Inkasso och bluffakturor

Innan ett betalningskrav hamnar hos Kronofogden så brukar kravet förutom i somliga fall hamna hos ett inkassobolag. Det är alltid ett privatägt inkassobolag som skickar fordran medan krav från Kronofogden är från en statlig myndighet.

Det som leder till att man hamnar hos inkasso är att man inte betalar en fordran i tid. Det har dock uppmärksammats att inkassobolagen hanterat somliga ärenden slarvigt då fordringarna i grunden är felaktiga. Ett inkassobolag som inte följer vissa bestämmelser bryter mot god inkassosed.

Den senaste tiden har det rapporterats att personer får utstå diverse bluffakturor. Blufföretag försöker systematiskt lura av folk pengar på ett högst fräckt sätt. Det kan exempelvis handla om att företag skickar ut fakturor på varor som inte är beställda. Hur som helst är det i inte varje gång lätt att bevisa att en vara inte är beställd. För den som blivit utsatt för bluffakturan kan det vara än mer kränkande när ärendet går vidare till inkasso.

Men hur går processen normalt till? Den som står i skuld till någon kallas för gäldenär och den som ska ha betalt kallas för borgenär. Det är alltid borgenären som lämnar vidare ett ärende till ett inkasobolag. Oftast först efter att borgenären skickat ett antal påminnelser till gäldenären. Efter att inkassobolaget registrerat ärendet skickas ett krav till gäldenären. Om kravet kommer från inkassobolaget ska skulden betalas dit och inte längre direkt till borgenären.

Gäldenären bör alltid betala sin skuld till inkassobolaget så fort som genomförbart inklusive pålagda kostnader för ränta. Därutöver tillkommer påminnelseavgifter och dessutom avgifter till inkassobolaget.

Stundvis hamnar man hos ett inkassobolag av den enkla anledningen att man helt enkelt missat betala, men att man betalar skulden så fort kravet anländer. Men ibland kan gäldenären ha bekymmer att betala tillbaka hela skulden inom förfallodatum. Det är inte helt sällsynt eftersom bristfällig ekonomi kanske varit den initiala orsaken till att det blev ett inkasoärende från först början.

Inkassobolagen är dock inte fullkomligt obekant för att göra upp en avbetalningsplan med gäldenären. Det finns även möjlighet att komma överens om en annan dag för betalning om man då istället har möjlighet att betala hela skulden.

Om inkasobolaget trots allt inte får in skulden så går ärendet vidare till Kronofogden. Då tillkommer nya kostnader och avgifter som läggs till den initiala skulden. Med stor sannolikhet leder ärendet hos Kronofogden till en betalningsanmärkning. Då kan det till exempel bli svårare att ta ett lån. Värt att beakta är att borgenären inte nödvändigtvis måste vända sig till inkassobolaget ifall gäldenären inte betalar sin skuld. Borgenären kan lämna över ärendet med detsamma till Kronofogden.

Hela idén med inkassobolagens verksamhet bygger på att folk försätter sig i skuld. Det faktum att de gör det har fått verksamheten att expandera till en miljardindustri. Inkassobolag som köper fordringar drar in sina pengar på dröjsmålsräntor. Ifall sedan ärendet skickas vidare till Kronofogden så får inkassobolaget inkomster genom att gäldenären måste betala avgifter.

Men om man råkat ut för en bluffaktura då? Först och främst måste man förklara för inkassobolaget vad man råkat ut för. Det är alltid angeläget att inkassobolaget ska kunna besvara frågor avseende fordringsanspråket. Ifall respons utebli kan man sända in ett klagomål till Datainspektionen.

Det är dock en myndighet som aldrig agerar representant i tvistefrågor. Men de kan ha tillsyn över inkassobolagen och granska att inkassolagen följs och god inkassosed uppfylls. Datainspektionen avgör dock helt på egen hand ifall tillsyn ska inledas. De har alltså ingen skyldighet att inleda ett ärende även ifall det finns klagomål som grund. inkassobolag i norge

Datainspektionen vill helst ha in klagomålet skriftligt och i övrigt finns inga konkreta regler för hur klagomålet ska framföras. Den som klagar bör bifoga kopior, bilder, utskrifter m.m. för att förmedla extra stöd för sin sak. Om Datainspektion finner det ligga till grund att påbörja ett ärende så gör de det. Hur det än går i ärendet så återkopplar alltid Datainspektionen med svar.

