Det kroppsegna ämnet glukosamin

Produktionen av glukosamin, som krävs för rörligheten av kroppens leder och brosk, bidrar till produktionen av hyaluronsyra som har en smörjande effekt. Den höga viskositeten hos hyaluronsyran har en dämpande verkning och skyddar ledbrosk mot artrosskador. Hård träning och stigande ålder kan dock medföra att broskcellerna inte producerar hyaluronsyran som de borde. Således kan det vara läge att ta ett tillskott i form av glukosamin för att stävja slitage på leder och brosk.

Det är en markant fördel att glukosaminsulfat är ett kroppseget ämne och som inte påverkar andra former av medicinering. Det genererar heller inga biverkningar.

Patienter med måttlig grad av knäartros kan erfara symtomlindring av kur med glukosaminsulfat. Även personer som har ledproblem av typen osteoartros har blivit fullständigt fria eller åtminstone upplevt minskade besvär vid användning av glukosamin.

Glukosamin är helt enkelt en del av ledväskans smörjämnen. Flertal undersökningar har visat att ytterligare inflöde av glukosamin tas upp av kroppen och kompletterar den kroppsegna produktionen. När glukosamin har jämförts med antiinflammatoriska preparat såsom ibuprofen och naproxen har glukosamin bidragit till bättre lindring av ledbesvär efter några veckors bruk. De antiinflammatoriska preparaten kan därutöver leda till biverkningar.

I så kallade dubbelblindtester då effekten av glukosamin har testat i relation till placebopreparat så har glukosamin visat på uppenbar lindrande verkan avseende krämpa, rörlighet och svullnad i leder som har skadat ledbrosk.

Vid ökat intag av glukosamin så tycks också produktionen av ledvätska samt ledbroskämnen öka. För att få veta information om ämnet Glukosamin länk
I bästa fall innebär det att ett skadat ledbrosk kan bli fullt återställt.