När huset drabbas av hussvamp kan det vara läge för sanering

Att sanera hussvamp är nästan alltid ett omfattande projekt, vilket också, om man har otur alternativt inte vet hur man ska gå tillväga, kan bli väldigt kostsamt. Äkta hussvamp är fruktad därför att den förstör virkets bärkraft och i värsta fall kan få hela hus att kollapsa.

Givetvis är det mycket sällan ett hus kollapsar p.g.a. hussvamp – angreppet är oftast synligt och märkbart långt innan det blir omedelbar fara för husets varande. I likhet med annan mögel samt mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det förekommer fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man identifiera hussvampen på att den bildar tydliga vattendroppar. Få reda på mer här

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och anspelar på exakt dessa droppar. Det förekommer myter som säger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte riktigt. Hussvamp behöver, precis som övrig mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder eftersom hussvampen har en sofistikerad transportmetod för vatten samt näringsämnen.

Äkta hussvamp växer ofta i närheten av material som består av kalk, exempelvis skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så utsöndras oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk för att neutralisera syran. Detta är bra att veta när man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt – till exempel murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga latent i virke i många år ifall miljön inte är tillräckligt gynnsam. När det sedan blir bättre – fuktskador alternativt tillförsel av kalk är exempel – växer hussvampen till sig. Om förhållandena är perfekta kan svampen utöka med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt lager på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul samtidigt som det börjar växa mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp avger även sporer, vilket ser ut nästan som kakao – ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om åtskilliga miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från annan mögel genom att inte bringa dålig lukt. Vanligtvis luktar den ingenting, men ibland kan den ge ifrån sig en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att särskilja genuin hussvamp från andra mer benigna svampar. Om man anar att man har fått angrepp av genuin hussvamp ska man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området avgöra graden av angrepp.

För att bli av med hussvamp bör man avlägsna det angripna materialet samt närliggande material som säkerhetsmarginal. Detta måste brännas med detsamma med tanke på att man annars kan sprida hussvamp. Det är betydelsefullt att man utreder spridningen samt graden av virkesskada innan man börjar riva bort material så att man inte river undan onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli av med hussvamp är att ta bort tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande läge där den inte medför någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med Tvärstopp och god lufttillförsel är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.