Olika medel lämpliga för mögeltvätt

Vid mögeltvätt kan det finnas olika medel som är lämpade för uppgiften. Listan kan göras lång över olika mer eller mindre dyra medel. Vad är skillnaden mellan dem och är det kostsamma medlet varje gång det bästa?

Mögel ska man aldrig tolerera i sitt hus, då det kan bli farligt för de som bor där. Hur kraftigt mögel påverkar människor är olika, bland annat är vanliga symptom vid mögelangrepp snuva, hosta, nysningar, upprepade infektioner, irriterad hud, eksem, huvudvärk, yrsel samt onormal sömnighet. Vanligtvis lider flera personer i huset samtidigt av liknande symptom.

För att mögel och annan mikrobiell påväxt ska tillväxa är det viktigt att det finns några gynnsamma faktorer. Den viktigaste är fukt. Ju fuktigare desto snabbare växer sig möglet stort. Andra viktiga komponenter är föda, vilket i stort sett innebär något organiskt och kan utgöra allt från träplankor till en halväten pizza.

För att svampar ska expandera snabbt behöver det vara en behaglig temperatur, vilket för de flesta mögel är någonstans strax ovan normal rumstemperatur, det vill säga mellan 20-25 grader. Och så behöver möglet tid på sig att utöka. Ju gynnsammare de tre övriga faktorerna – fukt, föda och temperatur – är, desto kortare tid tar det för möglet att gro.

Man kan identifiera mögel på lite skilda vis, bland annat är det relativt vanligt att möglet ger ifrån sig en illa lukt, att det kanske växer delvis synligt och att man börjar få något alternativt några av ovan nämnda symptom. Det är inte alltid enkelt att härleda upprepade förkylningar till mögel, heller är det inte alla gånger enkelt att känna lukten av mögel, särskilt inte i ett utrymme där man vistas mycket, så som sitt hem.

Det är viktigt att man tar reda på exakt hur stora delar av huset som har blivit angripet, vilka material det rör sig om och så vidare. Det har att göra med hur stor sanering huset tvingas genomgå. Ofta blir fasaden mögelangripen till följd av fukt, väder och vind. Det är viktigt att man håller huset rent, även på utsidan.

Att rengöra fasaden kan kort hjälpa ifall den har blivit angripen av mögel och alger. Vanligtvis kommer dock svamp och alger åter efter ett år eller så. Tyvärr spelar det ingen större roll vilket preparat man använder. Tester visar att det funkar lika bra med fullständigt vanligt handdiskmedel som med dyra mögeltvättmedel.

En god sak att fundera på ifall man har fått mögelväxt på fasaden är att tvätta noga med valt rengöringsmedel, låta torka och därefter måla med en bra färg. Det verkar skydda huset långt mycket bättre än att enbart rengöra med mögeltvätt och därpå inte måla om. Det är dock viktigt att man väljer en bra färg.

När man tittar på mögeltvättmedel ska man tänka sig för både en samt två gånger – se till så att tvättmedlet är miljövänligt. Har man påväxt i sitt badrum, på kakel och i kakelfogare, kan det vara lockande att använda sig av klorin. Det är inte enbart dåligt för miljön, klorin fungerar inte speciellt bra som mögeldödande medel. Istället kan man använda en blandning av vatten och antingen bikarbonat alternativt vittvinsvinäger. Mer info: På den här sajten

Det finns dock ett medel för mögeltvätt som slår det mesta och det är Fulstopp.