Fukt och mögelskador

Mögelskador i huset hör tätt samman med fukt. Fukt är nämligen den främsta anledningen till inte enbart mögel utan skador i allmänhet i hus. Därför att mögel vanligtvis beror på fukt är det därför centralt att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i växande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Det har sin grund i att flera hus är dåligt byggda alternativt har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är betydelsefullt att fundera på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är undermåligt ventilerat löper stor risk att drabbas av fukt och mögelskador. Bristfällig lufttillförsel är dock inte den enda orsaken till fukt och mögel. Clicka här genast för mer info Det kan röra sig om läckande ledningar och rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Detta är en del sätt som i befintliga hus kan leda till fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus alternativt renoverar så är det angeläget att man inte lämnar byggnadsmaterial i exempelvis grunden eller på ställen där de kan suga åt sig fukt och vara en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är även viktigt att byggnadskonstruktioner som kräver vatten, så som betong och cement, får torka rejält innan man lägger på golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad olika symptom så som trötthet, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan dessutom ge allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för framförallt personer som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan dessutom orsaka fula märken på bland annat väggar, golv samt tak. Exempelvis vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel samt kakelfogar. Dessa fläckar är oerhört svåra att ta bort även om de inte jämt förstör själva materialet.

Om man har den minsta föraning om mögel så ska man utreda orsaken och spridningen. Mögel kan man ana om man är sjuk i förkylningar ofta, om man känner en dålig lukt i huset eller att det kanske finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en ingående utredning kan man ta hjälp av mögeltekniker som använder mögelhund för att spåra upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten samt bikarbonat alternativt vinäger (fast inte båda samtidigt) för att på ett miljövänligt sätt kunna döda av mögelsvampen. Att bruka klorin är onödigt eftersom effekten inte är gynnsammare än med hjälp av ovan nämnd metod men miljöåverkan är betydligt större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en särskild apparat hettar upp mögelavdödande medel till kokpunkt varefter det ångas. Denna ånga kan ta sig in i annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vara i rummet när foggingen sker, eftersom medlen man använder också är farliga för människor.

Vid riktigt illa mögelangrepp, där man inte kan vara i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man få statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall bör man riva ut allt material med mögelskador och byta ut det för att fullkomligt få bort inte endast svampen utan även mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Tvärstopp.