Ta hjälp av effektiva medel för borttagning av alger

På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta fungerar på samma sätt; de hjälper på ett eller annat sätt till att få bort algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det finns lika många metoder för att råda bot med alger som det förekommer människor som har haft problem med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller liknande, samt vanligt ljummet vatten. Man tar därpå en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar det funka alldeles utmärkt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan användas. Dessa brukar vanligtvis kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan diskutera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man ser på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett tips på ett bra och mycket billigt recept på algmedel. Vanligtvis brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid som späs med vatten, detta kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte många känner till det beror på att tillverkarna vanligtvis använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening eller N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för besvärligt för att man ska kunna mixa det själv. Och det är exakt det som tillverkarna vill uppnå.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan handlas på flaska i hög koncentration och sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta affärer som erbjuder kemiska produkter. Bensaltensiden kan därefter spädas till lägre koncentration för att nyttjas som rengöring.

Ifall man kollar på de rengöringsmedel som består av bensaltensid som förekommer på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid bestå runt 8%. Vidare ges instruktioner att man ska helst späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, följaktligen landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid med en koncentration på 8% kan kosta allting mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Om man personligen blanda kan man följaktligen komma undan med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, ifall man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan därefter användas för att motverka alger, mögel, mossa samt lavar i alla utrymmen där de kan tänkas växa som badrum, källare samt andra utrymmen som har bristfällig dränering.

Man kan till och med bruka bensaltensid som förebyggande kemikalie i målarfärg. Man ska då blanda ungefär 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och därefter måla som vanligt. Detta ger ett skydd mot algangrepp som varar flera år och effektivt sätt kostar oerhört lite, framför allt jobb på somrarna. Klicka för mer information

Vad man dock ska vara varsam med när man använder bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder rätt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder samt handskar och att man hanterar den med största varsamhet så man inte spiller eftersom det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt ibland.