Mögel ger dålig lukt

Flera som upplevt mögel vet att det vanligtvis uppstår en dålig lukt. Mögelukten kan lättast beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken och ofräsch. Det är dessutom en lukt som man jämt kommer att känna igen när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas uppgift är att sprida möglet, men de kan dessutom orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men också andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det även kan kallas är det som orsakar den dåliga mögellukten. Det bör tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig känna igen samt markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att använda när man undersöker ifall man har drabbats av mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den lätt biter sig i väggar och inredning och det är ibland tillsynes omöjligt att bli av med den. Det fastän man har lyckats tillintetgöra möglet i sig. Lukten kan stanna kvar länge om man inte gör något åt den. Plagg som har börjat lukta mögel kräver vanligtvis att man tvättar dem flera gånger, och ibland hjälper inte ens det.

Mögel trivs bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan påträffas i ett hem är badrum, källare samt vindar. Med tanke på att fukten är väsentlig för möglets existens är det angeläget att man ser över och åtgärdar dålig ventilation och dessutom dränering om det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det ibland angeläget att kombinera mögeldödande medel med hjälp av avfuktning och förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så förekommer det en del olika sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självfallet upp till var och en och ska grundas på mängden mögel man har att göra med och var det befinner sig. Vill Du veta mer Klicka Här

Om möglet är väl synligt, exempelvis i badrum, på kakel eller andra släta material kan man tvätta med rengöringsmedel eller diskmedel och efteråt torka av med mycket med ättika. Man kan dessutom använda sig av klorin, som dödar möglet, men som också är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är svårt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett bra tips. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varefter det ångas, vilket sker i en särskild maskin. Ångorna kan lättare ta sig in och komma åt på otillgängliga ställen.

Det mest drastiska sättet att bli av med mögel är att ta bort det angripa materialet och byta ut det. Det är dock dyrt och mödosamt, men det enda sättet som gör så att man blir helt kvitt mögelsporer och mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man nyttja foggingmetoden, men då hettar man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan också använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis slår sönder molekylerna som bildar den dåliga lukten. Dessa metoder av luktsanering blir alltmer effektiva men behöver speciella apparater. Vid korrekt hantering är snart mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre före någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med Tvärstopp eller Fulstopp.