Glukosaminsulfat – för mirakel

Ute på marknaden finns det mängder av medel som kan hjälpa för att uppnå bättre livskvalité. På senare tid har det väldigt effektiva glukosaminsulfatet uppmärksammats. Det är egentligen ett kosttillskott som kan behöva intas av människor som lider brist på den kroppsegna substansen.

Glukosamin behövs i kroppen därför att leder och brosk ska kunna bildas i kroppen samt upprusta det brosk och de leder som redan finns i kroppen. Glukosamin ser till att kroppen inte blir ömtålig i det avseendet. Substansen bidrar, i samverkan med fler substanser, till stabilitet för viskositeten i grundsubstansen. Det är en väldigt betydelsefull del för ledväskan.

Ett vanligt symptom vid ledbesvär är att lederna blir svullna. Smärtan blir påfallande och i somliga fall upplever den drabbade smärta på åtskilliga ställen på kroppen. Ledbesvär behöver inte nödvändigtvis uppkomma endast på ett ställe utan kan mycket väl uppstå på flertal ställen parallellt och vid samma tillfälle.

Oavsett till vilken nivå ledbesvären har nått så äger substansen lindrande följd. Men glukosaminsulfat används med fördel även vid lindring av symptomen vid artros. Enligt röntgen så drabbas omkring 5 % av befolkningen mellan 35 och 54 år av artrosförändringar. Det är i själva verket en tämligen omfattande del av befolkningen och det är klargjort att det finns ett behov av lindring. Enligt forskning drabbas både män och kvinnor i lika hög utsträckning.

Det är angeläget att de drabbade kan återgå till sina vanliga fysiska aktiviteter. Paradoxalt nog så krävs det i många fall fysisk aktivitet för att dämpa ledbesvär. Men problemet för de drabbade av till exempel artros eller andra snarlika åkommor är att ledbesvären samt smärtan hindrar från kroppslig aktivitet. Då är glukosaminsulfat som hjälper till att mjuka upp leder samt förbättra rörligheten, vilket i sin tur underlättar för fysisk verksamhet. En längre tids bekymmer med leder och uteblivelse av kroppslig aktivitet i tillräckligt hög omfattning innebär självfallet en rad andra riskfaktorer. Övervikt är det vanligaste, men även besvär med blodkärl o.s.v.

Till exempel artros alternativt andra typer av ledbesvär kan vara relaterade till åldrande men det kan också ha ärftliga faktorer.

Glukosaminsulfat är dessutom användbart på djur. Det är speciellt vanligt att hund- och kattägare ger sina sällskapsdjur glukosaminsulfat vid krämpa. En hund eller katt ser sin flexibilitet som livets mest stimulerande variabel. Faktum är att överaktiva djur kan få besvär med lederna på grund av sin oerhört rörliga aktivitet. I dessa fall hinner inte djurens kroppar med att framställa tillräckligt med glukosamin.

När djurens leder stegvis blir stelare så kan det vara svårt för husse alternativt matte att upptäcka besvären hos djuren. En katt eller hund har ju inte lika enkelt som oss människor att kommunicera. Husse eller matte måste emellanåt uträtta en grundlig undersökning för att granska vad husdjuret anser vara besvärande i vardagen. Mer att veta om det här Glukosaminsulfat klicka här
Man bör alltid ha i åtanke att en hund eller katt som uppnått hög ålder löper större risk att drabbas av ledbesvär.