När en skuld går vidare till inkasso

Det är inkorrekt att inkassokrav skickas av Kronofogden.. Ett inkassokrav kommer alltid från ett privat företag medan krav från Kronofogden är ett begäran från en statlig myndighet.

Den som får ett inkassokrav kallas för gäldenär och står i skuld till fordringsägaren, d.v.s. borgenären. Ett inkassoärende blir det främst när borgenärens ursprungliga faktura med eventuella påminnelser inte blivit betald i tid. När det händer har borgenärer i egenskap av både företag samt privatpersoner rätt att ge över ärendet till ett inkassoföretag.

Det innebär att det kommer ett krav från aktuellt inkassobolag med ett förfallodatum som gäldenären får förhålla sig till. Från den dag ärendet inkommer till inkassoföretaget tvingas gäldenären erlägga sin skuld direkt dit istället för till borgenären.

Från och med nu är det inkassoföretaget du ska erlägga skulden till. För att undfly att ärendet skickas framåt till Kronofogden bör inkassokravet medräknat eventuell ränta samt påminnelse- och inkassoavgifter genast betalas till inkassoföretaget. Man bör självfallet kontakta inkassoföretaget ifall kravet är felaktigt. I det fall kravet är riktigt men man inte kan betala bör man ta kontakt med inkassoföretaget och förtydliga din situation.

Man kan försöka få inkassoföretaget att skapa en avbetalningsplan. Alternativt kan man komma överens om en senare betalningsdag. När man ringer inkassobolaget för att beskriva läget så är det centralt att uppge referensnummer m.m. skuld hos inkassobolag Ifall skuldsituationen är riktigt illa så är rådet att kontakta vänner samt familj för att undersöka om någon kan hjälpa ur den ekonomiskt svåra situationen.

Den som undviker att erlägga inkassokravet riskerar att få ärendet överlämnat till Kronofogden. Det innebär extra kostnader och avgifter. Det som kanske är mest ofördelaktigt är att man riskerar att få en betalningsanmärkning, vilket innebära att det kan bli svårt att ta olika typer av lån. Man bedöms nämligen som mindre kreditvärdig.

En borgenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag ifall inte skulden betalas i tid. Borgenären kan vända sig direkt till Kronofogden som då skickar geldäneren ett betalningsföreläggande.

Betala dina räkningar i tid för att slippa inkassokrav

Inkassobolagen ägs i privat regi. Det är alltså inte ett krav från Kronofogden som många inkorrekt antar. Kravet skickas till den som av någon anledning ej betalat en faktura i tid.

Den som har en skuld att inkassera kallas för borgenär, och den som är försatt i skuld kallas för gäldenär. Det är borgenären som lämnar över ärendet till ett inkassobolag om nödvändigt. Det innebär att ett krav från inkassobolaget skickas till gäldenären. Från den dagen inkassokravet kommer ska skulden betalas till inkassobolaget och inte direkt till borgenären.

Den som har fått ett krav från ett inkassobolag bör omgående betala sin skuld inklusive påförda räntekostnader, samt påminnelse- och inkassoavgifter. Det finns dock fall då inkassokravet ej är korrekt. I sådana fall bör man kontakta inkassobolaget och förklara varför. Även ifall kravet är riktigt men man inte kan betala så bör man kontakta inkassoföretaget och beskriva sin situation.

Inkassobolagen är i många fall medgörliga och det brukar finnas möjlighet för gäldenären att dela upp betalningen och göra en avbetalningsplan. Emellanåt kan man komma överens om en annan betalningsdag om man vet med sig att man kommer kunna täcka skulden senare än ursprungligt förfallodatum. inkasso klarna

Ifall man inte betalar inkassokravet så kan inkassobolaget lämna över ärendet till Kronofogden. Det medför att ytterligare kostnader och avgifter läggs på den ursprungliga skulden. Inte nog med det så finns en stor risk att erhålla en betalningsanmärkning. Det försvårar möjligheten att i framtiden bli beviljad till exempel ett lån.

