Att sanera mögel

<img src=http://chartpolski.se/ryggsprutor-banner-300×250-20b.gif

Att sanera mögel kan medföra allt från att göra rent en yta av kakel med Fulstopp till att praktiskt taget röja ut en komplett inredning, byta ut takstolar och gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens grad är hur djupt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en stor mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Många sådana hyfer bildar sedan ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan växa invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel gillar att växa där det förekommer fukt, så oftast har man inte enbart besvär med mögelangrepp utan också med fuktskador när man börjar utreda om det är dags för mögelsanering. Mögel trivs att gro på organiska material, så som trä, jord samt smuts i till exempel badrum. Gamla matrester har nog allihopa någon varit med om att finna, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det enkelt att kasta bort, men hur gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går även hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en märkvärdig lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man förklara den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. I synnerhet i sitt eget hus är det svårt att uppfatta små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att klarlägga exakt var man har mögel kan man ta stöd av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en god idé om man misstänker att det finns mögel och inte är förvissad på var.

Vid små angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte gro över rent kakel, utan måste ha smuts, så som tvålrester samt hudavlagringar som förekommer i alla badrum. Man behöver föga material för att motarbeta möglet över sådana ytor – vanligt diskmedel att skrubba med, och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger därför att inte få åter möglet på ett tag.

Kom ihåg att det alltid finns en anledning till varför möglet växer, och det stavas i nästan samtliga fall fukt. Det är viktigt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid lite mer omfattande angrepp kan man välja att använda fogging. Det är en apparat som värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då ta sig in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det finns ett flertal firmor runt om i landet som håller på med det. Fulstopp

I riktigt svårt angripna hus finns ingenting att uträtta än att byta ut det angripna materialet. Det kan vara oerhört omfattande samt kostsamt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo eller vistas i huset innan det ordnas så kan man ansöka om statlig finansiell hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta vis är att man fullständigt blir av med svampen och dess sporer och mykotoxiner.