En jämförelse mellan mossor och lavar

Mossor och lavar är emellanåt mycket lika varandra till utseendet och kan växa tillsammans, men där tar förmodligen också de största likheterna slut. Det rör sig om distinkt annorlunda växter, mossor har bladliknande utskott med porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg alternativt en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter – runt 450 miljoner år gamla. De uppskattar att utvidga där det förekommer fukt och skugga, d.v.s. gärna i skogar. De kan också växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong samt skiffer – kort och gott på hustak.

Den främsta anledningen till att mossa börjar gro på taket är att det är överskuggat från träd som i tid och otid tappar grenar, blad och också mossporer på taket. Detta innebär en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa tar upp vatten genom konstant öppna porer i sina ofta gröna, bladliknande utskott.

Eftersom fukten stannar kvar i mossan och mossan helst växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan brista när vintern kommer och mossan utsätts för köld. Alltså är det betydelsefullt att inte låta mossa växa. Ett gammalt trick för att hålla taken mossfria är att spänna upp en tunn koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det åstadkommer att mossan inte trivs och följaktligen inte börjar utvidga.

Det förekommer i dagsläget inget bra sätt att bli kvitt med mossa som redan har börjat gro över taket. Det främsta sättet är att undanröja mossan för hand, men det är ett relativt enformigt och farligt arbete, beroende på hur taket ser ut. Det främsta sättet att bli kvitt mossan är att utrusta sig med en alldeles ordinär färgskrapa. En del arter av mossa är dock svårare att skrapa loss än andra, men det kräver i stort bara lite mer kraft samt envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat vanligt förekommande besvär. Att mossa fått övertaget beror närapå varje gång på att det är surt, näringsfattigt och/eller bristfällig dränering. Ifall man vill erhålla en mossfri gräsmatta är det dessa tre komponenter som är viktiga att åtgärda innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat och mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak eftersom de missfärgar pannorna. Vill veta detaljer Klicka Här

Lavar är som bekant en symbios mellan ett par organismer. De trivs där det är ljust samt torrt. En del arter trivs över stenar och ger ifrån sig då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan suga upp. Lavar är vanligtvis grå till färgen, men det finns många undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är vanligtvis mycket känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav och islandslav. Lavar har flera användningsområden, till exempel förekommer det traditioner som påbjuder bruk av lav i brödbakning samt islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man nyttja diverse lavar för att växtfärga bland annat garn. Flera lavar ger olika nyanser av beige och grön, men till exempel stenlav ger en mustig och elegant rödbrun färg.

Mossor och lavar är således inte så lika som man kanske kan tro! Borttagning sker enklast med Fulstopp
.