Ett vanligt missförstånd är att man får en betalningsanmärkning när man får ett inkassokrav. Det är alltså först när skulden når Kronofogden som det kan bli aktuellt med en betalningsanmärkning. Ett inkassokrav bör likväl ses som en varning. En borgenär behöver emellertid inte vända sig till ett inkassobolag ifall gäldenären uteblir med betalning. Borgenären har nämligen möjlighet att vända sig med detsamma till Kronofogden.

Inkassobolagens Affärsidé bygger på att människor skuldsätter sig. Det faktum att de gör det har blivit till en miljardindustri. Ju fler personer i skuld desto bättre för inkassobolagen. När bolag är borgenärer är det normalt att de säljer sina skulder vidare till inkassobolagen som får inkassera skulderna. Det är en marknad som blivit bättre för inkassobolagen. När de övertar kreditkrisen uppstår en lönsamhet. Hanteras risken på ett bra sätt finns tillfälle att åstadkomma enorm avkastning.

Inkassobolag som köpt fordringar tjänar pengar på dröjsmålsräntor. När ett ärende når Kronofogden inbringar inkassobolaget inkomster via att gäldenären måste erlägga avgifter. Det har visat sig att den processen är väldigt vinstgivande för inkassobolagen.

Mixa egen smaklig sockerfri likör som har smak från Triple Sec

Den färglösa liköressensen Triple Sec har tydliga inslag av citrus samt apelsin vilket är en fröjd för smak och doft. Typiskt för Triple Sec är att den har en relativt hög alkoholhalt i jämförelse med många andra likörer. Triple Sec har en påfallande doft av sin sötma samt syrlighet tillsammans med en överlägsen ton av citrusskal. Smaken används ofta i olika drinkar, men kan stundvis ersättas av Cointreau.

Triple Sec finns också som sockerfri liköressens i Gert Strand ABs sortiment. För flera är det otänkbart med sockerfri likör eftersom sötman i likör är så märkbar och karaktäristisk. Men att sockerfri likör skulle sakna sötma är en inkorrekt uppfattning.

Istället för socker använder sig Gert Strand AB av sukralos i sin essens. Varför? Det finns ett par goda skäl. Det ena är att sukralos är fritt från kalorier vilket självklart är fördelaktigt för de som tänker på figuren. Den sockerfria liköressensen passar dessutom utmärkt för diabetiker, vilket har varit en av baktankarna med produkten. Det är nämligen så att sukralos är ett enastående sockersubstitut för diabetiker.

Tvärtom från socker så utsöndras sukralos snabbt i kroppen utan att brytas ner. Sockernivån i kroppen hålls således på en jämn nivå när kroppen inte får någon energitillförsel. Ytterligare en styrka är att sukralos är vattenlöslig vilket får konsekvensen att ämnet inte lagras i den organiska vävnaden hos människan.

Sukralos är ett syntetiskt ämne som är 600 ggr sötare än socker per viktenhet. Ämnet framställdes för första gången 1976 och har kommit att användas gradvis i rytm med att ämnet blivit godkänt som sötningsmedel. Det var först 1994 som sukralos blev godkänt inom Europa. Andra ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin samt destillerat vatten.

Att blanda sin egen likör är både smidigt, simpelt och går hastigt. Flera som provat denna metod går sällan tillbaka till att handla färdiga likörer. Därjämte är sockerfri liköressens med smak av Triple Sec minst lika söt i smaken som vanliga likörer.

Det definitivt bästa är att blanda essensen med okryddat brännvin som äger en alkoholhalt mellan 15 % – 40 %. Vad gäller Triple Sec så kan man med fördel välja brännvin med en alkoholhalt betydligt högre än 15 %. Genom att inte blanda essensen med kryddat brännvin slipper man riskera obehagliga överraskningar. Därmed inte sagt att det går att finna fullständigt fantastiska smakkombinationer, men det resulterar ju inte i traditionell Triple Sec – likör. För övrigt går det bra att mixa essensen ihop med vodka ifall man är ute efter en starkare likör.

