Glukosamin

Att ta kosttillskott med glukosamin hjälper den som har problem med rörligheten och upplever att leder och brosk känns slitna. För att kroppen och dess flexibilitet ska funka som den bör så krävs nämligen produktion av glukosamin. Det är en del av ledväskans smörjande ämnen. Produktionen av glukosamin bidrar till produktion av hyaluronsyra, vilket är ett ämne som i sin tur ger smörjande verkning för leder och brosk.

En del människor upplever dock besvär eftersom hyaluronsyran inte produceras som den borde.

Viskositeten hos hyaluronsyran är oerhört hög och skyddar och har dämpande verkan på ledbrosk och artrosskador. Faktorer som påverkar produktionen av glukosamin till det sämre kan exempelvis vara stigande ålder och hård träning. Dessa omständigheter kan innebära att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Kosttillskott innehållandes glukosamin har därför som uppgift att förhindra alternativt lindra slitage på leder och brosk, och det är många personer som har upptäckt kosttillskottet.

Det finns många fördelar med kosttillskott med glukosamin och ur flera avseenden är det faktiskt en mirakulös behandling. Det ger exempelvis inte några biverkningar och det påverkar heller inte övrig medicinering. Det beror på att glukosamin är ett naturligt kroppseget ämne. För den skull har det inte på något vis skadande effekter på människan.

Nyttjande av kosttillskott med glukosamin kan betyda symptomlindring hos patienter med måttlig grad av knäartros. Därutöver har personer som har ledproblem av typen osteoartros beskrivit att krämpa avtagit helt eller åtminstone att besvären lindrats markant vid intag av kosttillskottet.

Enligt vetenskapliga studier har tillförsel av glukosamin kompletterande egenskaper på den kroppsegna och befintliga produktionen. Glukosamin påstår dessutom dämpa ledbesvär bättre än till exempel naproxen och ibuprofen efter några veckors bruk. De antiinflammatoriska preparaten har därutöver visat tendenser att leda till biverkningar.

Genom dubbelblindtester har effekten av glukosamin testats i förhållande till placebopreparat. Testerna har visat tydligt att det är lindrande för smärta, rörlighet samt svullnad i leder nyponpulver och nypon ersätts av ren glukosamin.

Produktionen av ledbrosksämnen och ledvätska verkar tillta i samband med intaget av glukosamin. Vilket är någonting som faktiskt kan leda till att ett skadat ledbrosk kan bli alldeles återställt.