Undvik mögel i krypgrunden

Ifall en krypgrund blivit inbyggd finns det påtaglig risk att den blir invaderad av mögel. Krypgrund är en metod att bygga grund på lite mer otillgänglig mark, så som bergsgrund och gör det möjligt att bygga ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att bygga ett hus på bjälklag och korta pålar som medför att det blir en luftgenomströmning under huset.

Många har dock valt att bygga in sin krypgrund av diverse anledningar, en av de vanligare är för att isolera huset underifrån, ty det bli onekligen kallare att ha en krypgrund och därmed högre uppvärmningskostnader än om man har en välisolerad bas, även med källare. Om det görs på rätt vis, i rätt miljö kommer det inte medföra några bekymmer. Länk till mer detaljer

Risken när man klär in en krypgrund är att det blir för tätt och därmed för bristfällig ventilation inuti grunden, och att man missar att göra tillräckligt välbyggd dränering kring huset, varpå det kan komma ner fukt i krypgrunden. Fukt är den vanligaste orsaken till husmögel, svartmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Mögel som växer i grunden kanske inte verkar så farligt, men dels är det tätt förknippat med fukt och ofta fuktskador vilket kan ge sig på huset. Dels kan möglet rentav spridas genom porösa material upp i huset.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt lättflyktiga organiska gaser. De är de sistnämnda som leder till illa lukt. Ett mögelangripet utrymme luktar ofta unket och gammalt. Sporerna och mykotoxinet kan finnas kvar länge i ett hus och kan vålla bland annat irritation i luftvägarna och en rad övriga symptom som samtliga beror på hur mottaglig personen är och vilket sorts mögel det rör sig om.

Mögel kan vara oerhört hälsovådligt, speciellt för personer som har nedsatt immunförsvar. Det finns studier som visar på att mögel kan orsaka utmattning till följd av dålig nattsömn som är ett resultat av irriterade luftvägar med mera. Har krypgrunden, och huset blivit angripet av mögel är det således inget man endast ska låta vara.

Mögel försvinner inte av sig självt. Man måste ingripa för att dels få bort möglet, dels undvika att få tillbaka det. Har man fått mögel i krypgrunden kan det vara besvärligt att riva upp det och ersätta det med nytt material; annars är den här metoden den absolut bästa.

Ifall mögelangreppet har gått så långt att det inte är möjligt att bo kvar i huset innan det har genomförts en mögelsanering, så kan man ansöka om statlig finansiell avlastning för att renovera de mögelskadade delarna.

Har möglet ännu inte spridit sig från krypgrunden bör man se till att avfukta grunden, både passivt genom lufttillförsel samt uppvärmning och aktivt med assistans av en avfuktare. Det finns en hel uppsjö olika avfuktare, beroende på avfuktningsmetod samt utrymme för bruk.

Man kan också använda sig av en procedur som kallas för fogging, i synnerhet ifall möglet har fått grepp i en inbyggd grund med dålig ventilation. Man tar då hjälp av den dåliga ventilationen för att få det mögeldödande medlet att bli kvar i utrymmet. Fogging innebär nämligen att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det blir till ånga. Denna ånga kommer sedan att kunna ta sig in på svårtillgängliga ställen och dödar då möglet.

Ifall man både torkar ut och eliminerar svampen så blir det svårare att få tillbaka mögel i sin krypgrund. Man skyddar också i åratal framåt med Tvärstopp eller Fulstopp, spruta på och låt torka.