Vi kämpar för en fri bro för alla föreningar

Många vackra ord har sagts ocvh skrivits om Öresundsbron och om hur samarbetet mellan Danmark och Sverige skulle öka, föreningslivet blomstra. Hur är då verkligheten?

Öresundsbrokonsortiet struntar i Föreningslivet! Man anser sig vara så viktiga att man inte ens svarar på brev. Varför skulle man nedlåta sig att svara en ideel förening. Föreningar har ju inga pengar…

En hundklubb försökte få en dialog med Öresundskonsortiet. Man svarade inte på brev. Efter dagliga påminnelser per fax (i veckor) kom ett svar att man tänkte inte hjälpa någon förening.

Ett nytt brev har brokonsortiet inte behagat svara på ännu.

Därför är denna webtidning nu under bildande. Hela tanken med bron håller på att förstöras av ett girigt och föreningsfientligt brokonsortium. För fina att ens tala med en ideel förening.

Vi kommer att behöva hjälp i kampen för en fri bro för föreningslivet. Kan Du hjälpa till?

Vi behöver skrivet material och bilder
Pressreleaser
Skrivelser till myndigheter
Kontakter med föreningar i Sverige och Danmark
Kontakter med riksdagmän
Allt som gagnar vårt mål
Insändare
Medhjälpare

Detta är bara början, strukturen kommer under resans gång. Gamla bromotståndare, hjälp oss med Er kunskap och kontaktnät mot detta sabotage. Föreningar kan inte betala dessa hutlösa priser, brokonsortiet måste ta sitt ansvar, stiga ner från sina höga hästar och bete sig som folk.

Vi lever i ett fritt samhälle med yttrandefrihet. Internet har en spridning utan motstycke. Föreningslivet är en av grundvalarna i hela vårt samhälle. Det får inte saboteras.

Vill Du hjälpa till så skriv till gert@hundklubben.com


Denna sajt är som synes ännu i sin linda. Välkommen tillbaka.
Copyright ©2001 Webtidningen Brohindret – för en fri bro till Föreningslivet