Vi kämpar för en fri bro för alla föreningar

INSÄNDARE INSÄNDARE INSÄNDARE INSÄNDARE

Brokonsortiet plundrar felkörare

Jag skulle till Danmark med min hund. Vid bron upptäckte jag att jag tagit papperna till fel hund. Stannar bilen innan kassan och talar med bropersonalen, jag måste avbryta resan och vända tillbaka.

Man tvingar mig att passera kassan och betala broavgif. 25 meter längre fram svänger jag till höger och kör tillbaka till Sverige.

Vad är detta för banditfasoner? Att bygga bron så att man inte kan vända av om bilen går sönder, man blir sjuk, har glömt tullpapper, glömt bagage osv?

Översitteri och omänsklighet, är det så Ni skall förvalta bron? Eller har Ni fallskärmsavtal och får jättevederlag om Ni kan misskreditera verksamheten så mycket att Ni får sparken? Man kan ju undra.

Vilken rätt har Ni att ta betalt (fullt pris!) för en broresa som aldrig blir gjord? Tror Ni att Ni är polis, domare och bödel i ett?

Skäms och vet hut. Har girigheten inga gränser? Är detta Er policy, att slå på en liggande som inte kan försvara sig. Är det samma policy om man blir sjuk och måste vända? Betala eller…

Besviken

Fler insändare välkomna.
Copyright ©2001 Webtidningen Brohindret – för en fri bro till Föreningslivet