Hälsofrämjande effekter med glukosamin

Har du problem med rörligheten? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska funka som den ska så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställande av hyaluronsyra som har smörjande verkan på leder samt brosk. Glukosamin är alltså en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran ej produceras som den borde hos alla personer.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Exempelvis kan tilltagande ålder och tuff träning medföra att broskcellerna hämmar sin framställning av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är mycket hög och har en dämpande verkan som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med bristfällig produktion av hyaluronsyran uppstår på grund av brist av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att hindra eller mildra nötning på leder samt brosk. Flertal människor har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det många upplever som en fördel är att det inte ger några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan således inte tar skada av. Till exempel kan patienter med lindrig grad av knäartros uppleva symtomlindring genom att behandlas med glukosamin. Personer med ledproblem av typen osteoartros har blivit helt å hållet fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid bruk av glukosamin. För flertal har det således klassats som ett mirakelpreparat.

Många vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och äger kompletterande verkan på den kroppsegna produktionen. I jämförelse med antiinflammatoriska preparat som naproxen samt ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors användning. Dessutom har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan leda till biverkningar. glukosaminsulfat.

Effekten av glukosamin har testats i förhållande till placebopreparat genom dubbelblindtester och som då uppvisat tydlig lindrande effekter för smärta, rörlighet och svullnad i leder.

När intaget av glukosamin ökas verkar också produktionen av ledvätska samt ledbroskämnen öka. Det kan faktiskt resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli helt återställt.