När man blandar sin Triple Sec- likör så behöver man först och främst en innehållslös flaska som rymmer 750 ml. Däri häller man sin sockerfria essens för att därnäst blanda i tre fjärdedelar med sprit. Flaskan ska sedan skakas ordentligt. Fortsättningsvis häller man i den resterande mängden av spriten och skakar flaskan ännu en gång. När man har en färdigblandad flaska likör är det angeläget att låta smakerna förenas på bästa sätt. Således ska flaskan få stå några dagar så att likören blir så god samt smakrik som möjligt. En färdigblandad likör kan drickas som den är eller blandas i drinkar.

Vill man pröva smaken utan att mixa en hel flaska går det utmärkt att i en första omgång mixa en tiondels flaska, d.v.s. 2 ml essens till 75 ml likör.

Irish Cream – liköressens

Irish Cream är en omtyckt liköressens. Faktum är att en av världens mest kända likörer heter Baileys Irish Cream och lanserades på Irland under 1970-talet. Smaken är baserad på irländsk whiskey, grädde samt kaffe. Baileys har en oerhört välbehaglig smak som bidragit till dryckens populäritet. Karaktäristiskt för Baileys är att drycken har en enorm arom samt en gräddig och mycket söt smak.

Gert Strand AB har tagit fram en exklusiv sockerfri liköressens med smak av Irish Cream med sukralos som sötningsmedel. Det är ett ämne fullständigt konstgjort och fritt från kalorier. Men låter det inte lite konstigt med sockerfri likör? Faktum är att den sockerfria liköressensen från Gert Strand AB trots allt består av den eftertraktade sötman som förknippas med likör.

Sukralos som är ett syntetiskt sötningsmedel ersätter effektivt sockret. Det är cirka 600 gånger sötare per viktenhet än socker. Det finns åtminstone ett par starka skäl till att välja sockerfri liköressens som har smak av Irish Cream. Först och främst är sukralos ett perfekt alternativt sötningsmedel för diabetiker. Sukralos utsöndras fort i kroppen men bryts inte ner. Kroppens blodsockernivå påverkas inte med tanke på att ingen energi tillförs. En annan styrka med sukralos är att ämnet är vattenlöslig vilket innebär att det inte lagras i den organiska vävnaden hos människor.

Sukralos framställdes under 1970-talet och har sedan dess godkänts stegvis på marknaden som sötningsmedel. Inom EU blev sukralos godkänt först 1994. Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin samt destillerat vatten.

Att producera likör med hjälp av essens är en okomplicerad form av hembryggning. Processen går tämligen kvickt och är enkel och smidig. Det bästa av allt är att essensen inte skiljer sig i sötma eller i smak från vanliga sockerbaserade likörer, vilket man lätt kan förmoda.

Hur går man då tillväga för att mixa sin hemmabryggda likör? Liköressensen med smak av Irish Cream blandas med fördel ihop med okryddat brännvin. Det går så klart att blanda med kryddat brännvin om man vill vara mer vågad och experimentera med smaker. Man måste då kalkylera med att inte erhålla en ren Irish Cream-smak men å andra sidan finns det potential att blanda till andra smaker. En del möjligtvis bättre än andra.

En flaska liköressens består av 20 ml som ger 750 ml likör. Spriten man blandar med kan variera mellan 15 % 40 % efter tycke samt smak. Men man ska ha i åtanke att likör generellt håller en alkoholhalt mellan 15 – 25 %. Den som föredrar att mixa med vodka kan förvänta sig en starkare likör.

Häll i essensen i en flaska som rymmer 750 ml. Fyll därpå upp flaskan med alkohol och 2 dl kaffegrädde och skaka ordentligt. När flaskan är färdigblandad bör den få stå några dagar så att smaken från Irish Cream och alkoholen förenas på bästa sätt. Den färdigblandade likören kan antingen drickas som den är med eventuellt en aning is. Alternativt användas till att blanda drinkar.

