Mögel i källare

Det är inte alls ovanligt med mögel i källare. Det finns diverse orsaker till varför mögel tycks trivas i just källare, bortsett från badrum och vindar. En vanlig anledning till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som tidigare varit skonade är att flertalet äldre hus har blivit renoverade utan att därnäst skydda utsatta ytor med hjälp av Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus därför att dra ner energiförbrukningen är både bra för miljön samt för plånboken, i det långa loppet. Flera äldre hus värmdes tidigare upp med oljepanna, som vanligtvis stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Därtill var dessa hus ofta undermåligt isolerade, särskilt när det gällde källare samt husgrund, då särskilt om huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning och dålig isolering är kostsam och inte särskilt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns likväl en poäng, även om den eventuellt snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar alltså någorlunda effektivt ut fukt som annars skulle bli kvar i bland annat källaren och där orsaka mögel samt annan mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det enkelt att det blir för välgjort samt för tätt. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, dåligt ventilerad källare – en perfekt grogrund åt mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt illa lukt; det luktar unket och gammalt trots att det inte jämt växer på en synlig plats. Mögel växer gärna på organiskt material, alltså exempelvis allt från trä till mat. Det kan dock även växa på oorganiska material, så som kakel och betong om det är smutsigt, gärna belagt med jord och damm.

Mögel kan se ut på olika vis, men typiskt är antingen svarta små prickar vid svartmögel eller en luddig massa som helst är vit alternativt grå. Andra färger förekommer förstås, det beror fullständigt på vilken sort möglet tillhör.

Ifall man har mögel i källaren kan det spridas också till bodelen. Vissa mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge diverse symptom om man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har också kommit fram till att mögel kan orsaka trötthet eftersom hosta samt andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra vis för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en speciell foggingapparat som hettar upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Vill veta detaljer Klicka Här Denna ånga har lättare att tränga ner i porösa material, så som betong, men är dessutom bra därför att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden ska helst kombineras med avfuktning samt genomgång av ventilation och dränering av källaren. Det därför att möglet inte ska komma tillbaka. Mögel beror nästan jämt på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller följaktligen att bli av inte endast med den synliga svampen utan även fukten. Gör man så kommer fukt samt mögel i källaren inte återvända.