerlig smak visar på snillrikedom, här har vi något som kan få stort genomslag!

I samma klass som pepparmint finns också absinthe. Denna arom kom med bland de första som framställdes samt ger vattnet smak av absinthe, fast utan eftersmaken av alkohol eller en blossande känsla i halsen.

Var flaska av Aromhusets bordsvattenaromer kommer i små, söta 32 ml-flaskor. Varje butelj räcker till att smaksätt 16 liter bubbelvatten om man följer doseringsrekommendationerna på 2 ml arom för en liter vatten. Flaskornas kork rymmer 3 ml så en alkoholpåverkad dylik är lagom till 1,5 kolsyrat vatten.

När man handlar Aromhusets aromer som brevorder på allt-fraktfritt.com, vare sig det är kaffearomer, bordsvattenaromer eller vispgräddearomer, så medföljer alltid en liten doseringspipett som med sylvass precision kan mäta upp allt från 0,5 ml opp till 5 ml. Detta gör det lätt att mäta upp varierad mängd fluid. Man kan begagna mindre arom för mildare smak, men överdosering ger alltemellanåt speciell eftersmak. Pipetten kallas engångs men håller i åratal.

Ihop med pepparmint släpps oxå lingon och smultron som nya smaker på bordsvattenaromer samt för vispgrädde utökar man sortimentet med ett par nya smaker – banan samt melon. Sedan före fanns det choklad, jordgubbe och blåbär för vispgrädde, därtill +20 olika smaker för bordsvatten.

Relativt nytt för Aromhuset är oxå läskkoncentraten som finns i både lättsockrade och osockrade varianter. Kolsyra själv och smaksätt.

En av anledningarna till varför Aromhusets smaker för vatten, läskedryck, grädde och fika har haft så kraftig effekt är för att de funkar i allas kosthållning. Oavsett om man följer en strikt diet, alternativt blott vill att barnen skall minska lite på sitt sockerintag – eller om man lider av diabetes – så kan man njuta av Aromhusets alla ljuvliga smaker. Med dispens för vissa läskkoncentrat som innehåller ungefär 20 % av den normala mängden socker för läsk, så är resten av Aromhusets produkter totalt fria från både kalorier och kolhydrater.

Aromhusets bordsvattenarom pepparmint går att köpa på www.allt-fraktfritt.com.

God smak I kolsyrat vatten med Aromhusets lingonarom

Aromhusets bordsvattenarom lingon är en av 3 nykomlingar i det rika utbudet av smaker för kolsyrat mineralvatten, framställt av Gert Strand AB.

Gert Strand AB har försett livsmedelsindustrin med smak sedan 1974, både i Sverige och utomlands. Företaget, som har sin bas i Svedala, strax utanför Malmö i Skåne, har med Aromhusets smaker för bordsvatten, vispgrädde, fika och läsk, haft stora framgångar – inte enbart bland människor som önskar sänka nerr på sitt intag av socker.

Alla Aromhusets produkter, inberäknat den nya bordsvattenaromen lingon, men med undantag för några läskkoncentrat som innehåller ca 20 % socker mot vanlig läsk, är totalt fria från både kolhydrater samt kalorier. De skänker ingen blodsockerpåverkan och är inte farliga för vikten på något vis. Istället skänker de fantastisk smak åt vatten, kaffe samt grädde/yoghurt/glass.

Aromhusets bordsvattenaromer är underbara att hava i sitt hemkolsyrade vatten, många använder sig av kranvatten och en egen kolsyremaskin för att göra gott bubbelvatten, istället för att spendera massor av pengar på färdiga bubblor. Med Aromhusets smaker får man dessutom absolut den smak man önskar på bubbelvattnet! Det går också bra att droppa aromerna i färdigkolsyrat vatten.

Lingon är en smak som är djup rotad i svenska hjärtan. Dessa röda små bär som är så goda att mumsa i sig under skogspromenaden frambringar nostalgi i många av oss. Lingonsmaken är briljant i vatten, inte för bedårande och mjuk, men heller inte sur alternativt bitter, utan precis passande och en smak som älskas av alla från 0-110 år.

Alla Aromhusets smaker går dessutom att blanda med varandra! Lingon är en smak som skulle kunna gå väl ihop med t ex citron alternativt blåbär – smaker som allaredan finns i sortimentet.

Aromhusets bordsvattenaromer är väldigt flexibla, de går både att kyla ner och glöd opp så man kan begagna de där i bakning, glasstillverkning, isbitar, yoghurt samt en massa övrigt. Bara fantasin sätter gränserna. Medan vispgräddearomerna är starkare i smak samt ger färg till grädden/yoghurten så är bordsvattenaromerna mildare samt totalt fria från färg. Detta gör att de känns naturliga för den som vill begagna de där till don som just yoghurt och glass, men inte riktigt lika festliga som smaksättare till barnens födelsedagstårta.

