Vad för typ av vovve är en vakthund samt hur dresserar man och vårdar man denna vakthund?

En vakthund är en specialdresserad, skarpgjord hund med uppgift att bevaka. Vakthunden arbetar allena under dygnets arbetsfria timmar. Under den tidrymd vakthunden inte är i arbete hålls den isolerad från andra folk i sin hundgård. Varje hund skall ha 4-6 olika förare och enbart hundförare har kontakt med vakthunden.

utbildad vakthund som vaktar

Många privata människor använder hundar för att passa lägenheten eller annan personlig egendom. Många kallar dessa för “vakthundar”. Dessa hundars vaktande och egenskaper avviker dock kraftigt från den riktiga vakthundens. Till skiljaktighet från den yrkesarbetande vakthunden lever dessa tillsammans med ägaren och dennes familj under dagarna och stängs nattetid in på det ställe hunden ska bevaka.

Den utbildade vakthundens dresserande samt utbildning

Vakthunden är aggressiv och uppträder väldigt misstänksamt mot obekanta människor. Många antar följaktligen inkorrekt att man under vakthundsdressyren misshandlar vakthundarna för att få fram denna misstänksamhet. Ingenting är mer felaktigt. Vakthundsämnen är hundar som äger en viss misstro mot främmande utan att för den skull vara aggressiva. Vakthundens mentala status måste vara oklanderligt och under urbildningen byggs vakthundens självtillit gradvis upp. Detta sker via att vakthunden belönas alternativt uppmuntras så fort den visar aggressivitet mot okända människor. För att denna misstänksamhet inte skall minska låter man aldrig vakthundar under utbildningen eller när de är färdigutbildade, möta andra personer än hundförarna. dobermann som vakthund Vakthunden ges ingen lydnadsdressyr.

Vem behöver vakthundar?

Vakthundar används av näringsverksamhet och myndigheter som vill ha en högre säkerhet. Vanligtvis anlitas vakthund när det blir inbrott och skadegörelse trots larm och anlitat säkerhetsföretag. Vakthundar används även inom försvaret och då framförallt inom flygvapnet. Inom flygvapnet används vakthundarna framför allt för hangarhund. Inom flygvapnet har man inte haft ett enda inbrott, sabotage eller skadegörelse på vakthundsbevakat revir. Vare sig agenter eller plogbillar går självmant in till en vakthund. Vakthundar används även till viss del av marinen.

Vad är den utbildade vakthundens allra vanligaste uppgift?

Vakthundens främsta uppdrag är att skalla om och markera ifall en främmande person kommer in på det område som vakthunden skall skydda. Vakthunden markerar detta genom att ge skall. Skulle någon trots vakthundens varning fortskrida in i hundens revir brukar vakthunden gå till anfall. Under dressyren görs inga försök att bestämma eller stävja vakthundens intensitet vid attack. Mycket bra vakthund detaljer finns på www.vakthunden.com

I och med att inga försök görs att kontrollera eller inskränka attackens våldsamhet kan ett sådant angrepp ge avsevärt allvarliga personskador. Vakthunden kan ha förbindelse med vakten genom så kallad skallförstärkare eller skallalarm, kopplat till högtalare, radio eller vanligast, mobiltefon.