När är det tillfälle för mögelsanering?

Innan och vid mögelsanering finns det en del saker att tänka på. Det förekommer olika metoder vid sanering, beroende hur kraftigt angripet utrymmet, var det förekommer och vad det är för typ av mögel.

Mögel uppskattar fukt och kan utvidga sig någorlunda raskt i ett fuktigt, illa ventilerat hus. Platser där det är typiskt med mögel är bland annat källare, badrum och vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre olika utrymmen är att de ofta är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har ofta blivit tilläggsisolerade en aning för bra, varpå den förra luftgenomströmningen som var en konsekvens av bristfällig isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna vanligtvis små och dåligt ventilerade, vilket omedelbart blir en orsak till att fukten blir kvar. Badrum utsätts dagligen för fukt i och med att man duschar samt badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan dessutom växa på oorganiskt material, så som kakel samt betong, helst om det är belagt med smuts och jord.

Mögel avger mögelsporer, mykotoxiner samt gaser. Det är gaserna som skänker illa lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan orsaka allergier och irriterade luftvägar, men även allvarligare symptom. Följaktligen ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det vistas människor.

Ifall man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så vis ringa in var möglet växer samt hur utbrett mögelangreppet är. Vill veta detaljer Klicka Här

Oavsett hur omfattande eller smått mögelangreppet är bör man jämt se över orsaken till varför möglet har kunnat utöka. Vanligtvis rör det sig om bristfällig dränering och lufttillförsel och ifall man fixar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på diverse sätt. Vid ett mindre angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det ofta med att använda rengöringsmedel samt ättika. Kommer möglet tillbaka kan man använda sig av klorin för att tillintetgöra svampen. Det är dock inte säkert att man får undan mögelfläckarna; svartmögel ger små svarta prickar vilka kan vara oerhört besvärliga att få bort från fogar och kakel.

Om man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder alternativt i porösa material kan fogging vara en bra idé. Fogging innebär att man med hjälp av en speciell maskin värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig enkelt in i varje skrymsle och vrå samt kan ta sig in porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder dödar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner samt sporer som möglet ger ifrån sig. För att bli av med bristfällig lukt kan man använda sig av fogging, fast då med luktneutraliserande medel som hettas upp.

Om man har stora mängder mögel är det ultimata sättet att helt enkelt undanröja det skadade materialet och byta ut det med nytt och rent, som därefter behandlas med Tvärstopp. Detta är ett kostsamt och omständigt arbete, men det mest effektiva eftersom man får bort också svampsporer, mykotoxin samt bristfällig lukt till följd av gaser.

Således finns det förhoppning om att bli av med mögel i hus samt byggnader, men man bör tänka till vilken metod av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och helst kombinera det med avfuktning.