Cocorum – liköressens

Sockerfri liköressens som Gert Strand AB har tagit fram är en världsnyhet, och Cocorum är en av många smaker som ingår i sortimentet

Det är en essens som består av smak av både kokos samt rom. Kokos är en smak som ger en exotisk smakupplevelse enligt många, och en traditionell likör som har smak av kokos och rom är Malibu som har sitt ursprung från västindiska Barbados. När Malibu introducerades var den tänkt som ett enklare val för bartendrar som ville servera något i stil med Pina Colada. Malibu blev snabbt en populär likör och blev en självklar ingrediens i ett stort antal exotiska drinkrecept.

Vad skiljer Gert Strands liköressens från traditionell Malibu? Istället för att nyttja riktigt socker i essensen så är den framtagen av sukralos som är ett sockerfritt alternativ men likväl 600 ggr sötare. Det är ett syntetiskt sötningsmedel som i stort sett är fritt från kalorier.

Sukralos framställdes först 1976 och har blivit gradvis godkänt för användning runt om i världen. Men det var inte förrän 1994 som sukralos blev godkänt för nyttjande inom EU-länderna. Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin och destillerat vatten.

Varför sockerfri liköressens? Sukralos är ett betydligt bättre alternativ för diabetiker. Det beror på att det utsöndras hastigt i kroppen utan att brytas ner. Det medför att kroppens sockernivå hålls på en jämn nivå eftersom ingen energi tillförs. En annan fördel med sukralos är att substansen är vattenlöslig vilket medför att ämnet inte lagras i den organiska vävnaden hos människan.

Vad blandar man lämpligen essensen med? Det rekommenderas att blanda den ihop med brännvin som saknar kryddning och som har en alkoholhalt emellan 15 % – 40 %. Likör brukar emellertid ha en alkoholhalt på mellan 15-25 %. Det går utmärkt att mixa essensen med vodka ifall man är ute efter en starkare likör.

Essensen hälls i en större flaska som rymmer 750 ml. Vidare häller man i tre fjärdedelar ihop med sprit och skakar om ingående. När flaskan skakats häller man i den kvarvarande mängden alkohol och skakar om till dess allt har blandats ordentligt. När man har blandat klart en flaska är det betydelsefullt att smaken av brännvinet samt essensen förenas på bästa sätt. För den skull ska blandning stå och vila några dagar så att smakerna verkligen sätter sig.

Det kommer absolut leda till i en oerhört smakrik och härlig likör. Antingen dricker man den färdigblandade likören som den är med eller utan lite is, alternativt så använder man den till att blanda drinkar. Vill man först testa smaken av CocoRum och inte blanda en hel flaska så är det lämpligt att blanda 1/10-dels flaska, vilket är 2 ml essens som genererar 75 ml likör.

Den som fortfarande inte upptäckt hur smidigt och enkelt det är med den här typen av hembryggning har något att se fram emot. Flera fascineras över hur kvick processen är. Därjämte skiljer sig denna sockerfria liköressens med CocoRum-smak inte från vanliga sockerbaserade likörer. Den medför ingen skillnad alls i sötma.

Så tjänar inkassobolagen pengar

De privata inkassobolagen skickar begäran på att betala fakturor före ett särskilt utsatt datum. Inkassokravet kommer alltså inte från Kronofogden utan är ett krav före det möjligen skickas vidare dit.

Den som har för uppsåt att köpa en vara eller tjänst av ett företag och inte betalar fordran i tid riskerar att få ett inkassokrav. Företagen har nämligen möjlighet att ge över fakturor till ett inkassobolag som ska assistera till att driva in skulden. Det medför att man inte längre ska betala skulden direkt till företaget som initialt begärt fordran.

Den som åläggs betala ett inkassokrav bör göra det snarast möjligt för att kringgå både betalningsanmärkning och ännu fler påförda räntekostnader. Det händer dock att kraven är felaktiga och då bör man så fort som möjligt höra av sig till aktuellt inkassobolag och beskriva vari felaktigheten består.

