Skador kan uppkomma om takpannorna invarderas av mossa

Mossa på takpannor är rent dåligt för huset. Det beror på att mossan binder fukt och gärna växer ner i skarvar och sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med köld och minusgrader fryser vattnet i mossan och expanderar vilket kan resultera i att takpannorna sprängs.

Mossa kan även orsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. För den skull är det viktigt att inte låta mossa gro på taket.

Mossor är vanliga växter, bara i Sverige finns det runt tusen olika sorter och i hela världen är det nästan tjugotusen arter. Det är växter som saknar rötter utan istället har rotliknande blad som förankrar växten någorlunda löst i underliggande material. Det är således inte svårt att dra loss mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och gärna en aning skuggigt. Den har inga besvär med näringsfattig samt sur miljö vilket medför att mossa kan vara mer resistent än gräs i en vanlig trädgård som inte gödslats på ett tag, alternativt som har utsatts för sur nederbörd. Mossa gillar att expandera på tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer eller asfalt.

Mossa är ett bekymmer som man ska försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men även under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är angeläget med tanke på att tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är även en god idé att se över träd som står nära huset och skänker skugga. Kan man såga ner någon gren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt trick för att hålla mossan borta är att fästa upp en grövre koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte tycker om och därför inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det behövs surt regn för att det ska funka, men ännu inga tydliga besked. Detta är en procedur som är billig och helt klart värd att testa.

För att bli kvitt mossa på taket finns det ett antal annorlunda produkter man kan välja. Marknaden är stor, men dessutom miljöfarlig. Till exempel bekämpningsmedlet Grön Fri består av en lösning av bensalkonklorid samt vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är oerhört miljöfarligt och dessutom högst hälsovådligt och kan vid förtäring resultera i döden.

Det är således mycket viktigt att tänka på hur rejält man vill få bort mossan och vad annars man kan uträtta – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig procedur är att borsta undan mossan när det är torrt. Det är dock ett tidsödande och i vissa fall farligt jobb. Mer information: På denna sajten

Man kan också använda sig av högtryckstvätt för att spruta undan mossa – man ska ha dödat all påväxt med hjälp av Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar enkelt. Det är då viktigt att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan medföra fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka avstyra.

Det viktigaste för att undkomma mossa på takpannor och tak är alltså att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man använda miljövidriga medel.