Påväxt av olika mikrober

Påväxt, eller mikrobiell påväxt som det också kan heta, är en samlingsterm för både mögel och bakterietillväxt i ett utrymme. Beroende på vilken alternativt vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken form det rör sig om en bra idé att försöka få bort det innan det ställer till med större problem.

En mikrob är en levande organism som man inte kan betrakta med hjälp av blotta ögat. Vad som räknas hit är då och då diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, somliga mögelsvampar, växter och djur. Det är alltså en väldigt bred grupp organismer, där vissa kan verka hälsovådligt, andra inte alls och några beter sig som opportunister – de är enbart hälsofarliga när tillfälle ges, men annars kanske rent nödvändiga för vår överlevnad, så som en del bakterier i tarmens normalflora.

Ofta när man pratar om mikrobiell påväxt menar man mestadels mögel och man nämner det helst samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden eller i ens badrum? Mögel är aldrig acceptabelt, utan man ska sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel släpper ifrån sig sporer och somliga arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan vara irriterande framför allt gällande luftvägarna. Man har mer och mer börjat kombinera fysiska symptom med att man bor, eller uppehåller sig mycket i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar och sömnighet.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt förekommer där det finns fukt. Ett första moment är således att se över ventilation, men dessutom omgivande dränering om problemet uppstår i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp. Få reda på mer här

Mögel i badrum yttrar sig vanligtvis som svarta små prickar i kakelfogarna. Vanligtvis kan inte mögel växa över rent kakel, men ofta samlas det i fogarna mindre hudrester, tvålrester samt annat gott för möglet att festa på. Har man påväxt i sitt badrum är en idé, frånsett att se över ventilationen, att rengöra grundligt med hjälp av diskmedel samt avsluta med hjälp av ättika eller vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, ska man inte nyttja ämnen lösta i vatten eftersom det vanligtvis leder till att möglet istället för att försvinna får en extra kick och växer till sig ännu mer, på grund av den tillsatta fukten! Man ska aldrig använda klorin, varken över släta eller porösa ytor eftersom det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och därutöver har extremt låg verkning, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan även bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med hjälp av en särskild maskin hettar upp ett mögeldödande medel varpå detta förångas. De små dropparna kan leta sig in skrymslen och vrår och där ha verkan på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls vanligtvis av diverse firmor som håller på med mögelsanering. Man bör inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått undan möglet är det viktigt att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet för att undfly att man återigen får påväxt i sitt hus. Samt att applicera ett lager Fulstopp som skyddar framåt i tiden.