Ligorna som ägnar sig åt ID-kapning

Organiserad brottslighet

I boken finns en mer komplett och bra checklista. Kapningsboken finns som e-bok i biblioteken samt kan införskaffas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bilden för mer detaljer.
Vill ni veta detaljer Klicka Här

ID-kapning drabbar offer i flera skilda led. Med tanke på at den mesta ID-kapningen idag sker via internet så behövs så klart datorkunniga personer i ligan, som kan genomdriva blåsningarna, i synnerhet när det handlar om framtagning av Spyware eller att sätta upp falska e-shopar. Men ID-kapning kan ha enormt många, och annorlunda, ansikten – det finns flera steg i ledet för att denna organiserade brottslighet ska fungera så effektivt som den gör.

Stöld

Att ta något som inte är ens eget klassas som stöld. Vanligtvis tänker man att stöld är ett brott som begås när man tar materiella ting utan lov, men en identitet – som ju ingalunda är ett konkret ting – kan i allra högsta grad även stjälas och få saker är så obehagliga att få stulna som ens identitet.

Häleri

Häleri är att handla man med stöldgods, vilket kan beskrivas som själva essensen inom ID-kapning eftersom man dels stjäl folks identitet och därefter även handlar med den. Häleri förekommer också i samtliga de fall där saker säljs och köps i stulna identiteter.

Förfalskning

Identiteter stjäls av flera skilda anledningar, stundtals kan det vara så lätt att någon förfalskar ett pass alternativt ett körkort och baserar det på en stulen identitet. För att det ska vara möjligt måste en person med förmåga att framställa förfalskningar delta i brottet.

Företagsplundrare

Stundtals läser vi om dem i tidningarna, människorna som missbrukat sitt ansvar i det företag de är medarbetare i. De har vanligtvis smusslat ut pengar i mindre summor under en längre tid, men det finns även de som stjäl en stor summa som de sedan flyr med. Vanligtvis behöver dessa en alternativt många falska/kapade identiteter med personnummer, bankkonto etc. att flytta de undanfifflade pengarna till.

Pengatvättare

I många så att säga lyckade phishingfall behövs ett bankkonto i det land som bedrägeriet genomförts, och ett lätt sätt att få tillgång till sådana är genom att värva så kallade “Shipping Managers” alternativt “Private Financial Reveiwers”. Man lockar rekryterna med lättjänade pengar som på flera sätt ser legitima ut, men erbjuder i realiteten arbete som pengatvättare, vilket kan medföra allvarliga rättsliga följder för den godtrogne “försäljningsrepresentanten”. En tumregel för att undgå denna variant av “jobb” är att tänka att ifall något verkar för bra för att vara sant, så är det ofta även det.

En annan typ av företagsplundring är att i Ditt namn handla ett igångvarande bolag, helst med bra omsättning. Med Dig som ansvarig vd beställer man sedan varor av befintliga och nya leverantörer. Man kanske även betalar sina leverantörer i början. Man säljer för miljoner och betalar inte in momsen. Mot slutet – eller redan från början – betalar man inte sina leverantörer heller. I stället beställer man allt möjligt överalltifrån, som går att kränga vidare. Därpå plundrar man bolaget på alla pengar, inventarier och varor och försvinner. Kvar med alla skulder står kapningsoffret.

Brevlådevittjare

En brevlådevittjare är en människa som stjäl en annans post, vanligtvis via dennes brevlåda.
Det finns fall där detta pågår i månader, posten läses och läggs tillbaka så offret märker ingenting alls. När det gått en månad eller mer vet ID-kaparen alla bankkonton, avbetalningsköp, kreditkort, lån osv – i en del fall har ID-kaparen också tagit ett fönyat äkta kreditkort samt koden till detta. Sedan slår man till – vanligtvis på offrets semester som man vet allt om – medan man fortsätter vittja brevlådan på samtliga krav och brev från inkassobolag, Kronofogden, företag och banker.

Av uppenbara skäl sker detta främst i mer exklusiva villaområden där ID-tjuven på förhand kollat upp de boendes årsinkomster på sajter som t ex ratsit.se alternativt upplysning.se. De hem vars ägare har mest förmånlig ekonomi (höga inkomster/stora monetära tillgångar och få lån) är de som drabbas hårdast. Brevlådevittjning är ett enkelt sätt att få tillgång till en utvalt offers personliga uppgifter – och stjäla dem.

Kriminella nätverk – leverantörer och underleverantörer

I större bedrägerihärvor finns ofta flera led inblandade, vissa ibland utan medvetenhet om läget. Det grövsta brottet inom ID-kapning är organiserat bedrägeri, medan temporärt häleri ses på med lite blidare ögon. Det finns även en enorm köp-och-sälj-marknad med stulna identiteter, det är inte alltid den som på förbjudet sätt har tillskansat sig identiteterna som använder dem för egna syften, utan ofta säljs de vidare till andra led i brottshärvan. Det finns mängder av kriminella kontaktnät av denna typ, där ett långt led av annorlunda personer agerar inom annorlunda fält av ID-kapningen. En fixar loss identiteter, en annan säljer dem och köparen utnyttjar därefter den nyvunna identiteten till sitt ändamål vilket kan vara allt från bankkontotömning till förfalskning av pass, låntagande alternativt försäljning av icke existerande varor eller tjänster i den stulna identitetens namn m.m.