Mossor

Mossor är det vanliga namnet för vad som nuförtiden anses utgöra en kategori växter vilken innefattar bladmossor, nålfruktsmossor och levermossor. Mossor har existerat på jorden i 450 miljoner år och de tre skilda divisionerna är till utseendet lika varandra, men är i själva verket inte så väldigt nära besläktade med varandra som man tidigare har antagit.

Mossor är till utseendet vanligen gröna och har inget rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att gro på t.e.x. stenar i skogen, och man kan märka avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. En del mossor är förankrade med underlaget genom rotliknande utskott, men de är i regel inte alls lika stabila som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stjälk och erhåller sin näring från bland annat regn och fukt i luften. Det är således genom bladen, vilka har konstant vidgade porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa gillar att gro på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är för sur för att gräs inte ska vilja växa. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset mycket mer resistent än mossa. Det är när någon eller en del parametrar inte håller måttet – t.e.x. vid näringsfattig jord eller fukt och övervattning som mossan klarar sig på ett bra sätt än gräset.

Stundtals är det lätt att blanda ihop mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en symbios mellan en svamp samt en alg. Deras växtsätt skiljer sig markant från det hos mossor – de uppskattar att gro på torra samt soliga platser. Lavar är vanligtvis grå alternativt grönaktiga till färgen och inte allt för sällan plattare än mossa.

Ett problem med mossa är när det börjar gro på taket. Mossa trivs bäst på tak bestående av tegel, eternit och skiffer, men växer även gärna över underlag av betong och asfalt. Mossa håller fukt och växer in under takpannorna vilket kan resultera i att de spricker när det blir vinter och kallt. Om man har mossa på taket så får man nästan förvänta att man måste avverka den manuellt en regnfattig dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan medföra att pannorna missfärgas.

Många människor tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett återkommande bekymmer. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt bra växtplats för gräs. Ofta behövs en bättre dränering, men dessutom gödsel och stundtals också kalk för att neutralisera en sur jord. Länk till ytterligare info

Om man vill ta bort mossan är det betydelsefullt att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att växa där. Man kan dessutom ta assistans av mossa gti alternativt järnsulfat, som det egentligen är, i anknytning med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och måste hanteras väldigt varsamt. Det är viktigt att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan då det kommer att skänka gräset en skjuts i sin expansion, vilket i sin tur kommer att avvärja att mossan inom kort kommer tillbaka.

Man kan dessutom använda mycket svag lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter blir 550 liter. Samtidigt försvinner alla virus, svampar som antraknos med mera. Äger Du egen golfbana så är det här tricket, i det närmaste obekant i sverige, man lägger ner jobb för hundratusentals kronor när man kan koppla sprutvagnen och fixa det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som gör jobbet, gräsmattan blir desinficerad och samtliga virus dör på fläcken.

Man bör dock inte frukta att mossa växer i gräsmattan, på vissa ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att växa än gräs och det kan då bli mycket vackra inslag i ens trädgård.