Skillnader samt likheter mellan mossor och lavar

Mossor och lavar är ett par ibland till synes lika växter, men de skiljer sig åt på flera olika sätt. Bägge kan växa över sten och saknar rotsystem samt tar upp vatten från sina bladliknande utskott. Där tar även likheterna slut.

Mossa trivs på ställen med mycket fukt och gärna skugga, så att fukten stannar kvar. Mossor är vanligtvis gröna i färgen och suger upp vatten samt näringsämnen med hjälp av porer i sina bladliknande utskott eftersom de inte har adekvat rotsystem för denna uppgift. Istället kan vissa mossor använda rotliknande utskott som förbinder växten med underlaget.

Mossa växer i marker som är fattiga på näring, sura och blöta, t.e.x. illa skötta trädgårdar. Mossa är under normala förhållanden – med bra dränering, önskvärt pH-värde och redigt gödslat – inte lika motståndskraftigt som vanligt gräs, men då förhållandena ändras tar mossan över och brer ut sig.

Mossa kan i regel klara att bli uttorkade under längre perioder, och då det återigen blir vått och fuktigt så kommer mossan att föröka samt sprida sig. Mossa trivs även att växa på material så som asfalt, betong, eternit, tegel och skiffer, vilket medför att de kan börja växa på taket.

Det är betydelsefullt att man håller efter sitt hustak så att mossa inte ska kom igång och växa på det eftersom det leder till att fukt hålls kvar på taket och i små materialsprickor. När vintern och kylan sedan kommer, kan det leda till att takpannorna går sönder och man får fuktskador och mögel på vinden och resten av huset. De vanligaste mossarterna är husmossa samt väggmossa.

Lavar däremot, växer helst på torra och soliga ställen. De är en blandning av en svamp och en alg. Svampen har till uppgift att uppgå till stomme och beskydd åt algen samt att ta upp näring samt vatten. Algen bildar i gengäld energi via fotosyntes från den upptagna näringen. Vanligtvis är lavar grå till färgen, men många andra färger finns.

Lavar saknar stam, rotsystem och blad och tar upp vatten och näring ovanifrån och de är oerhört känsliga för luftföroreningar. Lavar har inga bekymmer att klara sig helt utan vatten utan sjunker ned i så kallad torrdvala där ingen tillväxt sker. De vanligaste arterna av lavar är islandslav och renlav. Islandslav har en lång tradition i olika maträtter, bland annat sallader.

Lavar föredrar att växa på kala ytor, så som sten, trä, bark och jord, men de kan också florera ihop med örter samt mossor. En del lavar växer på trädstammar och erhåller då sin näring genom vatten som sipprar över växten. Det innebär en långsam tillväxt för laven. Klicka här för ytterligare information

Andra lavar växer på stenar och utsöndrar då diverse syror som långsamt löser upp stenen samt utsöndrar diverse mineralämnen som laven kan ta upp. Artindelning när det gäller lavar är emellanåt invecklad, med tanke på att det egentligen rör sig om två arter – en svamp och en alg, men växtsättet samt utseendet ger laven sitt namn och det är framförallt svampen som avgör på vilket vis laven växer samt hur den ser ut.

Mossor och lavar är alltså ganska vitt skiljda, när man ser lite närmre på det! Vill man få bort mossor och lavar är det enklats med Fulstopp – spruta på och regna av.