Mögel i badrum – ett vanligt besvär

Det är inte ovanligt med mögel i badrum. Detta har sin grund i att allting som mögel vill ha för att expandera nästan alltid finns i ett alldeles vanligt badrum, om det är ostädat. Mögel trivs där fukt finns och växer gärna till sig i diverse skrymslen och vrår, där städningen kanske inte jämt är den mest grundliga. Därför är badrum, liksom odugligt ventilerade källare och vindar perfekta ställen för mögel.

I badrum finns det även ofta gott av hudavlagringar och tvålrester i avloppsbrunnen i fogarna i kaklet. Det är sånt som mögel gillar att inta. Vanligtvis känner man en dålig lukt i anknytning med att badrummet, eller vilket utrymme det nu än må vara, drabbas av mögel. Man kan lättast beskriva lukten som unken och att ifall man någonsin har känt den så vet man precis vad det rör sig om när man känner den igen.

I badrum växer möglet helst över kakel eller liknande släta material, eller i fogarna, frånsett i alla skrymslen och vrån. Man kan se mögel som små svarta prickar, så kallat svartmögel. Detta kan vara rätt så svårt att få bort, då fläckarna gärna missfärgar kaklet, eller vad det än sitter på. Klicka här omgående för mer tips

För att få bort mindre mögelfläckar över kakel samt i fogar kan man använda sig av diskmedel, tvättmedel eller något annat rengöringsmedel och gno noggrant på fläckarna. Avsluta med ättika för att motverka att möglet återvänder med detsamma. Man kan även använda sig av klorin, men ge akt på att det är oerhört miljöfarligt! Det dödar dock av möglet ordentligt.

Ifall man har större besvär med mögel i sitt badrum så ska man fundera på varför och ordna eventuella bristande ventilationer eller dylikt medan som man dödar av möglet för att inte få tillbaka det med detsamma. Man ska också se över golv och väggar så att det inte finns sprickor som låter möglet leta sig in i väggen och ges grepp där man inte enkelt kan avverka det.

Det absolut ultimata sättet att bli kvitt med mögel är att avlägsna de angripna delarna och ersätta det med nytt material. Det tar inte endast hand om själva mögelsvampen utan dessutom de hälsovådliga sporerna samt gaserna som mögel avger, vilka ger både dålig lukt och kan vålla irritation och symptomutveckling hos de som vistas i miljön.

Mögelsanering kan förekomma på andra sätt också, ett av dem är så kallad fogging. Det krävs då en särskild apparat som värmer upp det mögeldödande medlet så att det förångas. Ångorna har lättare att leta sig in material och nå svåråtkomliga utrymmen än när man bara stryker på ett likadant medel. Man ska helst inte vistas i rummet när man utför sanering på det sätt eftersom ångorna ofta är giftiga även för både människor och djur, inte enbart mögel.

Just när det gäller badrum är det angeläget att man håller rent för att man inte ska få mögel eller annan mikrobiell påväxt. Det är följaktligen en god idé när man bygger badrum att se till så att det är lättstädat, även under badkaret. Samtliga ytor skyddas med hjälp av Fulstopp eller ännu hellre med hjälp av Tvärstopp. Fräscht och bra lufttillförsel är alltså grundläggande för att slippa mögel i badrum.