Hur blir man av med mögel på ett effektivt vis?

Ett förekomande besvär som otaliga husägare drabbas av är mögel och övrig mikrobiell påväxt – någonting som kan åtgärdas genom mögelsanering. En huvudsaklig orsak tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan få en försämrad lufttillförsel som följd, ifall man inte vet vad man gör.

Men också nybyggda hus kan drabbas av mögel och annan påväxt. Detta är närapå jämt en följd av ett dåligt bygge där man inte har preparerat husgrunden noggrant, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan även röra sig om illa dränering kring huset.

Mögel trivs på fuktiga platser. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga källare och vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått ordentligt fäste. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som mindre svarta prickar som, om man väntar med städningen ett litet tag, kan vara mycket svåra att få bort helt.

Alla dessa saker kan åtgärdas, och ska framför allt åtgärdas därför att man inte ska drabbas av stora problem med fuktskador samt mögel. Mögel avger dessutom hälsovådliga gaser som i somliga fall kan uppfattas som en illa lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att vistas i ett hus som är mögelangripet. Det kan leda till luftvägsbesvär så som hosta och i en del fall även andningssvårigheter.

Man kan dessutom drabbas av utmattning till följd av illa nattsömn på grund av de besvär som mögel medför. Det är alltså angeläget att bli av med möglet samt hindra att det kommer åter.

Mögelborttagning kan ske på lite olika sätt. Det vanligaste, mest drastiska och definitivt ultimata sättet är att ta bort hela det drabbade materialet. Detta gör så att man blir av inte enbart med själva möglet utan även de sporer och gaser som orsakar både den dåliga lukten samt de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan bli hög när man väl har börjat gräva ur väggar och golv. Det är dock en långsiktig lösning på problemet. Somliga utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att veta att man kan bli av med mögel på andra sätt.

Dessa metoder dödar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna eller lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller övrigt rengöringsmedel. Det funkar bra på kakel, klinker samt andra glatta ytor. Efter att ha tvättat noga med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med ättika. Detta kan vara värt att testa innan man river ut hela inredningen. Klicka här nu för mer detaljer

En annan metod så kallad fogging som kräver en speciell maskin. Den hettar upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan medför att medlet kan tränga in djupare och det är för den skull en bra metod ifall möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att hantera är det betydelsefullt att man därpå åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, städa oftare, skydda med Fulstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, förhoppningsvis helt och hållet!