När man skall mäta upp Aromhusets bordsvattenarom lingon så följer man samma instruktioner som man får med alla andra bordsvattenaromer. Ett par ml arom är passande för en liter vatten, en användbar doseringspipett medföljer vid var förvärv. Man kan också dosera med hjälp av den lilla flaskans kork som rymmer 3 ml arom om man fyller den upp till kanten. Var butelj innehåller 32 ml arom som räcker till 16 liter vatten om man doserar i enlighet med anvisningar. Kolsyra själv och smaksätt.

Mer fakta om Gert Strand AB, Aromhuset samt alla smaker för kaffe, vatten samt grädde finns att få på www.aromhuset.com.

Aromhusets bordsvattenarom lingon finns att anskaffa på www.allt-fraktfritt.com, absolut som alla andra smaker ur sortimentet.

Expekt ger just nu nya kunder 1000 kr att spela för – vinner Du så kan Du ta ut vinsten direkt

För tillfället 1000 kr att spela för till nya kunder på Expekt. Vinner Du så får Du ta ut alla pengarna.

Expekt vill visa att dom har kanonodds och den bästa hemsidan. Så de tar risken att Du tar pengarna och sticker.

Ge turen en möjlighet, satsa för dessa 1000 kronor.

Expekt välkomsterbjudande på idrott, det är för tillfället marknadens I särklass bästa erbjudande för nya kunder. 1000kr totalt riskfritt. Förlorar Du ditt spel så får Du riktiga pengar tillbaka som Du sedan kan ta ut om Du vill.
Samt vinner Du, ja då har Du ju exakt vunnit 1000 kr gånger oddset du spelade på, går inte att misslyckas totalt lätt.

Slå till nu – KLICKA HÄR för att anlända till Erbjudandesidan. http://gertgambell.net/ex2

Expekt är ett av Sveriges mest kända spelbolag som erbjuder kanonbra odds, många spelmarknader, tävlingar med fina priser och en god service från support.

Sport Marknader

Expekt har en god täckning på så gott som alla de populära spelmarknaderna som finns där ute. De erbjuder bland annat det allt så populära ”båda lagen gör mål” i princip 90% av sina matcher. Lägg där till fina handikapp-odds och även Asian Handicap som de nyss har börjat med. Det är inte många om ens någon konkurrent som kan jämföra sig med Expekt där.
Expekt erbjuder dig just nu ett riskfritt spel på 1000 kr!

Livestreaming

Expekt håller på att utöka sin livestreaming, de har idag mycket stor täckning på all tennnis och det kommer att fortgå men lägg där till att det ligger i planerna att tillhandahålla streams som är konkurrenskraftig med övriga konkurrenter. I dagsläget kan du se la liga, volleyboll, tennis.

Casino

Expekt erbjuder ett utmärkt casino-utbud där alla dina favoritspel garanterat kommer att dyka upp. Mjukvaran fungerar i alla webbläsare & den skänker en fantastisk samt dramatisk live-känsla med utmärkt grafik och ljud samt animationer. Med din bonus som de erbjuder kan det bliva exakt du som tar bo en av de stora jackpottarna.
Expekt erbjuder dig en ädel insättningsbonus på 500% up till 50€!

Du läste rätt – sätt in 50 EURO så toppar expekt upp med 250 EUR till. Skall Du någon gång ge turen en chans så är det nu. Satsa 50 EUR och spela för 300 på spelautomat och försök ta en jättejackpott.

Poker

Expekt tillhör poker-nätverket iPoker och ett bra nätverk när det kommer till trafik. Ungefär en
20-30 000 lirare finns online och så många som 1000 turneringar kan fortfara samtidigt. Klienten är enormt bra men det tar några gånger före du som spelare har lärt sig samt bekantat sig med den. Erbjuder mycket plats för statistik för den som är hugad av det.
Expket erbjuder dig en fin insättningsbonus på 200% upp till 2000€!

Support:

Expekt erbjuder stöd emellan 08:00-00:00 måndag till fredag, återstående tid finns engelsktalande stöd tillgängliga.

Bonusar på Expekt

Idrott: Expekt erbjuder dig ett riskfritt spel på 1000 kr!
Casino: Expekt erbjuder dig en fin insättningsbonus på 500% up till 50€!
Poker: Expket erbjuder dej en fin insättningsbonus på 200% opp till 2000€!
Mobile: Expekt erbjuder dej ett freebet på 100 kr på ditt första spel via mobilen!

Ta fraktion Expekts erbjudanden här!