Bli av med mossan på dina stenplattor på bästa sätt

Mossbeklädda stenplattor är inte det mest tilldragande. Det är ju icke nödvändigtvis så att allihopa tycker att det ser romantiskt och inbjudande ut med ett grönt mosstäcke. Det finns god anledning till att avverka mossa på stenplattor ifall man vill ha en attraktiv och mysig trädgård. Med bra mossbekämpning så får man fina plattor igen.

Före du ser på järnsulfat till gräsmattan så är det viktigt att du betänker din arbetsmetod. Det är sällan smart att spraya på med järnsulfat och vatten för att sedan tänka sig att mossan då den har dött kommer att regna bort. Därtill kan det påverka plattorna.

Börja med att planera hur du ska tillintetgöra mossan och därefter få bort den, och jobba därpå steg för steg för effektiv borttagning av mossa från stenplattor.

Ta bort mossa på stenplattor med god mossbekämpning samt korrekt förhållningssätt

Bra mossbekämpning innebär att man dödar mossan som finns på plats och skapar en omgivning där den inte längre trivs lika bra. Det är för det mesta så att man ser mossa där det är ont om näring och det är därför som man kan stödja gräset genom att gödsla redigt under vår samt sommar.

Men stenplattorna kan man ju inte gödsla och här handlar det mer om att hålla fräscht och göra det besvärligt för mossan att komma tillbaka. Bra mossbekämpning börjar redan då du väljer stenplattorna som du ska lägga i trädgården. En fläckfri och jämn yta är icke lika inbjudande som ett poröst material med massor ihåligheter.

Tänk korrekt från begynnelse men förtvivla ej ifall du nu tvingas ta bort mossa på stenplattor som har gott om ihåligheter och ojämnheter. Det går att få dän mossväxten med järnsulfat och vatten alternativt Bensaltensid eller Fulstopp. Anta att du kan vinna över mossan och du kommer att vinna!

Viktigt att tänka på ifall du ska arbeta med högtryckstvätten

När mossväxten på stenplattorna är död så vill man förstås spola bort den och det kan man enkelt göra med en högtryckstvätt. Men man ska vara eftertänksam då man väl börjar spruta på stenplattorna. Mossbekämpning av det här slaget kan medföra att mossan sprutar åt alla håll så skydda ögon med ett gott ögonskydd då du jobbar.

Högtryckstvätten kan också fördärva stenar av poröst material. Ifall du skapar ojämnheter så ger du ju bättre grogrund för annalkande mossa så jobba hellre maklig och låt järnsulfat plattor kan behandlas med göra större delen av arbetet.

Ofta är det en god ide att köpa en platt-tvättare som finns som komplement till högtryckstvätten.

När kommer mossan att vara försvunnen för alltid?

Med en järnvitriol blandning så kan man komma långt men det är inte absolut att man kan avlägsna mossa på stenplattor med en enda behandling. Järnsulfat, alternativt järnvitriol, för plattor ger goda resultat, men beroende på hur mycket mossa man har att göra med så kan man behöva upprepa behandlingen några gånger. Läs mer här järnvitriol pris.

Samma sak ifall det är ljusa plattor och man inte kan nyttja järnsulfat för det färgar, utan använder Bensaltensid alternativt Fulstopp. Samtliga preparat och järnsulfat finns billigt på allt-fraktfritt.se

Det är angeläget att genomföra regelbundna behandlingar med mossmedel.