Finns det msm biverkningar som man bör vara medveten om?

När man läser om den kraftfulla effekt som msm organiskt svavel kan ha så får man intrycket av att det rör sig om ett mirakelmedel och då undrar man självklart ifall det finns msm biverkningar som man ska akta sig för.

Är msm farligt? Det här är en fråga man måste ställa sig innan man beställer en förpackning med pulver som är till för inre såväl som utvärtes bruk.
Msm biverkningar

Du hittar msm svavel biverkningar men det rör sig inte om något allvarligt. Dessutom så kan det vara bra att vara medveten om att man ska få i sig bra mycket metylsulfonylmetan för att drabbas av någon av följande msm biverkningar:

• Illamående
• Diarré
• Svullnad
• Trötthet
• Migrän
• Sömnlöshet
• Klåda
• Överkänslighet

Listan kan se otäck ut men det här är i stort sett de biverkningar som man brukar lista för mediciner samt kosttillskott som är kända för att vara säkra och inte lämna några negativa effekter. Risken för att du skulle drabbas
av någon av dessa kosttillskott biverkningar är avsevärt liten och det särskilt ifall du inte tar mer än några gram per dag. Organiskt svavel finns ju i normal mat som ekologiska grönsaker (som växt i oförgiftad jord och inte i
näringslösning), vi brukar bara koka ur det.

Korrekt dosering

Dosering msm är något som man skall hålla kontroll på även ifall detta inte är ett toxiskt ämne och man måste ta 20 gram per kilo kroppsvikt för att överdosera och avlida av det. Det är vanligtvis så att man börjar med en mindre dos för
att därpå trappa upp. Det här gör att man inte chockar kroppen med svavlet och kan också se till att man slipper enklare biverkningar såsom lös mage.

MSM används som detox och driver ut gifter ur kroppen. Är det mycket gifter som lossnar så kan man må konstigt alternativt ha lös mage några veckor, tills gifterna lämnat kroppen.

Msm gravid

När det gäller msm för gravida så är det bra att känna till att anledningen till att det inte rekommenderas att använda msm organiskt svavel under graviditet är att man inte har forskat nog omkring detta. Därjämte så kan
man ju uppmärksamma en av de msm svavel biverkningar som nämns är lös mage och diarré är något som kan vara med och starta en förlossning.

Msm är ett av de minst toxiska ämnen som finns, det är rentav ett detoxingämne, men under en graviditet eller då man ammar så ska man inte riskera och det är klart att det är bättre att avvakta på forskning som fastställer
att det är säkert hellre än att använda sig själv som testkanin.

Utvärtes bruk

Ifall du vill använda msm pulver i ansiktet för att bearbeta akne (finnar) och få bättre hud så ska du vara medveten om att det här inte bör leda till några biverkningar. Man kan även blanda msm med andra ämnen som IonPlus eller IonSilver kollodialt silver för att få mer verkan och det här är också säkert. Man kan ta msm invärtes och utvärtes samtidigt, särskilt för att få fin hud och mot eksem på mage och eksem på händerna samt mot allergi.

Mot atros och ledförslitning kan man ta glukosamin (som tillverkar smörjmedel i lederna) samt msm (som bla. minskar den årliga nedförslitningen av lederna) ihop.

Om man får biverkningar

Det vanligaste är lös mage, då minskar man bara dosen och ökar sedan sakta (läs på burken).

Om man upplever starka msm biverkningar så ska man med det samma lägga av ta pulvret som dryck eller sluta med att behandla utvärtes. Beroende på hur seriös biverkningen är så kan det självklart också vara så att man behöver uppsöka vård. Lös mage och liknande problem bör gå över fort och man ska komma ihåg att det inte nödvändigtvis är svavelpulvret som orsakar problemen.

Msm och andra mediciner

Tänk på att följa instruktioner för den produkt som du skaffar för att på så vis minska på risken för msm biverkningar. Ifall du har en allvarlig sjukdom och använder dig av specifika mediciner så bör du ta reda på ifall det finns någon fara med att kombinera medicinen med svavel innan du påbörjar din kur. msm biverkningar

Du gör bäst i att rådfråga din husläkare före påbörjad kur.