Är det dags att tvätta bort alger samt mögel?

Är man villaägare kommer man förr eller senare, med lite otur, att vara tvungen att uträtta en alg samt mögeltvätt på sitt hus. Det finns en massa annorlunda metoder och flera hävdar att det finns lika många metoder som det finns problem med alger och mögel.

Först och främst måste man dock känna igen ett eventuellt alg- eller mögelangrepp. Det gör man enklast genom att börja söka på de punkter där dessa angrepp mestadels, eller lättast, uppstår. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med illa dränering, där det förekommer betong som har drabbats av påväxt alternativt befinner sig täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör identifiera ett alg- eller mögelangrepp p.g.a. dess rätt så unkna samt dåliga lukt. Man bör så snart man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som besvär med bilen, ju längre tid det går till man fixar problemet, desto mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden stiger exponentiellt med tiden.

Man kan, därför att försäkra sig att man faktiskt har ett besvär, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt där man har problem med mögel. När man väl planlagt alla angrepp i sitt hus ska man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur utbrett angreppet är kan man antingen uträtta det själv (vid mindre och ytligare angrepp), alternativt välja att hyra in en professionell saneringsfirma som exempelvis Anticimex eller dylikt. Kostnaden att hyra in en professionell firma är ganska hög, men ifall angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in yrkesfolk som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör igen referens till kostnaden vid besvär med bilen.

Det finns en rad med annorlunda rengöringsmedel som man kan nyttja för att genomföra sin alg samt mögeltvätt och det är stor skillnad på kostnaden för att inhandla dessa rengöringsmedel. Det kan börja på enbart några kronor per liter och ända upp åt flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte ständigt vara det dyraste som är det bästa.

I en studie som Folksam nyligen med flera av marknadens dominerande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen faktiskt lämnade den tvättade ytan helt mögelfri efter ett år. Och det mest uppseendeväckande var nog att det som slog de flesta av de andra rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lättare påväxt av mögel efter ett år, men gentemot många andra rengöringsmedel så var det ett mycket bra resultat. Mycket få övriga rengöringsmedel lyckades faktiskt sikta mot ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades fullständigt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går alltså att utföra en alg och mögeltvätt till en relativt låg utgift, enbart ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel. Dock får man mycket bättre resultat med http://antraknos.com/antraknos/hur-fungerar-bensaltensid-mot-antraknos-svamp/