Så gör du för att få ett bättre immunförsvar i kampen mot coronavirus!

Många känner att de behöver läsa på för att lära sig mer om vad de ska göra när nya pandemier blossar upp i samhället. I Sverige har man tagit beslutet att inte tvinga på folk en tillvaro i karantän. Det betyder att svenskar, kanske mer än andra, måste jobba både med bättre immunförsvar och desinfektion mot coronavirus.

Coronavirus finns överallt

Vi får höra att vi ska undvika möten och personliga kontakter men det kan vara svårt. Det är inte bara de som har influensa symtom som kan vara sjuka. Viruset kan även smitta barn, trots att man inte trodde det i inledningen av virusspridningen.

Om du vidtar vissa försiktighetsåtgärder kan du slippa coronavirus. Torka av ytor, så kallad ytdesinfektion. Du behöver bara köpa en antibakteriell handtvål för att få fullgod handdesinfektion.

Du ska inte använda handsprit. Några av våra vanligaste sjukdomar överlever handspriten. Handsprit kan snarare öka din utsatthet mot virus, detta då handspriten dödar det skyddande lagret som finns i huden.

Så man kan bli infekterad och därefter är man ett lättare byte för coronaviruset och blir dubbelt drabbad om man smittas. Alkoholfri katjonisk handdesinfektion är en bättre lösning.

Tvål som är bakteriedödande eliminerar viruset snabbt. Se bara till att alla i ditt hushåll gör på samma sätt. Var ett föredöme i jakten på ett bra virusskydd. Köp också rätt tvål. Handsprit är inte med på topplistan över coronavirus dödande medel!

Det finns steg du kan vidta för att få ett bättre immunförsvar mot coronavirus.

Du kan bygga upp ditt immunförsvar så att det blir starkt och effektivt igen. Det är viktigt att försöka att hålla sig lung i krissituationer. Försök att undvika stress, det kan ha dåliga effekter på immunförsvaret.

Tänk positivt så får du ett bättre immunförsvar. Kost och motion spelar också en viktig roll. Då kan du hålla dig frisk.

Vitamin C spelar en extra stor roll i dessa tider. Man vet ju att man skulle ta den men man glömmer ofta bort att göra det. Man kan prova att köpa och äta ester-C tabletter. Tänk på att bättre immunförsvar även hjälper dig om du skulle bli smittad av coronavirus.

De hälsokostkunniga brukar ta kolloidalt silver 15 ml morgon och kväll enligt doktor Annika Dahlkvist tips. Kolloidalt silver 15 ml kan spyas på olika föremål. IONplus har ett gott rykte.

Om du vill ha rena ytor så kan du använda dig av ytdesinfektion

Det går också att använda smart ytdesinfektion mot bakterier och virus. Du kan köpa en antibakteriell spray som du använder på alla ytor hemma. Du kan även ta med dig sprayen till jobbet.

Nu börjar man se att coronavirus kan leva under lång tid på plastytor. Kanske är det därför som många väljer att ställa ut föremål av plast i tre dagar. Om du har en spray behöver du inte vänta i tre dagar.

Mycket är vunnit om du använder desinfektion och den antibakteriella sprayen på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Smittstopp Information Ett bättre immunförsvar försvårar för virus att smitta dig. Du behöver absolut inte känna dig maktlös och du måste inte flytta till månen till dess att pandemin är över!

Desinfektion är nästan slut i hela Europa. Det kan vara svårt att få tag i katjonisk handdesinfektion, Ytdesinfektion och antibakteriell handtvål. Nätbutikerna kan fortfarande ha ett lager.Du kan handla mycket av dina förnödenheter hos prisad.se och köpapris.se.se.