Mossa som breder ut sig över tak och takpannor kan vara besvärligt

Inte nog med att ett hus med mossa på taket kan ge ett trist intryck det kan även påverka husvärdet, Det är inte heller enbart fult, mossa på takpannor kan dessutom leda till fuktskador i själva huset. Mossa binder fukt, på samma sätt som alla växter och det leder till att takpannorna kan spricka när det blir vinter och minusgrader.

Mossa är en ansamling växter som trivs där det är fuktigt, skuggigt. De klarar sig gott i näringsfattig samt sur jord. De senare årens sura nederbörd har för den skull lett till att mossor av olika slag har ökat i gräsmattor, på plattor och över hustak. Mossa är en härdad växt, den kan behärska långa perioder av torka utan att cellerna i organismen tar någon skada.

När det därefter börjar regna igen, återkommer mossan i all sin storslagenhet. De förökar sig även då det är tillräckligt vått genom att mossporer simmar över från hanplanta till honplanta. Således blir det inte bara återuppstånden mossa när det blir blött, det blir dessutom mer mossa än tidigare.

Mossa uppskattar att gro över tak som gärna ligger i skugga, till exempel på en norrsida alternativt en plats som skuggas av träd eller dylikt, men det är inte nödvändigtvis så. De material som mossa helst växer på när det handlar om av människor tillverkade föremål så som tak är tegel, betong, eternit, asfalt och skifferplattor.

Mossan växer helst i skarvar och det är där det kan förstöras när det därefter blir kyligt. Det har att göra med att mossan binder fukten och är väl förankrad i underlagets skarvar samt små sprickor. När vattnet i mossan fryser sväller det enligt fysikens lagar och det innebär att materialet, i detta fall takpannorna, spricker. Av denna anledning är det angeläget att hålla sitt tak mossfritt.

Hur håller man då mossan väck från sitt tak? Det bästa sättet att undgå mossa på taket är att arbeta i förebyggande syfte mot det. Med det menas att man ser efter träd som växer nära inpå knuten och inte låter dem överskugga husets tak alltför mycket. Man behöver självfallet inte fälla träden alla gånger, det räcker vanligtvis med att man kapar väl valda grenar som hänger över huset.

Ett gammalt knep att hålla mossa borta är att spänna upp en tunn koppartråd mellan takets högsta punkter och låta koppartråden vila på nockpannorna. När det därefter regnar kommer kopparn oxidera i små mängder ner över takpannorna. Denna kopparoxid gör det svårare för mossa att få fäste på takpannorna. Det duger inte lika bra ifall man har rådande mossa på taket.

För att få undan mossan som redan har kommit, är det mest vedertagna sättet att klättra upp på taket och borsta bort mossan manuellt en torr dag. Sedan kan man kanske använda sig av medel som dödar mossan. De bör dock användas med rejäl försiktighet då de flesta ämnen som är mossdödande också även är miljöfarliga i skilda utsträckning. Mer tips här

Ett miljövänligare alternativ till olika gifter är att tvätta med högtryckstvätt för att få undan mossa på tak. 1 dag – eller hellre 1-2 månader innan – kan man lägga på Fulstopp.

Det finns Fulstopp som läggs på med Kärcher Högtryckstvätt – MEN I KEMLÄGE – lätt som en plätt. Då hinner påväxten elimineras och lavars långa rötter börja vittra så det är lättare att högtryckstvätta bort allt.

Utan Fulstopp är lavarna – en del ser ut som fågelskit och förfular hela huset – tillbaka på några månader. För rötterna sitter grundligt ner i takplattorna.