I vissa fall kan det handla om kraftiga skulder som inkassoföretaget vill kräva in och då kan det vara aktuellt att komma överens om en avbetalningsplan. Eller att komma överens om en senare dag för betalning. Ifall man undviker att betala kravet kan inkassobolaget lämna över ärendet till kronofogden.

Värt att tillägga är att det företag som kräver pengar inte nödvändigtvis måste vända sig till ett inkassobolag. Det händer stundtals att företagen vänder sig med detsamma till Kronofogden som då skickar ett betalningsföreläggande.

Faktum är att vi i Sverige skuldsätter oss allt mer och det har kommit att bli en industri som omfattar miljarder. När flerskuldsätter sig går det såklart bättre för inkassobolagen.

Företagen är benägna att kränga sina förfallna fordringar betydligt mer nu än före krisen. Inkassobolagen köper fler portföljer vilket innebär att kreditrisken övertas. För inkassobolagen finns en enorm lönsamhet ifall de kan hantera den risken. Det är främst dröjmålsräntor som inkassobolagen tjänar pengar på men de får även inkomster i form av avgifter om ärendet går vidare till kronofogden.

Både Datainspektionen samt Finansinspektionen har påtalat att antalet klagomål på inkassobolag har ökat i takt med att handeln med förfallna fordringar växer. Det medför också att fordringarna kan byta innehavare ibland.

Ett problem med de fordringar som inkassobolagen emellanåt tar över är att de är felaktiga. Ett typiskt exempel är ifall det skickats bluffakturor som därefter gått vidare till inkasso. En del av dessa inkassobolag – som står under Datainspektionens övervakning – struntar dessvärre fullkomligt i god inkassosed. Man bör utgå från att det är något felaktigt om ett inkassobolag tar onödigt lång tid på sig att ge besked från dess att en fordran har bestridits.

Ifall en gäldenär, d.v.s. den individ eller företag skulden riktar sig mot har invändningar mot en fordran så är det inte god inkassosed om inkassobolaget inte vidtar åtgärd. Det gäller i synnerhet ifall fordran saknar laga grund som bluffakturor gör.

Enligt god inkassosed så utreder däremot inkassobolaget så fort som möjligt om gäldenären har rätt att neka fordran. När en utredning påbörjas så underrättar ett inkassoombud borgenären, d.v.s. den person alternativt företag som vill ha in en skuld, om invändningen och vädja om ett utlåtande om dennes inställning.

Enligt god inkassosed så bör inkassobolaget låta ärendet vila och pausa handläggningen. Så snart inkassobolaget kommer fram till ett fastställande i ärendet bör gäldenären underrättas. svenska inkassobolag

Den som upplever att ett inkasobolag bryter mot god inkassosed kan göra en anmälan mot inkassobolaget hos Datainspektionen. Det är viktigt att inkassobolagen är seriösa när det handlar om att få bukt på bluffakturor.

Blanda egen god sockerfri likör som har smak av White Cacao

White Cacao är en ny spännande och smakrik sockerfri liköressens som ingår i Gert Strand ABs utbud. Färdigblandad likör ges en mjuk samt rund smak av choklad med en söt arom av kakao.

Det är både smidigt och lätt att blanda sin egen likör och processen går relativt kvickt. Det är på så vis en primitiv variant av hemmabryggning som är lätt att komma igång med. Det krävs dessutom ingen avancerad utrustning. Resultatet av att göra sockerfri likör är otrolig därför att det sockerfria alternativet blir minst lika söt i smaken som vanlig likör.

Den som verkligen endast vill ha likör med smak av White Cacao i avsaknad av bismaker bör mixa essensen ihop med okryddat brännvin som har en alkoholhalt emellan 15 % – 40 %. Vanligvis brukar likörer äga en alkoholhalt mellan 15 % – 25 % men vill man ha rejält stark likör kan man med fördel mixa essensen ihop med vodka. Skulle man ändå blanda essensen med någon form av redan kryddad sprit får man kalkylera med konkurrerande smaker, men det är definitivt inte uteslutet att man på så sätt kan upptäcka fantastiska smakkombinationer.

