Hjälp åt dem som lider av mögelallergi

Att reagera på mögel behöver inte innebära att man lider av mögelallergi. De som framförallt uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av åtskilliga andra allergier. En person som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer även utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, främst i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man antar att det beror på att celler som vanligtvis har hand om att eliminera bakterier, virus samt parasiter är understimulerade och plötsligt börjar skapa antikroppar mot för kroppen alldeles ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur och mögel. Det får till följd att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta personer märker av om en inomhusmiljö är kraftigt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en illa lukt som är som starkast när man precis kliver in i huset för att man sedan snart vänjer sig vid den. Det kan även röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till direkt hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken kategori av svamp det rör sig om.

En frisk människa klarar nästan i samtliga fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar p.g.a. till exempel AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, kanske till följd av mögelexponering bidra till oerhört farliga konsekvenser.

Mögel i hus bör helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas direkt, oavsett ifall man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att ta bort allt angripet material och ersätter det med nytt och fräscht. Om man inte kan avverka materialet så kan man nyttja mögeldödande medel som Fulstopp. Även vanligt diskmedel har mögeldödande verkan. Dessvärre tar dessa medel inte bort svampsporer samt mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare angeläget att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den huvudsakliga anledningen är fukt. Därför är det typiskt med mögel i badrum och övriga våtutrymmen men också utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare samt vind. Man bör se till så att utrymmena torkas ur samt förblir torra eller möjliggör för duglig ventilering vilket innebär att fukten kvickt elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är inte allt för sällan så små att de kan sväva fritt i luften och därför är det vanligt att man andas in det. På samma sätt som de andra nämnda allergierna så ger mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det läkemedel att tillgå, både receptfri och receptbelagd sådan. Det vanligaste att använda mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som intas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns dessutom ögondroppar om man har besvär med rinniga och ögon som kliar, samt en hel mängd olika nässprayer. Dessa läkemedel finns tillgängliga receptfritt. Ifall man får astmatiska besvär så ska man bli undersökt av doktor för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är vanligen i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte känna sig förtvivlad, det går att behandla!