Mossa gti – ett effektivt bekämpningsmedel?

Mossa gti har det senaste året gjort succé, i alla fall om man ser på reklamen i tv. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti består av, precis som de allra flesta övriga bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att köpa på till exempel Granngården då det används bland annat som järntillskott i grisfoder, men det är nu förbjudet att sälja till personligt bruk. Järnsulfat kan man annars mixa med vatten, drygt 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till ungefär 50 kvadratmeder.

Mossa gti består av bland annat järn-, svavel- och kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset däremot påverkas snarare i positiv riktning av medlet och blir lite mer motståndskraftiga mot kommande mossangrepp.

Det bästa sättet att bli kvitt med mossan i sin trädgård, om man inte vill omfamna dess grönhet och låta den växa, är att se till så att marken blir mindre förmånlig för mossväxt. Det åstadkommer man lämpligen genom att inte bespruta med medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan undersöka varför mossan gror i just din trädgård.

Mossa uppskattar att gro där det finns fukt, och helst en aning skugga. Det är en slitstark växt som, även om den inte trivs, kan hantera långa perioder av torka utan att ta någon cellulär skada. När det därefter åter blir fuktigt samt blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan gro där det är näringsfattigt och surt, till skillnad från gräs som i sådan omgivning blir svag, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, speciellt i södra Sverige. I mellersta delen av landet har däremot problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset och påväxt av mossa.

För att ges en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det således att göra förhållandena så bra som genomförbart för gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Om man har stora mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara enastående för att ge gräset ett övertag. Det ska då helst distribueras på vårkanten, i mars-april, eller i oktober, jämt i anknytning med gödsling av gräsmattan. Länk till ytterligare info

För att gräset ska må väl återigen är det viktigt att se över dränering så att den funkar som den ska och inte tillåter att vatten blir stående. Dålig dränering är för övrigt en typisk anledning till mögel och annan påväxt i krypgrunder och källare. Alltså finns det flera orsaker till varför man bör ha en god dränering kring sitt hus.

Man bör även gödsla lite då och då för att gräset ska bli starkt. En mossangripen gräsmatta kan även behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som förekommer i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett ytterligare förslag är att alltid nyttja gräsuppsamlare när man klipper gräset, speciellt ifall man har en trädgård som är benägen att bli blöt, detta eftersom resterande gräs annars behåller fukt samt vatten.

Ett annat sätt att få gräset kraftfullt är att späda ut Bensaltensid 550 ggr (1 liter blir 550 liter lösning, 1 dl blir 55 liter) och spruta hela gräsmattan. Då dör alla smittämnen, antraknos, mossa, svampar och sjukdomar för vad man utför är att decinficera gräset. Utan alla dessa parasiter – som samverkar i att plåga och försvaga gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året ifall man äger egen golfbana.
Finner man inte Bensaltensid så använd Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte om man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen därpå är det bilologiskt nedbrytet i så bräcklig lösning.

För att ges en långvarigt mossfri gräsmatta är det betydelsefullt att sköta den kontinuerligt, inte endast sporadiskt slänga på lite bekämpningsmedel så som mossa gti.