Har du drabbats av mögel i husvagnen?

Mögel i husvagn är ett problem som kan förstöra semestern helt och hållet. Det är även en relativt normal företeelse. Husvagnar används i regel under en tämligen kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står oanvänd som risken för mögel samt annan mikrobiell påväxt är stor. Därför bör samtliga husvagnar behandlas med Tvärstopp alternativt Fulstopp innan det blir påväxt.

Även ifall husvagnar är byggda för att befinna sig utomhus och stå emot vind och regn är det en bra idé att förvara den inomhus när man inte använder den. Det för att motverka eventuella fukt och mögel och inte slita husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel behöver fyra komponenter för att växa till. Den ena är fukt, ju fuktigare, desto bättre för möglet. En annan betydande komponent är temperaturen vilken i regel bör vara mellan 0 och 40 grader, med den ultimata tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, alltså strax ovan rumstemperatur.

Mögel behöver också näring vanligtvis i form av organiskt material, men kan även växa till på oorganiskt material så som kakel samt betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju bättre levnadsförhållanden desto kortare tid ges möglet att växa sig omfattande samt luddigt. Länk till mer tips

Mögel ger ifrån sig mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer och lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga och leda till nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men även mycket värre tillstånd vilka kan få dödande utgång (exempelvis aspergillosis).

Mögel kan bringa med sig dålig lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte jämt möglet luktar så starkt att en mänsklig näsa kan uppleva den. Man bör också veta att människans luktorgan trubbas av nära en lukt, och efter 10-15 sekunder har man upphört uppfatta lukten.

Ifall man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Detta sätt tar inte bort mykotoxiner och mögelsporer, men det håller möglet och den dåliga lukten på distans. Det finns en uppsjö diverse luftrenare och avfuktare, beroende på användningsområde.

Är husvagnen så illa mögelangripen så att inte luftrenare eller avfuktare hjälper är det tyvärr förmodligen dags att se sig om efter en annan semestermetod, eftersom det då är direkt farligt att uppehålla sig i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna skrida så långt.

För att inte drabbas av mögel i sin husvagn kan man, utöver att magasinera den på ett torrt och välventilerat ställe, även uträtta några andra saker för att förebygga både dålig lukt samt påväxt.

En god sak är att ta ur samtliga löstagbara dynor och andra textilier och lagra dem inomhus. På så vis undviker man inte enbart att fukt kan fästa i textilierna och mögel tillväxa utan man förhindrar också att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är typiskt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är också en god idé att göra rent husvagnen noga innan man ställer in den. Ifall man har husvagnen på en sådan plats att den ändå riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan även vara något att fundera på när man använder husvagnen, med tanke på att det då vanligtvis är flera personer som lever på en mycket liten yta, vilket kan leda till dålig lukt, fukt och i många led också mögel.

Det är några tips för att ta hand om och på så sätt kringgå mögel i husvagn.