Vad är det som skiljer mossa, lavar och alger åt?

Mossa, lavar och alger kan emellanåt se mycket lika ut, och när man har fått en påväxt på sitt hus är det viktigt att vara medveten om vad det är för att kunna behandla det på ett bra och miljövänligt sätt.

Mossa är en kryptogam växt, d.v.s. en växt som inte har blomma. De gillar fuktig mark och är mestadels gröna till färgen. Mossa är en oönskad gäst i de flesta trädgårdar och för att hålla mossan från sin trädgård är det viktigt att se till så att dränering är god. Det är också en god idé att använda sig av gräsuppsamlare när man klipper gräset för att slaget gräs inte ska ligga kvar och stänga in fukten.

Mossa kan även växa på takpannor. Risken vid mossväxt på taket är att mossan behåller fukt och då kan vålla fuktskador samt mögel i taket, alternativt strax inunder, på vinden. Det förekommer också risk att mossan binder så mycket fukt att takpannan går itu när det fryser till vintern.

Det kan ibland vara rätt knepigt att få bort mossa från taket. Ett sätt är att för hand skrubba bort dem. Detta innebär en uppenbar risk för fall, och man bör vara försiktig om man har takplattor av betong då dessa lätt blir hala. Man kan även, efter att ha tagit bort mossan för hand montera en koppartråd längs den högsta delen. När det sedan regnar kommer koppartråden att ge ifrån sig ämnen som mossan inte tycker om.

Alger är organismer som utvinner energi. Oftast sker detta med hjälp av klorofyll. Alger utgör en grupp organismer som är vanligtvis svårbestämd och väldigt stor. Den innefattar allt från mikroskopiska, encelliga organismer till komplexa, flercelliga, exempelvis brunalger som kan bli upp till sextio meter långa. Läs mer här

Alger kan växa på fasader och staket. Det spelar oftast ingen roll vilken typ av färg man har målat med. Alger ger en grön skiftning i själva färgen. För att få undan alger ska man i första hand använda sig av så miljövänliga medel som möjligt.

Har man alger på en slammålad fasad (d.v.s. målad med till exempel Falu rödfärg) ska man inte bruka några preparat alls, utan torrborsta väggen. Det är betydelsefullt att nyttja munskydd för att inte löpa risk att andas in exempelvis sporer från mögel som också kan växa där och som kan vara direkt giftiga för människor.

Det första man ska testa om man har alger växande över en fasad målad med oljebaserad färg är miljövänligt diskmedel alternativt såpa. Om det inte fungerar så kan man prova ett algdödande medel. Det först som tredje steg som man ska överväga att nyttja ett klor- eller borbaserat algdödande ämne då dessa är väldigt miljöfarliga samt hälsovådliga.

Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. De flesta lavar uppskattar att växa där det är torrt, till exempel på skiffer, eternit-, tegel- och betongplattor och är den svåraste påväxt av de tre att få bort. Lavar har vanligtvis djupa rottrådar och vissa kan utsöndra syra som förstör underlaget.

För att bli av med lavar på tak bör man använda sig av Fulstopp eftersom mekanisk borttagning med hjälp av till exempel högtryckstvätt inte helt tar bort lavarna. Det då lavarnas rotsystem ofta har trängt in djupt i plattorna och för den skull enkelt kommer åter nästa säsong.

Det finns således olika sätt att behandla mossa, lavar och alger – det viktiga är att vara medveten om vilket!