Men varför sockerfri likör? Och är det ens möjligt med sockerfri likör med tanke på att drycken är välkänd för sin karaktäristiska sötma.? Det finns flera skäl till varför det är förträffligt med sockerfri likör. Främst är det ett enastående alternativ för de diabetiker som längtar efter att obehindrat njuta av likör. Ingrediensen som ger sötma i Gert Stand ABs sockerfria essens är istället sukralos. Det är ett konstgjort ämne som är 600 ggr sötare än socker per viktenhet. Det var först 1976 som ämnet framställdes men inte förrän 1994 som det blev godkänt sötningsmedel inom EU. Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin samt destillerat vatten.

Sukralos är fritt från kalorier vilket lämpar sig bra för de som är mån av vikten. Ämnet är vattenlösligt så för den skull lagras det inte i den organiska vävnaden hos människan. Till diabetikernas fördel så är det snabbt som sukraloset utsöndras i kroppen utan att brytas ner. På så vis hålls kroppens sockernivå jämn eftersom ingen energi tillförs.

Färdigblandad likör kan drickas som den är antingen med eller utan is, eller så kan den användas till att blanda drinkar. Det finns mängder av varianter på drinkar som består av White Cacao.

Att mixa den sockerfria essensen går till på så vis att man häller i den i en tom flaska som rymmer 75 cl. Efteråt häller man i tre fjärdedelar valfri sprit och skakar flaskan ordentligt. Den resterande mängden av spriten ska sedan hällas i och skakas ordentligt ytterligare en gång. Dock rekommenderas inte att man dricker likören med detsamma utan den ska helst stå några dagar. På så sätt förenas smakerna på bästa möjliga vis. Det resulterar i att likören blir ännu mer godare och än mer smakrik.

Då och då kanske man endast vill blanda till ett smakprov. Då går det bra att mixa en tiondels flaska, d.v.s. 2 ml essens till 75 ml likör.

Så fungerar inkassobolagen

Nu för tiden är det flera som rapporterar att de utsätts för bluffakturor. Problemet är växande och i vissa fall kan det leda till att den drabbade får en betalningsanmärkning.

Naturligtvis bestrider man att betala om man upptäcker en bluffaktura. Det är ju i första hand ingen korrekt fordran. Det som då kan hända är att fordran skickas vidare till ett inkassobolag, vilket till viss del är vad bluffmakarna önskar. Men ett bolag som kräver pengar av en gäldenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag. Då och då vänder de sig med detsamma till Kronofogden som då skickar ett betalningsföreläggande.

Ett inkassobolag övertar fordringar av företag och skickar krav till gäldenären att betala fakturor innan ett särskilt förfallodatum. Inkassokravet kommer först innan ärendet skickas vidare till Kronofogden och blir föremål för statlig undersökning. Inkassobolagen däremot, är privata aktörer och därför kan de olika inkassobolagens rutiner variera.

Företag som vill driva in en fordran har mot kostnad möjlighet att lämna över sina fakturor till ett inkassobolag som hjälper till att inkassera skulder. Den som är gäldenär ska följaktligen inte betala sin skuld till den initiala fordringsägaren utan till den nya, d.v.s. inkassobolaget som tar över skulden.

Generellt gäller, ifall skulden är rätt och riktig, att gäldenären bör betala genast för att slippa både betalningsanmärkning och fler påförda räntekostnader. Men om gäldenären menar att skulden är felaktig bör denne omgående ta kontakt med aktuellt inkassobolag med invändning.

Ifall gäldenären har en mycket stor skuld eller på annat vis har svårigheter att betala så är det i många fall möjligt att komma överrens med inkassobolaget i fråga om en avbetalningsplan. Det brukar dessutom vara genomförbart att framflytta förfallodatumet.

