Fukt kan leda till negativa konsekvenser för din krypgrund

Ifall en krypgrund skulle vara undermåligt konstruerad eller ha en bristfällig placering så kan fukt med lätthet påverka den negativt. Det är så pass vanligt att man talar om att vartannat hus innehållandes krypgrund riskerar att drabbas av fuktskador samt mögel. Fukt i krypgrunden kan också ge upphov till dålig lukt från till exempel kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är byggda så att det bildas en ficka mellan själva huset samt marken. Ofta använder man betong samt lättbetong för att anlägga grunderna. Denna ficka kan antingen vara ventilerad eller oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan upprätta den på berg utan att behöva spränga och att man enkelt kan rätta till sättningar genom att höja alternativt sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att sätta in en domkraft under huset.

Under sensommaren och tidig höst, när medeltemperatur och luftfuktigheten är som högst, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Detta innebär att luftfuktigheten kondenseras när den kommer in i krypgrunden, precis som när det bildas dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och gör så att den kan stå pall mot ännu en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte nog torr, eller som fallet är i Norrland, regnfattig men väldigt sträng, är sannolikheten stor för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken för mögel och annan påväxt ökar då påfallande. Därför ska man i förebyggande syfte bearbeta alla krypgrunder med hjälp av Tvärstopp, trots att man inte har eller har haft problem.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på olika vis. Det första man ska utföra är naturligtvis att sanera för att bli av med mögel och dålig lukt. Efteråt är dränering, uppvärmning samt uttorkning av yttersta vikt. Eliminera all jord och mull från grundens omgivning liksom byggmaterial då det funkar som fuktreservoar och grogrund åt mögel. Byt ut jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är dock en aning som att elda åt kråkorna, och är verkligen en av orsakerna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt numera får mögelproblem – det är helt enkelt för dyrt att värma upp en husgrund där värmen sipprar rakt ut. Därför kan man isolera sin krypgrund. En del företag säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill uträtta, oavsett ifall man väljer en specialisolering alternativt en vanlig typ är att isoleringen bör fungera som kondensspärr och för att reducera ångtrycket på sommarhalvåret då luften är varmare.

En isolerad krypgrund är också användbar eftersom den isolerar resten av huset och därmed kan sänka värmekostnaderna på vintern. Enbart isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som förebyggande medel ifall man enbart har haft lindriga problem med mögel samt fukt. Har man å andra sidan större problem bör man använda isoleringen tillsammans med en verksam avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som enbart startar när det behövs. Klicka Nu för mer information

När man väljer avfuktningsmaskin är det angeläget att välja korrekt. För krypgrunder ska man ha en maskin som kan avfukta kalla utrymmen. Det kan genomföras på diverse vis, t.e.x. genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten och en fas som genom värmetillförsel för ut fukten till utomhusatmosfären. Det kan dessutom ske med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att utnyttja fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kall. På så sätt minskar luftfuktigheten i utrymmet.