Bli av med mossa med effektiva metoder

Det finns hur mycket medel mot mossa som helst, men det är oklart för många vilka som funkar på bästa sätt. Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är stundtals dyra pengar konsumenten får spendera för en produkt som inte helt håller vad den lovar.

Mossa trivs där det finns skugga samt fukt, och har en högre tålighet än exempelvis vanligt gräs när det handlar om näringsfattig och sur jord och alldeles för stora mängder vatten. Mossa kan också börja gro på diverse andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt.

Mossor som växer på takpannor kan bli ett problem med tanke på att mossa behåller vatten och när temperaturen går ner till frysgrader kan det medföra att pannorna spricker. Således är det viktigt för takets bästa att man inte tillåter mossa att växa där. Det finns dock i aktuell stund inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller – att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge bege sig upp via en stege samt skrapa undan mossan.

Det är inte tillrådligt att spruta på bekämpningsmedel som är anpassade för gräsmattor på taket eftersom de kan missfärga pannorna. Om man trots det anser att det verkar vara en god idé så bör man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och därefter låta den ligga ute i väder och vind i åtminstone ett år, helst längre, därför att uppmärksamma hur pannan hanterar giftet.

Mossa har dessutom en fenomenal talang att kom igång och växa i trädgårdar, särskilt där de inte är önskade. Det är emellertid kanske inte så underligt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll och god dränering så är vanligt gräs mer resistent än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker är bristfälliga så kommer mossan att kunna erövra gräsmattan.

Om man vill ha en mossfri gräsmatta måste man först och främst se till så att det finns bra dränering, inte är för surt och välgödslat. När man klipper gräset, något som man ska göra ofta, helst ett par gånger i veckan under växtsäsong, är det önskvärt att ha en gräsuppsamlare eftersom det avslagna gräset annars ligger kvar och därmed också binder kvar fukt. Det gör så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare. Fulstopp

I samband med att man gödslar, vilket man med fördel kan göra på höstkanten, kan det också vara en idé att använda sig av någon form av mossbekämpningsmedel, om man vill ha ett snabbare resultat. Många medel mot mossa, så som mossa gti, består av järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott till grisar.

Rent järnsulfat är ofantligt mycket mindre kostsamt än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat till 10l vatten räcker till omkring 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den snart att vara åter. Den ultimata lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.