Använd en ejektorflaska för att snabbare bli av med mossan

Det är bara i sagoböcker som mossan är vacker att se på, ja och så antagligen djupt inne i skogen där den breder ut sig som ett lent täcke över sten samt häll. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett bra medel mot mossa samt en ejektorflaska därför att bli av med den.

järnsulfat

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut ovan gräs och gångar i trädgården. Medlet kommer att ha ihjäl mossan och ge gräset en chans till att få överhanden. Har man blott en vanlig trädgårdsslang, bra skor och en aning tålamod så är detta ett riktigt bra sätt att får bort mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk funkar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Detta är effektivare än en spridarramp därför att man med ejektorflaskan oavbrutet får nytt vatten från slangen. järnvitriol färg.

Dunken har en funktion som gör att blandningen sker automatiskt och det är mycket praktiskt. Det är bara att koppla till slangen och därefter ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns även tak GTI som är till för taket. Här får man samma sort av ejektordunk och en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är speciellt till för det som växer däruppe. Men då man ska processa taket så jobbar man en aning avvikande.

För det första så bör man skrapa dän den mossa som man ser på taket med en skrapa. Därnäst kan man skölja med vatten för att få dän lösa bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får sanera innan man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats fräscht med skrapa så kan man bearbeta med Tak GTI som kommer att tillintetgöra den mossa som fortfarande finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan sedan se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara jämt den tomma ejektorflaskan alternativt ejektordunken. Den är dyr och kan återanvändas. Blanda själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man ladda på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) eller Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att inhandla, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på nätet.

På allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har även egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med åtskilliga under egna namn.

Då är billigare för man beställer direkt från tillverkaren. Vanligtvis är det därtill bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer direkt till användare utan mellanhänder. Dessutom är det så att ifall en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt stark. Har man då lite starkare blandning så funkar det ändå = fler nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv eller få yrkesutövande hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska kunna utföra arbetet själv. Att hantera ett tak kan ta några timmar och det är klart att man måste se till att innehava nödvändig skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, handskar samt bra skor. För Takbehandling hela tiden ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som operativ ingrediens och den är starkt irriterande i halsen samt gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju också få hjälp av familj och vänner men emellanåt kan det vara enklare att göra allt själv. Det går ju också att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv handlar mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt bedöma hur mycket tid och pengar man vill applicera projektet. Detta är en flexibel åtgärd för att bli fri mossa I trädgård samt på tak.