De flesta vill bli av med mossan

Mossa är närapå jämt grön, äger en kort stam men saknar rötter, eller har små rotliknande blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten av regn samt fukt i närbelägen miljö. Det finns cirka tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental existerar i Sverige.

Mossa

Mossa trivs över lag där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning via sporer i bladen. Flera arter, till exempel vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Å andra sidan tycker mossa inte om köld, som gör att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, med tanke på att det är besvärligt att undanröja. Det första man ska ta reda på när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att växa just där. Vanligtvis beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En bra idé är att bruka uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa. Klicka Här och nu för mer tips

Mossa som växer i gräsmattan är harmlöst, men ganska otrevligt. Den kväver omgärdande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är dessutom en bra idé att se över gräsmattans dränering då det är en typisk orsak till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig omgivning än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan omgivning. För att inte få mossa i sin trädgård man gödsla och bruka kalk.

Mossa växer också på gångvägsplattor av betong, och över hustak. Mossa på tegelpannor kan utgöra en fara för taket. Det därför att mossa medför så att taket blir fuktigt och när vintern därefter kommer kan pannorna frysa sönder. Följaktligen är det viktigt att inte låta mossa få förankring på taket.

Man kan bli av med mossa, på skilda sätt. När det handlar om mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att manuellt ta bort mossan med hjälp av torrborste. Det är ett arbetsamt och farligt vis att bli av med problemet, för den skull är mossa på takpannor något som man bör motverka förebyggande.

En billig och väl fungerande procedur är att fästa upp koppartråd ovan hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som gör så att mossan inte kan få fäste och börja växa. Det är dock betydelsefullt att tillägga att mossa som redan finns på taket inte kommer att försvinna om man bara sätter upp en koppartråd. Man tvingas alltså göra det i förebyggande syfte för att det ska få funktion.

När det gäller mossa i gräsmatta kan man bruka sig av olika medel, exempelvis mossa GTI och järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att röra om med vatten för att erhålla samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man köpa på Granngården och liknande affärer.

Oavsett ifall man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det ultimata: Fulstopp, så är det viktigaste man bör fundera på att motverka återkomsten av mossa. Gör man ingenting annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer tillbaka redan nästa år.

För att undgå mossa är det ultimata man kan göra att arbeta förebyggande, med bra dränering och näringsrik jord med neutral pH.