Glukosamin – ett kosttillskott

Är inte rörligheten som den bör? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska funka som den ska så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställning av hyaluronsyra som har smörjande verkning på leder och brosk. Glukosamin är således en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran inte produceras som den borde hos samtliga personer.

Till exempel kan tilltagande ålder och tuff träning innebära att broskcellerna hämmar sin framställning av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är oerhört hög och har en dämpande verkan som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med dålig framställning av hyaluronsyran uppstår p.g.a. brist av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att stoppa eller lindra nötning på leder och brosk. Massor personer har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det flera upplever som en fördel är att det inte genererar några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan följaktligen inte tar skada av. Till exempel kan patienter med mild grad av knäartros känna symtomlindring genom att behandlas med hjälp av glukosamin. Människor med ledproblem av typen osteoartros har blivit alldeles fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid bruk av glukosamin. För många har det sålunda klassats som ett mirakelpreparat.

Flera vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och äger kompletterande effekt på den kroppsegna produktionen. I jämförelse med antiinflammatoriska preparat såsom naproxen samt ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors bruk. Därtill har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan medföra biverkningar.

Glukosaminsulfatpulver ett glukosamin kosttillskott.

Effekten av glukosamin har testats i relation till placebopreparat via dubbelblindtester och som då uppvisat tydlig lindrande effekter för smärta, rörlighet och svullnad i leder. Mycket mer att läsa om saken Glukosaminsulfat genom att klicka här

När intaget av glukosamin ökas verkar också produktionen av ledvätska och ledbroskämnen stegra. Det kan faktiskt resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli fullt återställt.