Atkins i jämförelse med övriga dieter – för samt nackdelar

Det har noterats att de som äter enligt Atkinsmetoden har gått ner i vikt i antingen samma grad eller mer än de som ägnat sig åt alternativa bantningsmetoder. Det är en notering som grundar sig på en ettårsperiod – inom vilka inga negativa hälsorisker har påträffats. Den effektiva viktminskningen tycks ej bero på kroppens ombildning av metabolismen utan snarare p.g.a. att Atkinsdieten dämpar hungerskänslor i hög omfattning.

På grund av att Atkinsdieten innebär ett lågt innehåll av både stärkelse samt socker reduceras glukosreserven som är vattenbindande. På så vis minskar mängden vatten i kroppen, vilket i sin tur innebär en effektivare viktminskning.

Dock pekar inte all forskning på genomgående fördelar med Atkinsdieten. Forskarna har kommit fram till otaliga slutsaster beträffande Atkinsmetoden. Det finns ett exempel på en studie som jämför tre separerade dieter. En kategori av försökspersonerna åt mat med låg fetthalt. Dessa personer åt mycket fullkornsprodukter, frukt samt vegetabilier. En annan kategori åt medelhavskost vilket innebär att man äter mycket fisk, fullkornsprodukter, grönsaker och frukt. En tredje kategori åt i enlighet med Atkinsmetoden och drog ned rejält med kolhydraterna och ökade intaget av fett och proteiner.

De försökspersoner som ägnade sig åt Atkinsdieten blev av med mest kalorier gentemot de två andra grupperna. Emellertid förekom det vissa fysiska reaktioner hos Atkinsgruppen som är värda att beakta. Stresshormonet kortisol ökade hos de som reducerade kolhydraterna i kosten. Det noterades även en utökad risk för Atkinsbantarna att drabbas av skadliga inflammatoriska sjukdomar.

Å andra sidan så visade det sig att den grupp som intog lägre fetthalt uppvisade minst omställning vad gäller kaloriförbrukning. Istället noterades att lågfettsgruppen visade på dels en reducering av det goda kolesterolet och dels en stigning av skadliga blodfetter. Det är en oroväckande upptäckt med tanke på att dessa nackdelar kan medföra en utökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar. Kanontips

Det finns en del andra nackdelar med dieten som är värda att ha i beaktande. Man får emellertid beakta att dessa nackdelar kan drabba vissa medan andra inte alls. Därtill kan de skifta i olika grader.

En allt för låg halt av kostfibrer kan leda till förstoppning och i värsta fall utveckla tarmsjukdomar. Om man innan påbörjad Atkinsdiet ätit mycket socker och kolhydrater kan det leda till att det blir tufft att ta sig genom induktionsfasen, d.v.s. Atkinsmetodens första moment. Det finns därmed en risk att många blir avskräckta av Atkinsmetoden redan i första fasen. Men det är viktigt att beakta att kroppen vänjer sig vid att i större utsträckning förbränna fett istället för kolhydrater.

Det blir en hög halt av animaliskt fett som ingår när man ägnar sig åt Atkinsdieten. En del experter menar att det kan ha negativa effekter på kolesterolvärdet och höja risken för hjärt-och kärlsjukdomar. Och det faktum att kroppen vänjer sig vid att använda fett istället för kolhydrater som huvudsaklig källa för energi kan innebära att det uppstår bekymmer med njurarna samt kan resultera i gikt och huvudvärk.