Fukt samt mögel i badrummet? – kontakta Anticimex

Anticimex är troligtvis det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget bildades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren vuxit till ett internationellt företag med tusentals anställda. Företagets affärsidé är väldigt intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en försäkran om en skadedjursfri miljö. Det medför att man i praktiken naturligtvis kan ta mer betalt, men likaså att man arbetar med att förebygga bekymmer hos kunden vilket för kunden är mycket mer adekvat än exempelvis en separat mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allting från dålig lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt samt mögel. Dessa bekymmer brukar man normalt finna i badrum och andra fukta utrymmen. Klicka här omgående för mer tips

Privatpersoner och näringsverksamhet

Anticimex inriktar sig på att förse både privatpersoner och företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in sina tjänster i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende samt energi. Skadedjur innefattar principiellt alla varianter av insekter och småkryp som skadar hemmet alternativt dess omgivning på ett eller annat sätt. Det absolut vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex arbetar mycket metodiskt. För att kringgå att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som vållar problemet för att efteråt nyttja gifter som är specialanpassade för exakt den typen av angrepp. Det är en service som man dessutom förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är mestadels oerhört besvärliga och framförallt kostsamma. Anticimex filosofi är att attackera problemet så snart som genomförbart efter att det kommit till. Fuktproblem leder vanligtvis till bekymmer med mögel och möjligen till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man avvaktar med att fixa problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en studie som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blir dyra. Den genomsnittliga utgiften för att fixa en fuktskada brukar landa på mellan 10000 och 15000 kronor om villaförsäkringen täcker kostnaderna. Om villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på åtskilliga hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att verkställa granskning av hus och villor innan köp eller försäljning för att hitta eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Det är mycket bekvämt för både köpare och säljare då Anticimex också täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem för att bedöma om man slösas energi i onödan. Studier har visat att hela 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från felaktig lufttillförsel till bristfällig isolering.

För företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men förutom dessa erbjuder man dessutom tjänsterna livsmedelshygien samt brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de faktiskt uppfyller de normer och lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man avser sänka kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika problem inom de två sistnämnda områdena.