Så här gör du för att undvika mögel i huset

Mögel i hus

Det är inte särskilt trevligt när mögel angriper ens hus. Tack och lov är det möjligt att bli av med det. Husmögel angriper ofta dåligt ventilerade utrymmen där det finns fukt. Fukt är nämligen avgörande för att mögel samt annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker mestadels möglet genom att man upplever en dålig lukt när man stiger innanför dörren. Denna stank kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och upphöra känna lukten. Det är således inte varje gång lätt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas väldigt mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande tillsammans med karakteristiska mögelfläckar och eventuellt även fuktfläckar, med tanke på att dessa två fenomen gärna kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett om det är husmögel, svartmögel eller av någon annan typ, trivs i fuktig omgivning där det får växa ostört. Sådana platser är till exempel badrum, källare samt vindar. Många hus har drabbats av mögel på senare år. Det har sin grund i skilda förändringar som har blivit av sedan huset byggdes, för ofta rör det sig om hus som har några år på nacken. Klicka här för mer tips

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att somliga delar av huset inte värms upp lika kraftigt som tidigare, exempelvis källare. En annan anledning till den ökade förekomsten av mögel i hus är att flera hus inte var ordentligt isolerade när de byggdes – man eldade med hjälp av olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat resulterade i att det uppstod en luftgenomströmning.

När man därefter ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli en aning mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Ofta utförs det så bra att det inte blir någon luftgenomströmning alls – vilket även är meningen när man isolerar. Men tillsammans med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på skilda ställen i huset medför så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En försämrad luftgenomströmning ger en försämrad lufttillförsel vilket åstadkommer så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ostört. Således är det av stor vikt att man, när man upptäcker att huset har drabbats av husmögel, går igenom lufttillförsel och dessutom dränering utanför huset ifall det rör sig om mögel i källaren eller i husgrunden. För att erhålla en bättre dränering ska man avlägsna alla växter och all jord kring husknutarna och ersätta det med väldränerande material.

För att få bort husmögel ska man först undersöka hur stor del av huset som är drabbat. Man kan då ta hjälp av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och märker ut mögel.

Det ultimata sättet att fullkomligt bli av med mögel och också de hälsovådliga mögelsporerna och mykotoxinerna är att avlägsna allt det angripna materialet och ersätta det. Ifall man har större mögelskador, så att man inte alls kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man erhålla statlig ekonomisk hjälp. Man ska då höra av sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, ifall man renoverar och bygger på rätt sätt! Helst också skyddar med Tvärstopp eller Fulstopp innan något sker.