Spåra möglet effektivt med hjälp av en mögelhund

För att hitta mögel och annan mikrobiell påväxt kan man ta hjälp av en mögelhunds fantastiska luktsinne. Användningen av mögelhundar vid jobbet innan mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har sedan urminnes tider använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det förekommer en massor annorlunda saker man kan träna en hund till. Med tanke på att hundar har ett oerhört känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt eller inte alls kan uppfatta lukten av.

Mögel behöver inte alltid föra med sig bristfällig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i somliga fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje läge. Om man misstänker att man har problem med mögel så är det första steget att ta reda på exakt var möglet befinner sig.

Vanligtvis kan man se och uppleva lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även ifall man ser en stor mögelfläck som växer över väggen, är det inte säkert att det är allt. Det kan förekomma mer mögel exempelvis bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund ska få en rejäl träning, där grundutbildningen är omkring åtta månader och som sker tillsammans med husse eller matte, personen som dessutom kommer att utgöra mögeltekniker. Det är alltså, precis som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både person samt hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det viktigt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att implementera dem, d.v.s. i detta fall genom att leta efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer gärna där det förekommer fukt. Sådana typiska utrymmen är dåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel ger ifrån sig hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (också kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att lokalisera samt markera.

Mögel kan ge ifrån sig dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp åt fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då inte svårt att förstå vikten att få undan möglet från sitt hus. För att bli kvitt med mögel är det ultimata sättet också det mest radikala, att helt enkelt ta bort allt det angripna materialet och byta ut det med nytt och fräscht. Mer info här

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och övrig mikrobiell påväxt är det viktigt att åtgärda orsaken. Torka utrymmet rejält med avfuktare och se över ventilationen. Ifall det är husgrunden som har blivit mögelangripen ska man se till så att dräneringen är bra. Avlägsna växter och jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador med påföljande mögelväxt. Skydda samtliga ytor med hjälp av Fulstopp eller ännu bättre, med hjälp av Tvärstopp.

Det finns ingen speciell hundras som är extra lämpad för att bli mögelhund, det rör sig om hundens personlighet men framför allt om träning. Att lära sin hund i att leta efter MVOC och därmed mögel är heller ingenting man gör i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare samt regelbunden träning. Om man lyckas har man dock en fantastisk kollega i sin mögelhund.