Mögel i huset? – så blir du kvitt med det

Det har blivit allt vanligare med mögel i hus, inte bara i nybyggda utan även i hus som har stått mögelfria i flera år. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har mestadels sin förklaring i att huset har blivit felaktigt byggt eller renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel och annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, helst byggda före sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes även ofta upp av oljepanna. Det är en kostsam samt energislösande procedur att värma upp sitt hus på. Flera har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga samt billiga. Man har även valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt lufttillförsel då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Ofta när man tilläggsisolerar idag gör man det en aning för bra. Lägg också till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som ofta stod i källan och torkade ut denna med hetta som läckte ut.

Man ges då ett hus som inte har lika god ventilation för luften står mer still. Detta medför att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel uppskattar fukt, så där man har fukt, där löper man dessutom risk att få mögel. Vanliga sådana platser är badrum, källare och vindar om man ser till själva huset. En annan härlig plats för mögel att växa till på är i en husvagn och eftersom de mestadels lämnas fullständigt utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig stort och luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, i synnerhet inte när det handlar om de första metoderna man ska testa för att få bort möglet. En metod, eventuellt den billigaste och beroende på vart möglet finns, också en effektiv metod, är att rengöra grundligt med rengöringsmedel eller diskmedel och avsluta med ättika.

En något starkare variant på samma tema är att tvätta det mögelangripna området med hjälp av klorin. Detta är dock inte speciellt miljövänligt, och man ska vara försiktig med klorin i utrymmen som man vistas stor del i. Fulstopp är ett ytterligare preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar dessutom framåt i tiden. Fast inte lika länge som Tvärstopp, som förmodligen skyddar längs av samtliga preparat.

En annan metod för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Detta görs med hjälp av en speciell apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att tränga in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen samt vrår.

Inget av ovan nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, d.v.s. det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar bara av själva mögelsvampen. Det tar också inte bort dålig lukt noggrant utan man kan vara tvungen att tvätta åtskilliga gånger, och det är inte jämt det hjälper. Det finns foggingmetoder också vid sanering av illa lukt, men då används självklart andra medel än vid mögelsanering. Få reda på mer här

Den mest drastiska, och bästa metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet och ersätta det med nytt material. Då ges man även bort mögelsporer samt mykotoxiner.

Vidare är det angeläget att tänka på att huset är bra ventilerat och inte enkelt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det betydelsefullt att fixa komponenter som dålig lufttillförsel.