Att människor i Sverige skuldsätter sig har blivit allt mer vanligt. I dagsläget har svenskarna flera miljarder i skulder så inkassobolagens affärsidé är väl överlagd. Ju fler som skuldsätter sig desto bättre går det för inkassobolagen. Fler bolag säljer sina fakturor nu för tiden.

När inkassobolagen köper fler portföljer medför det att kreditrisken övertas. Genom att inkassobolagen hanterar den risken så uppstår en stor lönsamhet. Dröjmålsräntor är vad inkassobolagen tjänar mest pengar på och det är självfallet för den skull de är villiga att lägga upp avbetalningsplaner. De får även sina inkomster i form av avgifter ifall ärendet går vidare till kronofogden.

I enlighet med Datainspektionen och Finansinspektionen har det den senaste tiden inkommit fler klagomål mot inkassobolagen. Dessa klagomål har ökat i samband med att handeln med förfallna fordringar växer.

Men som påtalats kan alltså fordringar som inkassobolagen övertar vara felaktiga. Dessvärre kan det vara så att en del av dessa inkassobolag helt å hållet struntar i god inkassosed. Den som har drabbats av till exempel en bluffaktura kan utgå från att något är inkorrekt ifall ett inkassobolag tar onödigt lång tid på sig att genmäla på en bestriden fordran.

I enlighet med god inkassosed måste ett inkassobolag vidta åtgärd omedelbart när en gäldenär har en invändning mot en skuld. En påbörjad utredning innebär att ett inkassoombud kontaktar borgenären och informerar om gäldenärens invändning. Inkassoombudet har då till åtagande att begära ett yttrande om borgenärens inställning.

God inkassosed innebär även att inkassobolaget bör låta ärendet vila och pausa handläggningen av ett ärende som har bestridits. telenors inkassobolag När inkassobolaget kommer fram till ett beslut i ärendet bör gäldenären underrättas snarast möjligt.

Ifall en fordran saknar laga grund och inkassobolaget ignorerar ärendet så bör man göra en anmälan till datainspektionen.

Anisette

Smaken av anisette baseras på kryddan anis som började odlas i Sverige under 1300-talet efter att den hämtats från trakter kring medelhavet. Det är vanligt att anisens frön används till mycket och vad gäller spritdrycker så används kryddan bland annat till likör. Smaken av anisette finns som likörssens och är ofärgad men saknar inslag från lakrits som generellt brukar ingå i anisbaserade smaker. Däremot påminner anis otroligt mycket om lakrits men anisette har en sötare smak.

Likör som har smak av anisette utgör en härlig kombination av alkohol samt sötma. Dock innehåller likör överlag hög sockerhalt vilket medför att till exempel diabetiker får det besvärligt att njuta till den grad som de förtjänar.

Följaktligen har Gert Strand AB lanserat en sockerfri liköressens med smak av anisette. Sötman i essensen kommer från sukralos istället för socker. Sukralos är ett konstgjort sötningsmedel fritt från kalorier som ersätter sockret i likören. Det är ett sötningsmedel som är ca 600 gånger sötare per viktenhet än socker.

Sukralos är ett mycket bättre alternativ för diabetiker med tanke på att det utsöndras fort i kroppen utan att brytas ner. Det medför även att ingen energi tillförs och därför påverkas heller inte blodsockernivån.

Essensen blandas lämpligen med okryddat brännvin som har en alkoholhalt mellan 15 % – 40 %. En oerhört liten mängd av liköressensen bidrar till en vittomfattande smak av likör. Man häller essensen i en annan flaska som rymmer 75 cl. Därefter fyller man upp 3/4 med sprit och skakar. Därefter fyller man upp flaskan med kvarvarande sprit och skakar till dess allting har blandats. Det rekommenderas att låta den färdigblandade flaskan få stå och vila några dagar så att smaken av anisette och brännvin förenas på bästa vis.

Hembryggning är sällan så simpelt och utöver att den sockerfria likören blir väldigt god så går det dessutom fort. Denna sockerfria essens med smak av anisette gör varken skillnad i sötma eller smak från vanliga sockerbaserade likörer.

Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer och örtoljor, kostfibrer, glycerin samt destillerat vatten.