Mossa i trädgården kan emellanåt vara oerhört svårt att bli kvitt med

Ifall man behandlar sin trädgård på korrekt sätt kommer mossan försvinna. Det finns ungefär tjugotusen skilda sorters mossor i världen varav cirka tusen växer i Sverige.

Mossa tycker om fukt och växer gärna där marken är näringsfattig och sur, till skillnad från gräs. Vanligtvis sett är gräs en överlevnadskraftig växt, som klarar kyla enastående, men gräs behöver en jämn invintring, det vill säga att vinterns snö och köld föregås av en successivt kyligare höst.

Mossa å andra sidan klarar inte kyla, det medför så att mossorna förfryser och dör bort. Annars klarar mossa torka väldigt bra, så till vida att mossan redan har fått förankring. Det kan då gå långa torrperioder utan att växtens celler tar skada. När det sedan kommer regn igen får mossan ett uppsving. När det är nog fuktigt kommer också mossan att föröka sig.

I en ordinär gräsmatta som har bra dränering, bra näringsinnehåll och inte är sur är gräset mer överlevnadskraftigt än mossan. Det är först när någon av dessa tre parametrar ändras som förhållandena blir mer gynnsamma för mossa än för gräs. Det gäller således att se till så att gräset får bästa möjliga förutsättningar samtidigt som man förstör möjligheterna för mossans spridning.

I södra Sverige har man sett ett ökande problem med tilltagande mossa i gräsmattan. Två anledningar kan vara sur nederbörd och milda vintrar. Lägg till bristfällig gödsling så har man snart en matta full av mossa. I mellersta Sverige har problemet varit vatten som stått stilla och på så sätt givit gräsets rötter näringsbrist. Mossan har då lättare att erövra.

I och med de otaliga milda vintrarna som har varit räcker det nuförtiden inte alltid att enbart ha en gott gödlsad, torr gräsmatta som inte är sur. Man kan behöva aktivt assistera gräset på traven för att det ska kunna besegra mossan. Ett sätt är med hjälp av sanering av mossan.

Det finns olika produkter för bekämpning av mossa i gräsmattan. Ett av de nyare är mossa gti. Det består av järnsulfat och sprutas på det drabbade området för att tillintetgöra mossan som då bli svart. Mossa gti är dyrt och kan med fördel ersättas av ämnet järnsulfat, som finns att inhandla på Granngården, till en väldigt billigare penning. Man finner det på hyllan för grisfoder. Var noga med att inte blanda ihop järnsulfat och järnfosfat – det sistnämnda används vid bekämpning av mördarsniglar.

Järnsulfat måste man mixa själv, medan mossa gti redan är färdigblandat, vatten + järnsulfat i lösning. Järnsulfat ska blandas med vatten, ungefär 1-2dl per 10l vatten. Det räcker till cirka 50 kvadratmeter gräsmatta.

Järnsulfat eller mossa gti, oavsett vad man väljer så kommer de inte avstyra att mossan kommer tillbaka ifall gräset fortsätter växa i ogynnsam miljö. Det är alltså väldigt viktigt att man ser över dränering, eventuellt glesar ut träd som skuggar gräsmattan, gödslar och använder kalk mot försurning. Länk till ytterligare info

Man kan dessutom nyttja Fulstopp, det tar också bort virus, sjukdomar, svampar som antraknos. Till mossa i gräs späder man ut Fulstopp 550 ggr, 1 dl blir 55 liter lösning. Läggs enklast på med ryggspruta.

Man kan till exempel använda mossborttagningsmedel strax innan man gödslar, på höstkanten, för att skänka gräset så stor fördel gentemot mossan. För det viktigaste att fundera på när man har med mossa i gräsmattan att göra är att man ska göra miljön så bra som möjligt för gräset och på samma gång så dålig som möjligt för mossan.